Aktuality

 • 25. 4. 2018 Náš student, klavírista Matyáš Novák vystoupí sólově na koncertě Pardubického hudebního jara Konzervatoř Pardubice dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s vedením hudebního festivalu „Pardubické hudební jaro“, s panem Mgr. Josefem Krečmerem. Letos vystoupí na koncertě PHJ 25. 4. 2018 (viz příloha) sólově náš student, klavírista Matyáš Novák. Po domluvě s vedením festivalu je PRO STUDENTY, ŽÁKY A PEDAGOGY KONZERVATOŘE I PARDUBICKÝCH ZUŠ VSTUP VOLNÝ. Za tuto příležitost poslechu krásného koncertu, podporu našich studentů od vedení PHJ moc děkujeme.   za ředitelství Konzervatoř Pardubice Mgr. Alois Mech - zástupce ředitele https://www.pardubickehudebnijaro.cz/single-post/2018/04/10/Pardubick%C3%A9-hudebn%C3%AD-jaro-d%C3%A1v%C3%A1-prostor-i-mlad%C3%BDm-talent%C5%AFmhttps://www.pardubickehudebnijaro.cz/14-janacek
  Přidáno v 15. 4. 2018 2:12, autor: Alois Mech
 • 14. 4. 2018 Naše pěvkyně Ludmila Pergelová opět úspěšná 38. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU  v Praze 14.4.2018 kategorie A1 (15-20 let):  Ludmila Pergelová, 1. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové Čestné uznání účast na koncertě vítězů v září 2018 na Bertramce klavírní spolupráce Vlasta Přidalová Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje naši soutěžící i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.  Mgr. Dalibor Hlava v. r. ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 15. 4. 2018 2:11, autor: Alois Mech
 • 13. 4. 2018 Pardubičtí varhaníci na vlnách Českého rozhlasu V rámci cyklu „Varhaníci českých konzervatoří“ se na rozhlasové stanici Českého rozhlasu 3 Vltava představí pardubičtí studenti Michaela Beránková a Viktor Darebný: neděle 15.4. v 10.30 - 11:00 hodin Viktor Darebný - Widor Toccata F dur z 5. Symfonie neděle 22.4.  ve stejném čase Viktor Darebný - Mácha Svatební toccata a Michaela Beránková - Bach Fantazie a fuga g moll a P. Eben - Moto ostinato z Nedělní hudby.  Viktor Darebný letos studuje v 1.ročníku na AMU a Michaela Beránková tam byla přijata na varhany letos.Příjemný poslech. za varhanní oddělení Josef Rafaja
  Přidáno v 13. 4. 2018 4:13, autor: Alois Mech
 • 9. 4. 2018 Pro Bohemia - Ostrava 2018 - velká naše účast - velké úspěchy 16. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2018 v oborech hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové), hra na klavír, hra na varhany a zpěv, která proběhla ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, přinesla naší škole mnoho úspěchů: obor zpěv 3. kategorie:  Ludmila Pergelová, 1. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové 1. cena + titul Laureát Absolutní vítěz oboru + účast na koncertu v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v Ostravě 12. 6. 2018  Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení skladby autora Ocenění poroty za nejlepší interpretaci skladby Leoše Janáčka Vendula Brulíková, 2. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové Čestné uznání klavírní spolupráce: Vlasta Přidalová obor hra na varhany3. kategorieOndřej Smolík, 1. ročník, ze ...
  Přidáno v 9. 4. 2018 7:57, autor: Alois Mech
 • 7. 4. 2018 Nad prvním jarním koncertem Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice      Pod uměleckou záštitou Konzervatoře Pardubice, Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích a ve vítané spolupráci s Hudební katedrou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se ve středu dne 4. dubna tohoto roku uskutečnil v Sukově síni pardubického Domu hudby tzv. První jarní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a jeho pardubických a hradeckých sólistů. Dirigenty večera byli jednak Lenka Barvínková (v úvodní Smetanově předehře k opeře Tajemství), studentka oboru dirigování ze třídy MgA. Tomáše Židka Ph.D., přičemž interpretace ostatních skladeb večera pak patřila již osvědčené taktovce Tomáše Židka.     Úvodní, monotematicky zacílená, slavná operní předehra Bedřicha Smetany vykazovala v přednesu studentů školy všechny atributy velmi dobře zvládnutého symfonického obrazu. Dirigentka Lenka Barvínková si počínala vcelku zkušeně (nebylo to její první úspěšné veřejné vystoupení ...
  Přidáno v 9. 4. 2018 7:58, autor: Alois Mech
 • 28. 3. 2018 Naši kontrabasisté opět zářili IX. Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla 23. - 25. 3. 2018 Blatná I. kategorie do 19 let  Jindřich Konvalinka (2. ročník) 3. cena ze třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného II. kategorie do 30 let Bernadeta Janková (5. ročník) Čestné uznání ze třídy Mgr. art. Františka Machače Ondřej Sejkora (5. ročník) 1. cena + absolutní vítěz soutěže ze třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného A hlavně všechny naprosto skvěle na klavír doprovázela Mgr. Jana Turková !!!!!!!!!Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje všem soutěžícím a jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy. Mgr. Dalibor Hlava v. r.ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 9. 4. 2018 7:56, autor: Alois Mech
 • 2. 4. 2018 Nová videa klavíristy Matyáše Nováka Nahrávky byly pořízeny v březnu pro soutěžní potřeby. Účinkuje: Matyáš Novák, 5.K ročník, klavír ze třídy DMA Jitky Fowler Fraňkové, PhD. Hudební režie: Antonín Dvořák  https://www.youtube.com/watch?v=_1WegOoP698  https://www.youtube.com/watch?v=4e0kgYpAfII https://www.youtube.com/watch?v=ZtNci85ey6E
  Přidáno v 9. 4. 2018 3:54, autor: Alois Mech
 • 27. 3. 2018 Leoš Čepický, Ivan Klánský a dvě velká hudební výročí.      Při příležitosti dvou neuvěřitelných hudebních narozenin v tomto roce - padesátiletí Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny a čtyřicetiletí Konzervatoře Pardubice - přivítalo auditorium Sukovy síně pardubického Domu hudby - pod pořadatelstvím obou zmíněných institucí a pod záštitou starosty Městského obvodu Pardubice II Mgr. Radka Hejného dva velké české umělce – pardubického rodáka, houslistu Leoše Čepického a dnes už klavírní legendu – Ivana Klánského.      Leoš Čepický absolvoval pardubickou konzervatoř v roce 1985 ve třídě Prof. Ivana Štrause (současného pedagoga pražské AMU) a na Akademii múzických umění studoval nadále hru na housle u Prof. Jiřího Nováka a obor komorní hry u Prof. Antonína Kohouta (oba byli tehdy členy světově známého Smetanova kvarteta).    Již na pražské AMU založil Leoš Čepický dnes kritikou i posluchači velmi oceňované Wihanovo kvarteto ...
  Přidáno v 9. 4. 2018 3:46, autor: Alois Mech
 • 2. 3. 2018 Další významný mezinárodní úspěch kytaristky Dominiky Švendové 24. února se konala Wettbewerb für junge Gitarrenspieler na Hochschule für Künste Bremen. Naše studentka zde získala významné ocenění: Dominika Švendová, 4. ročník, kytara ze třídy Petra Saidla 1. cena Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje naši soutěžící i pedagogovi HSP za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.  Mgr. Dalibor Hlava v. r. ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 9. 4. 2018 2:39, autor: Alois Mech
 • 3. 2. 2018 Úspěchy našich cellistů na soutěži v Praze Violoncellová soutěž Jana Vychytila - 12. ročník, Praha 18. - 21. ledna 2018.Naši studenti získali tato ocenění: 6. kategorie Jula Murbach, 1. ročník ze třídy Mgr. Josefa Krečmera 3. cena Filip Rufer, 2. ročník ze třídy Mgr. Josefa Krečmera, MgA. Jana Zemena 3. cena 7. kategorieJosef Bartoň, 2. ročník ze třídy Mgr. Josefa Krečmera, MgA. Jana Zemena 3. cena klavírní spolupráce: BcA. Kateřina Ochmanová Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje všem soutěžícím a jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy. Mgr. Dalibor Hlava v. r.ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 9. 4. 2018 2:27, autor: Alois Mech
 • 3. 2. 2018 Skvělé úšpěch našich pěvců na soutěži Allegro 2018 Pěvecká soutěž Allegro v Praze 27. - 28. 1. 2018.Letos se z naší školy zúčastnilo celkem 9 studentů, 7 z nich postoupilo do 2. kola a všichni získali ocenění:Kategorie 5A (14-16 let):Ludmila Pergelová, 1. ročník, ze třídy MgA. H. Medkové - 2. cenaVendula Brulíková, 2. ročník, ze třídy MgA. H. Medkové - 3. cenaKategorie 6A (17-18 let):Vojtěch Pošvář, 1. ročník, ze třídy Mgr. J. Chaloupkové - 1 cena Tereza Jandurová, 2. ročník, ze třídy Bc M. Forštové - Čestné uznáníKategorie 7A (19-22 let):Marie Novotná, 3. ročník, ze třídy Mgr. J. Chaloupkové - 1. cena Marta Kolesnik, 4. ročník, ze třídy MgA. R. Rubešové - 2. cena Kategorie 8A (23+ let):Jana Vikukelová, 6. ročník, ze třídy ...
  Přidáno v 9. 4. 2018 2:13, autor: Alois Mech
 • 20.12. 2017 Vánoční blahopřání Vážení, Konzervatoř Pardubice Vám děkuje za celoroční přízeň, přeje Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů do nového roku. Mgr. Dalibor Hlava ředitel Antonín Dvořák statutární zástupce ředitele Mgr. Alois Mech zástupce ředitele
  Přidáno v 2. 4. 2018 15:30, autor: Alois Mech
 • 20. 12. 2017 - Krásné představení Andersen - ve spolupráci se ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 19. a 20. prosince 2017 vyzněla s velkým úspěchem a nebývalým ohlasem v pardubickém Východočeském divadle a následně pak i na Pipichově chrudimské operní scéně (ve spolupráci se Základní uměleckou školou Pardubice – Havlíčkova) série úchvatných vánočních baletních představení (včetně dojímavých koled z pera význačného hudebního teoretika a skladatele druhé poloviny 19. století Karla Steckera – jednoho z významných učitelů Josefa Suka) pod dramaturgickou hlavičkou „Andersen“, obsahující úvodní premiérový balet někdejšího významného pedagoga pardubické konzervatoře prof. Otakara Tvrdého „Perníková chaloupka“ a finální baletní feérii Oskara Nedbala ztvárněnou ve formě jevištní suity jeho takřka již populárního díla, inspirujícího se pohádkovým světem velikého dánského básníka a spisovatele Hanse Christiana Andersena.V tomto velmi úspěšném předvánočním divadelním soiré se představili žáci tanečního oboru Základní umělecké ...
  Přidáno v 2. 4. 2018 14:59, autor: Alois Mech
 • 12. 12. 2017 Vánoční koncert swingové kapely Konzervatoře Pardubice Banda di Feste  Swingová kapela Konzervatoře Pardubice Banda di Feste se představila pardubickému publiku na koncertu s názvem Swingové vánoce, který pořádala agentura NA NIC dne 12. prosince 2017 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Kapela se svým dirigentem Pavlem Hlubučkem a uměleckým vedoucím Mgr. Jaromírem Hönigem předstoupila před poměrně dobře zaplněný sál s novým programem, který přímo necílil na vánoční charakter večera, ale cílem bylo spíše malé pozastavení se v předvánočním shonu a snahou trochu pobavit a vytvořit příjemnou pohodu při poslechu skladeb patřících do světového swingového repertoáru. V náročném a téměř dvouhodinovém programu se s kapelou  představila jejich stálá hostující zpěvačka (studentka konzervatoře J. Ježka v Praze) Kateřina Vacková, která vždy upoutá dokonalým zvládnutím i obtížných partů (např. skladba BIG ...
  Přidáno v 2. 4. 2018 14:53, autor: Alois Mech
 • 16. 11. 2017 Ohlédnutí za Podzimním koncertem SOKP Pod záštitou ředitelství Konzervatoře Pardubice a Sdružení přátel školy přivítala letošního 16. listopadu (čtvrtek) Sukova síň pardubického Domu hudby na svém pódiu Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice opět se svým uznávaným šéfem Tomášem Židkem, dva sympatické sborové ansámbly (z toho jeden konzervatorní) a instrumentální a pěvecké sólisty školy spolu s rodiči studentů a s příznivci tohoto předního hudebního ústavu východočeského regionu.Na tomto místě se však sluší připomenout i velice zřetelný koncertní počin Konzervatoře Pardubice, vážící se i k politicky a společensky významným a zcela jistě i osudovým událostem listopadových dnů devětatřicátého a devětaosmdesátého roku.Úvodní pietní vzpomínka před vlastním koncertním vystoupením, realizovaném právě v předvečer vzpomínaných tragických událostí 17. listopadu 1939 a pohnutých okamžiků v tomto datu o padesát let ...
  Přidáno v 2. 4. 2018 14:53, autor: Alois Mech
Zobrazení příspěvků 1 - 15 z 35 Zobrazit více »