Studium‎ > ‎

Výchovný poradce

Výchovný a kariérní poradce, 
školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Vendula Chrbjátová
vendula.chrbjatova@konzervatorpardubice.eu

Úřední  hodiny:
Středa 13:20 - 14:55 hodin

Sborovna č. 112 1NP