Sólový zpěv SK2019

OBOR SÓLOVÝ ZPĚV

Soutěžní místnost – Taneční sál, suterén

 

Pátek 22. 11. 2019

16:00 – 19:00                     příjezd účastníků, registrace, ubytování

17:00 – 17:20                     zahájení soutěže, losování startovního písmene společného

pro všechny obory a kategorie (Taneční sál, suterén)

18:00 – 18:30                     přijetí předsedů porot ředitelem školy (ředitelna, 4. NP)

18:30 – 19:00                     přijetí členů porot všech oborů (Taneční sál)

                                               porady jednotlivých porot

19:00 – 22:00                     akustické zkoušky

 

Sobota 23. 11. 2019

06:30 – 09:30                     snídaně (restaurace Pasáž Velvet)

07:00 – 08:55                     akustické zkoušky  pro I. kategorii

09:00 – 10:30                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 1 – 7)

10:30 – 10:40                     přestávka

10:40 – 12:05                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 8 – 14)

12:05 – 12:20                     přestávka

12:20 – 13:30                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 15 – 20)

13:30 – 13:50                     porada pěvecké poroty a uzavření I. kategorie

13:50 – 14:30                     oběd porota (varhanní sál)

13:30 – 14:25                     akustické zkoušky pro III. kategorii

11:00 – 14:30                     oběd (restaurace Pasáž Velvet)

14:30 – 16:20                     soutěž III. kategorie (soutěžící č. 1 – 6)

16:20 – 16:40                     přestávka

16:40 – 18:30                     soutěž III. kategorie (soutěžící č. 7 – 12)

17:30 – 20:30                     večeře (restaurace Pasáž Velvet)

18:30 – 19:25                     akustické zkoušky pro III. kategorii

19:30 – 21:00                    soutěž III. kategorie (soutěžící č. 13 – 17)

21:00 – 21:20                     porada pěvecké poroty a ukončení III. kategorie

 

22:30                                     Vyhlášení výsledků 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních

gymnázií ČR v oboru sólový zpěv (předseda poroty, Taneční sál)

 

Neděle 24. 11. 2019

10:00                                    nejzazší čas uvolnění pokojů na Domově mládeže

06:30 – 09:30                     snídaně (restaurace Pasáž Velvet)

07:00 – 08:55                     akustické zkoušky

09:00 – 10:45                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 1 – 7)

10:45 – 11:00                     přestávka

11:00 – 12:45                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 8 – 14)

12:45 – 13:40                     akustické zkoušky

11:00 – 14:30                     oběd (restaurace Pasáž Velvet)

13:45 – 15:00                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 15 – 19)

15:00 – 15:15                     přestávka

15:15 – 16:30                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 20 – 23)

16:30 – 16:50                     porada pěvecké poroty a uzavření II. kategorie

 

18:00                                     Vyhlášení výsledků 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních

gymnázií ČR v oboru sólový zpěv (předseda poroty, Taneční sál)