Aktuality

 • 19. 12. 2018 Vánoční koncert - SOKP, sbory, dir. M. BOK, T. ŽIDEK, a swing orch. Banda di Feste
  Přidáno v , autor: Alois Mech
 • 3. 12. 2018 Ohlédnutí za skvělým, úspěšným půlrokem kytarového oddělení Ve dnech 30. června – 1. července 2018 se v Bratislavě konala Mezinárodní kytarová soutěž. Soutěžilo se ve třech kategoriích a mezinárodní konkurence byla opravdu silná (soutěžící z České a Slovenské republiky, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Balkánu, Ruska, Izraele a dalších zemí), přičemž v kategorii do 19-ti let získal Jeroným Staša 1. cenu a v kategorii do 25-ti let se na 2. místě umístila naše čerstvá absolventka Milena Šolcová. Barbora Rothová, také červnová absolventka naší školy, obdržela Čestné uznáníAni o prázdninách kytaristé nezaháleli a Milena Šolcová se v srpnu zúčastnila soutěže Guitartalent Brno 2018, kdy v kategorii bez věkového limitu a v silné mezinárodní konkurenci (soutěžící nejen z Evropy, ale také z Mexika či Japonska) získala ...
  Přidáno v 3. 12. 2018 10:08, autor: Alois Mech
 • 3. 12. 2018 Recenze Podzimního koncertu SOKP se sólistou Matyášem Novákem - obsahuje video    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 přivítala Sukova síň pardubického Domu hudby ve svých vstřícných prostorách nejenom posluchače pardubického hudebního okruhu, ale i rodiče studentů pardubické konzervatoře a přátele tohoto hudebního ústavu. U příležitosti oslav 40. výročí založení školy se v zahajovacím koncertu sezóny prezentoval Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice se svými orchestrálními sólisty a již renomovaným klavíristou Matyášem Novákem pod taktovkou šéfa tělesa Tomáše Židka.      Úvodní předehra ke Smetanově Libuši vyzněla ve slavnostní atmosféře večera ve svém majestátním patosu zcela přesvědčivě jak z hlediska hráčských technických parametrů, tak i v pohledu na stylovost přednesu. Posluchači Sukovy síně vnímali nejenom velebné frázovací oblouky a dramatické vrcholy Smetanovy hudby, ale i drobné, a přesto invenčně barevně odstíněné detaily, vážící se k polyfonnímu předivu ...
  Přidáno v 3. 12. 2018 1:40, autor: Alois Mech
 • 25. 11. 2018 Naši dechaři úspěšní na soutěži konzervatoří v Teplicích Ve dnech 23. - 25. listopadu 2018 se v Teplicích uskutečnil 41. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR. Naši studenti získali tato ocenění:   Kristýna Klokočníková - flétna, 2. ročník  ze třídy Mgr. Silvie Mechové, Mgr. Jaromíra Höniga  III. cena v I. kategorii  klavírní spolupráce Mgr. Pavlína Klokočníková Marek Pavíček - klarinet, 5. ročník ze třídy MgA. Zdeňka Seidla Čestné uznání ve III. kategorii klavírní spolupráce Stanislava Křížová Filip Růžička - fagot, 4. ročník ze třídy MgA. Filipa Krytináře III. cena ve II. kategorii klavírní spolupráce Stanislava Křížová Zuzana Jirásková - saxofon, 2. ročník ze třídy MgA. Davida Marišlera I. cena v I. kategorii klavírní spolupráce Stanislava Křížová Marie Mechová - lesní roh, 1. ročníkze třídy MgA. Jany KuchárikovéI. cena v I. kategorii ...
  Přidáno v 26. 11. 2018 6:02, autor: Alois Mech
 • 26. 11. 2018 Významný úspěch tria Konzervatoře Pardubice na mezinárodní akordeonové soutěži INTERTALENT 2018 - Slovensko Ve dnech 22. – 25. 11. 2018 se konal v Dunajské Stredě na Slovensku 27. ročník Mezinárodního akordeonového festivalu FRANK MAROKO a mezinárodní akordeonová soutěž Intertalent 2018. Naši studenti zde získali toto ocenění:  kategorie komorní hry Trio (Ester Tomášková – akordeon, Veronika Slavíková – housle, Jan Čonka – kytara) ze třídy Antonína Dvořáka II. cena Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    Mgr. Dalibor Hlava v. r. ředitel Konzervatoře Pardubice    Ve dnech 22. – 25. 11. 2018 se konal v Dunajské Stredě na Slovensku 27. ročník Mezinárodního akordeonového festivalu FRANK MAROKO a mezinárodní akordeonová soutěž Intertalent 2018.   Z Konzervatoře Pardubice se soutěže v kategorii komorní hry zúčastnilo trio ze třídy Antonína Dvořáka ve složení Ester Tomášková – akordeon ...
  Přidáno v 26. 11. 2018 10:27, autor: Alois Mech
 • 26. 11. 2018 Pěvecké oddělení stále na vítězné vlně - Pěvecká soutěž Olomouc 2018 22. - 24. 11. 2018 se v Olomouci konala PĚVECKÁ SOUTĚŽ OLOMOUC 2018 – XV. ROČNÍK. Naši studenti zde získali tato ocenění:  Kategorie 5b, 15 -16 let: Michala Sablíková (2. cena), ze třídy Martiny Forštové Kategorie 6b, 17 -18 let:Jana Dvořáková (3. cena), ze třídy Radky RubešovéKategorie 7b, 19 - 22 let:Marie Novotná (2. cena + Titul laureáta), ze třídy Jarmily Chaloupkové  Eliška Tomeňuková (3. cena), ze třídy Radky Rubešové Kategorie 8b, 23 - 26 let:Veronika Kaiserová (1. cena + Titul laureáta), ze třídy Jarmily Chaloupkové Kateřina Ochmanová – cena za klavírní spolupráciKlavírní spolupráce: Petr Hostinský a Kateřina Ochmanová Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   Mgr. Dalibor Hlava v. r.ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 26. 11. 2018 5:40, autor: Alois Mech
 • 19. 11. 2018 Další úspěchy pěveckého oddělení, nyní v Ostravě 11. 11. 2018 se v Ostravě konala Soutěž Mladých interpretů v rámci Mezinárodního festivalu slovanské hudby. Naše studentky zde získaly tato ocenění: Kategorie 16-18 let Ludmila Pergelová (2. cena) ze třídy MgA. Hany Medkové Kategorie 16-18 let Vendula Brulíková (3. cena) ze třídy MgA. Hany Medkové Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   Mgr. Dalibor Hlava v. r.ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 26. 11. 2018 5:34, autor: Alois Mech
 • 19. 11. 2018 Naši pěvci úspěšní na mezinárodní soutěži v Karlových Varech Ve dnech 9. - 16. 11. 2018 se v Karlových Varech uskutečnil 53. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2018. Naši studenti zde získali tyto úspěchy:  kategorie Operní naděje Vojtěch Pošvář (3. cena) Inka Kořínková (3. cena) kategorie JuniorVeronika Kaiserová (čestné uznání)  Kateřina Ochmanová – cena za klavírní spolupráciVšichni jsou ze třídy Jarmily ChaloupkovéKlavírní spolupráce – Vlasta Přidalová a Kateřina Ochmanová Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   Mgr. Dalibor Hlava v. r.ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 26. 11. 2018 5:22, autor: Alois Mech
 • 15. 11. 2018 Podzimní koncert SOKP - Matyáš Novák - sólista
  Přidáno v 7. 11. 2018 7:14, autor: Alois Mech
 • 7. 11. 2018 Pozvánka na třídní schůzky POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY  KONZERVATOŘ PARDUBICE    Vážení rodiče,  srdečně Vás zveme na letošní podzimní třídní schůzky, dle dlouhodobě vypsaného termínu v kalendáři akcí Konzervatoře Pardubice.   Termín schůzek:                     15. 11. 2018 v 16:00 hodin Místo schůzek:                        Malý sál, Konzervatoř Pardubice   Program: 16:00   Zahájení Přivítání ředitelem Mgr. Daliborem Hlavou 16:10   Volba člena Školské rady zastupujícího plnoleté studenty a zákonné zástupce 16:20   Vystoupení výchovné poradkyně Mgr. Evženy Černohousové 16:30   Členská schůze SPK – viz pozvánka na vedlejší straně 17:30   Informace třídních pedagogů v kolektivních učebnách 18:00   Informace všech pedagogů na učebnách HSP 19:00   Podzimní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře PardubiceMatyáš Novák – klavír, Tomáš Židek – dirigent         Mgr. Dalibor Hlava ředitel Konzervatoře Pardubice
  Přidáno v 7. 11. 2018 7:12, autor: Alois Mech
 • 7. 11. 2018 Pozvánka na členskou schůzi SPK POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SDRUŽENÍ PŘÁTEL KONZERVATOŘE V PARDUBICÍCH z. s. (SPK)   Vážení členové SPK, dle dlouhodobě vypsaného termínu v kalendáři akcí Konzervatoře Pardubice, Vás Výbor SPK svolává dle stanov na členskou schůzi.   Termín schůze:                       15. 11. 2018 v 16:30 hodin Místo pořádání schůze:          Malý sál, Konzervatoř Pardubice   Program schůze: 1)      Zahájení ·         kontrola usnášeníschopnosti ·         schválení programu členské schůze ·         volba orgánů členské schůze 2)      Změna názvu spolku 3)      Změna stanov (viz příloha) 4)      Volba orgánů výboru SPK 5)      Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018 6)      Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018 7)      Schválení výše a termínu placení členského příspěvku na školní rok 2019/2020 8)      Plán práce, návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019 ...
  Přidáno v 7. 11. 2018 7:09, autor: Alois Mech
 • 7. 11. 2018 Naši „dechaři“ úspěšní na soutěži Pardubické dechy 2018 Ve dnech 29. - 30. října 2018 pořádala naše škola 4. ročník interpretační soutěže dechových nástrojů „Pardubické dechy 2018“. Celkem soutěžilo 65 soutěžících ve třech věkových kategoriích v oborech hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu.  Naše škola dosáhla mnoha soutěžních úspěchů:  Lesní roh 1. kategorieMarie Mechová - II. cena (1. roč., ze třídy MgA. Jany Kuchárikové) klavírní spolupráce: PaedDr. Marie Wiesnerová  Trubka 2. kategorieJaroslav Suchánek - I. cena (4. roč., ze třídy MgA. Martina Maroula)  Václav Košťál - Čestné uznání(4. roč., ze třídy Mgr. Karla Mňuka)Trubka 3. kategorie Ivo Sodomka - Čestné uznání(6. roč., ze třídy Mgr. Karla Mňuka)Trombon 2. kategorieDavid Derner  - Čestné uznání(3. roč., ze třídy MgA. Filipa Hájka, Mgr. Aloise Mecha)Jakub Mrva ...
  Přidáno v 26. 11. 2018 5:22, autor: Alois Mech
 • 3. 11. 2018 Významný úspěch našich kontrabasistů Ve dnech 2. – 6. 10. 2018 se kontrabasová třída zúčastnila festivalu Bass Fest 2018 v Banské Bystrici, kterou pořádá zdejší akademie muzických umění. Součástí této akce byl 8. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže C. Dittersdorfa  doplněný o mezinárodní interpretační kurzy. Této akce se zúčastnili studenti Konzervatoře Pardubice:Ondřej Sejkora - 6. ročník, Jindřich Konvalinka – 3. ročník, Zuzana Dulíčková a Josef Václav Zlesák - 1. ročník. Korepetitorem byla kolegyně Mgr. Jana Turková, která všechny naše studenty doprovázela v rámci soutěže a koncertu vítězů. Studenti v mezinárodní konkurenci soutěžících ze Slovenska, České republiky, Polska, Rakouska, Maďarska, Turecka, Bulharska a Ruska získali tyto ocenění:Ondřej Sejkora (3. kategorie) - 1. cenaJindřich Konvalinka (2. kategorie) – 3. cenaZuzana Dulíčková (2. kategorie) – Čestné uznání Klavírní spolupráce: Mgr. Jana ...
  Přidáno v 6. 11. 2018 0:53, autor: Alois Mech
 • 22. 10. Vypsáno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje   1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  více zde   
  Přidáno v 22. 10. 2018 1:30, autor: Alois Mech
 • 22. 10. 2018 Úspěch klavírního dua na soutěži komorních souborů 19.10. 2018 se ve Vidnavě uskutečnil 25. ročník interpretační soutěže v komorní hře „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“.Klavírní duo Musica con eleganzave složení Martina Plocková (2. ročník) a Monika Šnorbertová (3. ročník)ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové  zde získalo 1. cenu a reprezentovalo Konzervatoř Pardubice na koncertě vítězů. Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentkám i jejich paní profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   Mgr. Dalibor Hlava v. r.  ředitel Konzervatoře Pardubice  
  Přidáno v 21. 10. 2018 23:14, autor: Alois Mech
Zobrazení příspěvků 1 - 15 z 21 Zobrazit více »