Soutěžní programy 2019

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA KLAVÍR

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

               a) povinná skladba: Felix Mendelssohn - Bartholdy: Píseň beze slov op. 85 č. 4

                b) skladba nebo skladby z díla J. S. Bacha, v trvání max. 5 min.

                c) volný program              

Časový limit je 8 – 12 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

               a) povinná skladba: Francis Poulenc: Trois Mouvements Perpétuels (III. Alerte)

                b) skladba (nebo část, např. věta ze sonáty) W. A. Mozarta nebo J. Haydna               

                c) volný program      

Časový limit je 12 – 16 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

               a) věta ze sonáty (v sonátové nebo v rondové formě), z díla L. v. Beethovena

                b) povinná skladba: Clara Schumann: Romance op. 21 č. 3

                c) volný program

Časový limit je 16 - 20 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA AKORDEON

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

                a) jedna skladba z období do 18. století

                b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

Časový limit je 8 – 12 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

                a) jedna skladba z období do 18. století    

                b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

Časový limit je 12 – 16 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

                a) J. S. Bach: Dobře temperovaný klavír (výběr jednoho preludia a fugy z 1. nebo 2. dílu)

                b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

Časový limit je 16 – 20 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA KYTARU

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

                a) jedna skladba z období klasicismu nebo romantismu

               b) volný program

Časový limit je 8 – 12 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

                a) jedna skladba z období 20. nebo 21. století

               b) volný program

Časový limit je 12 – 16 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

                a) jedna skladba z období renesance nebo baroka

                b) volný program

Časový limit je 16 – 20 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU SÓLOVÝ ZPĚV

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

               a) česká, moravská nebo slovenská lidová píseň v náročnější úpravě

                (např. V. Trojan, M. Raichl, V. Novák, B. Martinů, M. Schneider – Trnavský a další)

               b) píseň B. Martinů (s výjimkou cyklu „Písničky na jednu stránku“)

               c) světová umělá píseň v originální jazykové verzi

               d) volný program

Časový limit je 8 – 10 min.

Zpěv zpaměti je podmínkou. Pořadí skladeb si určuje soutěžící.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

               a) povinná skladba – píseň: výběr z díla A. Dvořáka, B. Smetany, V. Nováka, J. Křičky nebo     M. Schneidera-Trnavského v úpravě pro daný hlasový obor          

                b) jedna píseň nebo jedna árie ze 17. nebo 18. století

               c) světová umělá píseň v originální jazykové verzi

               d) volný program

Časový limit je 11 – 13 min.

Zpěv zpaměti je podmínkou. Pořadí skladeb si určuje soutěžící.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

               a) operní, oratorní nebo kantátová árie z období baroka

               b) operní árie z 19. nebo 20. století

               c) výběr písní jednoho autora 20. nebo 21. století (cyklus, část cyklu, výběr

                minimálně dvou písní)

               d) volný program

Časový limit je 14 – 16 min.

Zpěv zpaměti je podmínkou. Pořadí skladeb si určuje soutěžící.

Ċ
Alois Mech,
16. 4. 2019 9:34