Studium‎ > ‎

Školní poradenské pracoviště

Výchovný a kariérní poradce, 
školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Vendula Chrbjátová
vendula.chrbjatova@konzervatorpardubice.eu
tel. 728 971 500

Úřední  hodiny:
Pondělí 13:15 - 14:45 hodin (dále dle potřeby)

Sborovna č. 112 1NP