Fakturační a korespondenční adresa:

Konzervatoř Pardubice
Sukova třída 1260
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice
IČO: 481 61 110

ID datové schránky:
56x4aac

Pedagogové konzervatoře

ředitel:
Mgr. Dalibor Hlava, tel.: +420 466 513 503
dalibor.hlava@konzervatorpardubice.eu 

zástupce ředitele pro studijní a koncertní záležitosti (stat. zástupce):
MgA. Tomáš Židek Ph.D., tel.: +420 466 513 101 
tomas.zidek@konzervatorpardubice.eu

zástupce ředitele pro projektové, IKT, koncertní a provozní záležitosti (správa budovy):
Mgr. Alois Mech, tel.: +420 469 803 031 
alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Ekonomické oddělení: 
Miluše Kamenická, tel.:+420 466 501 545 
miluse.kamenicka@konzervatorpardubice.eu

Studijní oddělení, administrativa:
Bc. Lucie Fikáčková, tel.: +420 466 501 807

Studijní oddělení, archív, administrativa:
Mgr. Markéta Skolková, tel.: +420 723 063 441

Účetní a mzdové oddělení:
Radmila Sekyrová, tel.: +420 469 803 032
radmila.sekyrova@konzervatorpardubice.eu

Koncertní oddělení a pronájmy:
Mgr. Zdenka Jírková, tel.: +420 465 420 247


Správa budov:
správce:

Kamil Koudelka, tel.: +420 469 803 033
 
vrátnice:
tel.: +420 466 535 631
M. Jandíková,  P. Lauterkrancová - vrátní (vrátnice)