Studium‎ > ‎Absolutorium‎ > ‎

Konkurz o orchestr

KONKURZ O ORCHESTR

v úterý 4. 12. 2018

 v Sukově síni Domu hudby

Přihlášky ke konkurzu o orchestr odevzdávejte na vyplněném a profesorem HSP podepsaném formuláři, který obdržíte na stole před studijním oddělením. Odevzdat na č. 410 (Mgr. A. Mech), nebo č. 408 (V. Hovorková) do středy do 28.  listopadu 2018!!!

Formulář vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!

 Při výběru repertoáru je třeba přihlížet k možnostem fyzické i cenové dostupnosti notového materiálu + k obsazení orchestru!

Vše je nutné konzultovat na studijním oddělení

 s Věrou Hovorkovou, nebo s MgA. Tomášem Židkem PhD.

 

Pravidla pro konkurz o orchestr

(schválená Uměleckou radou)

1.                  Konkurz o orchestr se uskuteční vždy v měsíci prosinci v Sukově síni Domu hudby.

2.                  Konkurzní komise bude jmenována ředitelem (obvykle členové Umělecké rady, zástupci KFP, FHK)

3.                  Přihlášky ke konkurzu o orchestr se budou vyzvedávat i odevzdávat na vyplněném formuláři na sekretariátě školy zpravidla do konce měsíce listopadu příslušného roku. Formulář je třeba vyplnit čitelně hůlkovým písmem.

4.                  Při výběru repertoáru je třeba přihlížet k možnostem fyzické i cenové dostupnosti notového materiálu a k obsazení orchestru! Vše je možné konzultovat na studijním oddělení.

5.                  Konkurzu se mohou zúčastnit všichni studenti 6. ročníku, kteří měli od konce 5. ročníku z HSP výbornou. Také všichni studenti, kteří získali od data konání minulého konkurzu do termínu současného konkurzu cenu na mezinárodní nebo národní soutěži a kteří měli na konci předchozího ročníku z HSP výbornou (pokud student získá ocenění na soutěži do dvou měsíců před konáním konkurzu a nemá-li vhodnou skladbu ke konkurzu, má možnost se zúčastnit konkurzu následující rok, pokud bude studentem školy).

6.                  Adept musí na konkurzu hrát skladbu, kterou chce hrát s orchestrem. Nelze vykonat konkurz s jinou skladbou!! Student si vybere ke konkurzu 15 min. ze skladby dle svého uvážení, pokud je skladba delší, než tento limit. Pokud je skladba kratší než tento limit, předvede ji celou.

7.                  Konkurz je veřejně přístupný.

8.                  Principy hodnocení si stanoví každá komise samostatně.

9.                  Výsledky budou oznámeny písemnou formou na vývěsce ve škole, kde bude pouze sděleno, kteří posluchači dostali možnost si zahrát s orchestrem.

Mgr. Alois Mech v. r.

zástupce ředitele

Ċ
Alois Mech,
18. 9. 2018 7:46