Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích
aktualizace k 31. 8. 2022

adresa:
Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích, z. s.
Sukova třída 1260
530 02 Pardubice
IČO 48161764
 
účet:
Komerční banka a.s.
pobočka Pardubice
číslo účtu:
115-1755340227/0100

 
kontaktní osoby:
Mgr. Alois Mech
předseda
tel.: 604 564 436
Radmila Sekyrová
hospodář
tel.: 606 125 225
  
 
 
Dokumenty ke stažení (viz níže):
Stanovy SPK
Přihláška do SPK
Zápis z členské schůze
Darovací smlouva
Žádost o příspěvek

VÝBĚR PŘÍSPĚVKU DO FONDU SDRUŽENÍ PŘÁTEL KONZERVATOŘE (SPK) NA ROK 2022/2023

Přihláška ke stažení níže.

Termín: do 31. 10. 2022!!!

Pro školní rok 2022/2023  byla plenární schůzí 11. 11. 2021 schválena částka 1 000,00 Kč.

Z vybraných příspěvků SPK jsou hrazeny:
- částečné náklady na provoz učeben a sálů v době mimo hlavní školní vyučování
- příspěvky studentům při účasti na soutěžích a kurzech
- příspěvky na zapůjčení notového materiálu
- příspěvky na účast lektorů a vystupujících na přednáškách atp. pořádaných školou
- příspěvky na náklady spojených s konáním maturitního plesu, maturit a absolvent. zakončení
- případné další úhrady spojené s činností školy a aktivitami studentů dle posouzení výboru SPK
Je vedena účetní evidence včetně zprávy o hospodaření.
Pro osvobození od příspěvku platí stejné zásady jako v minulých letech (u sourozenců platí jeden, u více oborů platba za jeden, sociální důvody – žádost o osvobození podat přes ředitelství školy).

Platbu lze provést převodem na účet nebo v hotovosti:
1/ Převod na účet SPK: č. 115-1755340227/0100, do textu na platební příkaz zapsat jméno studenta a ročník.
2/ V hotovosti: Příspěvky v hotovosti donést do kanceláře č. 409 paní Radmila Sekyrové (hospodářka SPK, účetní Konzervatoře), proti hotovosti bude vydán příjmový doklad jako potvrzení o platbě.

Vyplácení příspěvků studentům na kurzy, soutěže atp. je podmíněno zaplacením příspěvku do fondu SPK.
Výše příspěvků studentům se řídí Směrnicí k vyplácení (k dispozici je na internetových stránkách Konzervatoře v části SPK a u hospodářky SPK p. Sekyrové).
Příspěvek se vyplácí na základě Žádosti schválené ředitelem školy, k Žádosti dokládat příslušné doklady - jízdenky, výše startovného atp. Žádost a další dokumenty SPK jsou taktéž na internetových stránkách Konzervatoře - záložka SPK.
Děkuji předem všem za spolupráci.

Za SPK:    Radmila Sekyrová / pokladník tel. 606 125 225
Ċ
Alois Mech,
29. 8. 2019 4:26
Ċ
Alois Mech,
29. 8. 2019 4:26
ĉ
Alois Mech,
21. 1. 2019 5:02
Ċ
Alois Mech,
31. 8. 2022 14:09
ĉ
Alois Mech,
11. 10. 2016 5:08