Poroty 2019

Klavír:
Doc. František Malý - předseda poroty
Prof. Alena Vlasáková
MgA. Lukáš Michel
MgA. Jan Jiraský PhD.
Doc. Boris Krajný

Akordeon:
Mgr. art. Milan Osadský, ArtD. - předseda poroty
Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová, ArtD.
MgA. Jan Meisl ArtD.         
Mgr. Jaromír Zámečník 
Mgr. Radek Dlouhý, Ph.D.

Kytara:
Prof. Štěpán Rak - předseda poroty
Denisa Schneebaumová
Michal Nagy
Martin Krajčo
PaedDr. Jiří Tomášek

Sólový zpěv:
Doc. MgA. Zdeněk Šmukař – předseda poroty
Kateřina Kněžíková
Vlado Chmelo
Martin Bárta
Mgr. art. Miloslav Oswald