Aktuality

 • 29. 11. 2021 Naše pěvkyně - úspěch na mezinárodní soutěži v Olomouci Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 2021, 25.-27. 11. 2021, kategorie 7B, 19 - 22 let:Ludmila Pergelová 6. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D. 2. cena Vendula Brulíková 6. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.Čestné uznání (3. cena nebyla udělena)  klavírní spolupráce: dirigent Jiří RožeňBohužel, naše další „žhavá želíska v ohni“, Vojtěch Pošvář, Dorota Ryšánková a Anna Zedníčková se na poslední chvíli nemohli zúčastnit pro změnu epidemiologických pravidel jako neočkovaní. MgA. Hana Medková, Ph.D.vedoucí pěveckého odděleníŘeditelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům k dosaženým úspěchům, a moc děkuje za klavírní výpomoc a hlavně děkuje všem za výbornou reprezentaci naší školy.    Mgr. Dalibor Hlava  ředitel Konzervatoře Pardubice    
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:53, autor: Alois Mech
 • 29. 11. 2021 Kytarová soutěž SAI - ocenění našich studentů Dne 25. 11. 2021 se v prostorách naší školy konal již IX. ročník Mezinárodní kytarové soutěže SAI.  Do finále postoupili celkem čtyři účastníci.  Naši školu zde reprezentovali studentka 4. ročníku Dorota Beňová a čerstvý absolvent Patrik Sysel. Oba dva na soutěž připravoval doc. Mgr. Petr Saidl. Dorota Beňová obsadila 2. místo a Patrik Sysel se stal celkovým vítězem tohoto soutěžního klání a získal taktéž cenu publika. Oběma oceněným srdečně gratuluji.                                                              Předsedou poroty letošního ročníku soutěže byl profesor Hochschule für Musik Dresden Thomas Fellow, který společně se svojí duo partnerkou Constancze Friend následně předvedli pestrou mozaiku blues, soulu, jazzu a funky. Svým hodinových koncertním vystoupením potvrdili slova recenze uvedené v německém plátku Süddeutche Zeitung, která duo charakterizuje jako „Ohňostroj strhující virtuozity ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:46, autor: Alois Mech
 • 18. 11. 2021 Akordeonisté uspěli a mají ocenění na světové soutěži CMA - BLAHOPŘEJEME Confédération Mondiale De L´Accordéon - CMA (Mezinárodní celosvětová akordeonová konfederace se sídlem ve Francii) pořádala v letošním roce již 71. ročník soutěže Trophée Mondial. Jedná se o akordeonovou soutěž celosvětového charakteru, která sdružuje více než padesát států celého světa. Každý ročník hostí jiný stát, v roce 2019 to bylo Portugalsko, v roce 2018 Kanada. První ročník této soutěže se konal v roce 1951 v Anglii. I letošní ročník byl ve všech ohledech specifický, protože z důvodu epidemie musela celá akce probíhat online. Na vše dohlížela více jak sto členná porota, která byla složena z nejlepších světových pedagogů, skladatelů a interpretů. V jejím čele stanul celosvětově uznávaný umělec, akordeonista Richard Galliano. Do soutěže byli nominováni kandidáti na základě předchozích úspěchů z ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:39, autor: Alois Mech
 • 15. 11. 2021 Naše pěvkyně uspěly na 55. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka 2021 v Karlových Varech - BLAHOPŘEJEME Na 55. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka 2021, která se konala ve dnech 5. - 12. 11. 2021 v Karlových Varech, v kategorii Operní naděje, do 21 let, získaly: Ludmila Pergelová  Čestné uznání  Anna Zedníčková  Čestné uznání  (obě ze 6. ročníku, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.)  Klavírní spolupráce: Mgr. Marie Lexová  (Vendula Brulíková postoupila do 2. kola)  Oběma soutěžícím i paní korepetitorce moc blahopřeji k takto výraznému úspěchu.  MgA. Hana Medková, Ph.D. vedoucí pěveckého oddělení Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům k dosaženým úspěchům, a moc děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    Mgr. Dalibor Hlava  ředitel Konzervatoře Pardubice    
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:38, autor: Alois Mech
 • 30. 10. 2021 Dechové oddělení získalo celkem 24 ocenění na soutěži Pardubické dechy 2021 - BLAHOPŘEJEME Soutěž Pardubické dechy 2021, kterou pořádala naše škola, proběhla ve dnech 22. – 24. 10. 2021. Přihlásilo se 225 soutěžících – dřevěné i žesťové nástroje. Z důvodu nemoci či karantény nedorazilo celkem 7 soutěžících. Byl to velký nápor na organizační výbor soutěže, ale soutěž byla organizačně zvládnuta bez problémů. Děkuji tímto celému týmu za skvělou práci, zejména ZŘ Mgr. Alojzi Mechovi a paní účetní Radmile Sekyrové, na nichž ležela největší zátěž organizačních úkonů. Studenti Konzervatoře Pardubice získali celkem 24 ocenění, z toho 2 x 1. cenu, 5 x 2. cenu, 13 x 3. cenu a 4 x ČU. Konkrétně: 1. cena Zdeňka Němcová – saxofon I. kat. – tř. MgA. David Marišler Kurt Steffek – tuba III. kat. – tř. Marek Filla 2. cena Tomáš Rykr ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:38, autor: Alois Mech
 • 11. 11. 2021 Pozvánka na třídní schůzky a členskou schůzi SPK Vážení rodiče, zákonní zástupci, členové SPK, Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích, z. s. a ředitelství Konzervatoře Pardubice Vás zvou na členskou schůzi a informační schůzky rodičů studentů školy s pedagogy školy, které proběhnou ve čtvrtek 11. 11. 2021.   Program členské schůze SPK:  - informace o činnosti SPK  - schválení členského příspěvku na další období  - seznámení se a schválení hospodaření SPK za minulé období  - rozpočet SPK na další období - návrh a schválení Další školní informace:  - informace ředitele Konzervatoře Pardubice  - informace výchovné poradkyně školy  - koncerty školy, soutěže, mimoškolní činnost  - volba zástupce rodičů do školské rady Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice a sólisté školy pro Vás připravili orchestrální koncert, který se bude konat ihned po informacích o studijních výsledcích žáků školy a to od 19:00 ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:38, autor: Alois Mech
 • 26. 10. 2021 Varhaník Suk laureátem mezinárodní soutěže - BLAHOPŘEJEME (foto Adam Suk na soutěži v kostele v Rumii)   Pardubický varhaník Adam Suk (1. roč., ze třídy MgA. Pavla Svobody) uspěl na mezinárodní soutěži „Konkurs Muzyki Organowej“ v Rumii v severním Polsku.  Ve velké konkurenci získal 2. cenu.  Adam Suk se v soutěži utkal jak se studenty polských hudebních akademií (Waršawa, Krakow, Katowice, Lodz, Gdansk), tak i s varhaníky ze zahraničí. Šestičlenná mezinárodní porota udělila 1. cenu Anastasii Yourchenko z Ukrajiny, která studuje v Německu. 2. cenu získal Adam Suk z pardubické konzervatoře a také Filip Woźniak z hudební akademie v Gdaňsku. 3. cenu obdržel student hudební akademie ve Wroclawi Jakub Moneta.   Z přihlášek bylo vybráno 18 mladých varhaníků, kteří obdrželi pozvání do prezenční části soutěže. Soutěž probíhala v kostele ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:36, autor: Alois Mech
 • Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023,   více informací na této stránce: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:36, autor: Alois Mech
 • 18. 10. 2021 Úspěšná pěvkyně Anna Zedníčková a soutěž B. Martinů - BLAHOPŘEJEME Ve dnech 15. - 17. 10. 2021 proběhl v Praze XIX. ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů, která  je určena pro žáky a studenty ve věku od 10 do 21 let a je vyhlašována každoročně. Zde získala v kategorii 5A naše studentka tato ocenění: ANNA ZEDNÍČKOVÁ     6.roč., ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.,  2. cena (1. cena nebyla udělena)  Cena za interpretaci písně Bohuslava Martinů.  Klavírní spolupráce Marie Lexová.  Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje k tomuto úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.   Mgr. Dalibor Hlava ředitel Konzervatoře Pardubice   
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:35, autor: Alois Mech
 • 7. 10. 2021 SVĚTOVÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ VINCERÒ - mimořádný výkon Ludmily Pergelové Studentka Ludmila Pergelová (ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.) postoupila do semifinále světové pěvecké soutěže Vincerò v Itálii, která se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí Enrica Carusa. Semifinále se konalo 6. září 2021 ve Státní opeře v Praze, účastnili se ho mladí pěvci, např. Petr Nekoranec, Lucie Kaňková, Lukáš Bařák, Monika Jegerová ad.Odkaz na stránky soutěže - http://vincerocompetition.org/en/ Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje k tomuto úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.  Mgr. Dalibor Hlavaředitel Konzervatoře Pardubice  
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:35, autor: Alois Mech
 • 7. 10. 2021 Zpráva z pěveckého oddělení, červen - září 2021  MASTERCLASS LITEŇ: 16. – 18. června 2021 se naše studentky Vendula Brulíková, Ludmila Pergelová, Dorota Ryšánková (ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.),  Eliška Tomeňuková a Tereza Vorbová (ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) účastnily 8. ročníku Interpretačních kurzů Festivalu Jarmily Novotné na Zámku Liteň pod vedením sopranistky Simony Houda Šaturové a světově uznávané lektorky operního zpěvu Margreet Honig. Odkaz: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-24BEKZyCvs&feature=youtu.be Odkaz: https://operaplus.cz/s-margreet-honig-o-umeni-naslouchat-i-poslouchat/     MASTERCLASS MARIUSZE KWIECIENA: Studentky Ludmila Pergelová a Eliška Tomeňková byly Agenturou NachtigalArtist vybrány k účasti na Pěveckém Masterclassu světového barytonisty Mariusze Kwieciena, který se konal 21. a 22. června 2021 na Novoměstské radnici v Praze.  Odkaz: https://www ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:40, autor: Alois Mech
 • 7. 10 2021 Velký mezinárodní kontrabasový soutěžní úspěch - BLAHOPŘEJEME!!! Ve dnech 27. a 28.9. 2021 proběhl 10. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Carla Ditterse von Dittersdorfa na akademii muzických umění v Banské Bystrici. Této soutěže se zúčastnili naši studenti s těmito výsledky:Kategorii 2A (1. - 3. ročník konzervatoří)Jakub Janíček - 3. ročník1. cena Zvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby (Víťazoslav Kubička: Suita pre kontrabas sólo op. 334)Ema Světlíková  - 1. ročník3. cenaKategorie 2B (4. - 6. ročnik konzervatoři)Jinřich Konvalinka - 6. ročník2. cenaZvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby (Povilas Syrrist- Gelgota: “Dancing winds” pre kontrabas sólo)Zvláštní cenu dostal také náš pedagog za vynikající klavírní doprovodMgA. Adam Stráňavský.Všichni tři soutěžící jsou z kontrabasové třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:39, autor: Alois Mech
 • 26. 8. 2021 ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 1. 9. 2021  Od 7:30 testování AG testy - COVID19 (foyer před Malým sálem, vlevo od vchodu)!  Testování probíhá od 1. 9 - 10. 9 2021 každý den 7:30 - 10:30.   10:00 hodin Zahájení školního roku Sukova síň  10:30 hodin Informační schůzky - všechny ročníky DS:  1. roč. Mgr. Jolana Saidlová Komorní sál  2. roč. Mgr. Vendula Chrbjátová č. 8  3. roč. Mgr. Václav Metoděj Uhlíř č. 2  4. roč. Mgr. Jakub Jedlinský č. 3  5. roč. prof. Zuzana Jičínská č. 6  6. roč. Mgr. et Bc. Jan Fajfr č. 4  11:30 hodin Domluva individuálních rozvrhů  13:00 Porada ročníkových učitelů (třídních) č. 403 (areál ředitelství)  Od odpoledne je možná individuální výuka.  2. 9. 20219:00 Třídnické ...
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:33, autor: Alois Mech
 • 25. 8. 2021 Nové kolektivní rozvrhy na školní rok 2021 - 2022 viz níže, v příloze
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:33, autor: Alois Mech
 • 25. 8. 2020 Aktualizováno - Rozvrhy hodin - denní i kombinované studium Aktuální rozvrhy, viz zde:  https://sites.google.com/a/konzervatorpardubice.eu/www/studium/rozvrhy 
  Přidáno v 28. 11. 2021 22:36, autor: Alois Mech
Zobrazení příspěvků 1 - 15 z 15 Zobrazit více »