Hra na kytaru SK2019

OBOR HRA NA KYTARU

Soutěžní místnost – Koncertní sál ZUŠ (3. NP)

 

Pátek 22. 11. 2019

16:00 – 19:00                     příjezd účastníků, registrace, ubytování

17:00 – 17:20                     zahájení soutěže, losování startovního písmene společného

pro všechny obory a kategorie (Taneční sál, suterén)

18:00 – 18:30                     přijetí předsedů porot ředitelem školy (ředitelna, 4. NP)

18:30 – 19:00                     přijetí členů porot všech oborů (Taneční sál)

                                               porady jednotlivých porot

19:00 – 22:00                     akustické zkoušky (sál ZUŠ 3. NP)

 

Sobota 23. 11. 2019

06:30 – 09:30                     snídaně (restaurace Pasáž Velvet)

07:00 – 08:55                     akustické zkoušky pro I. kategorii

09:00 – 10:10                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 1 – 5)

10:10 – 10:30                     přestávka

10:30 – 11:40                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 6 – 10)

11:40 – 12:00                     porada kytarové poroty a uzavření I. kategorie

11:00 – 14:30                     oběd (restaurace Pasáž Velvet)

11:40 – 13:25                     akustické zkoušky pro II. kategorii

13:30 – 15:20                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 1 – 6)

15:20 – 15:40                     přestávka

15:40 – 17:30                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 7 – 12)

17:30 – 17:50                     porada kytarové poroty a uzavření II. kategorie

17:30 – 20:30                     večeře (restaurace Pasáž Velvet)

18:00 – 22:00                     akustické zkoušky III. kategorie

 

19:30                                     Vyhlášení výsledků 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních

gymnázií ČR v oboru hra na kytaru, I. a II. kategorie

                                               (předseda poroty, Koncertní sál ZUŠ)

 

Neděle 24. 11. 2019

10:00                                    nejzazší čas uvolnění pokojů na Domově mládeže

06:30 – 09:30                     snídaně (restaurace Pasáž Velvet)

07:00 – 08:55                     akustické zkoušky pro III. kategorii

09:00 – 10:30                     soutěž III. kategorie (soutěžící č. 1 – 4)

10:30 – 11:00                     přestávka

11:00 – 12:30                     soutěž III. kategorie (soutěžící č. 5 – 8)

12:30 – 12:50                     porada kytarové poroty a uzavření III. kategorie

11:00 – 14:30                     oběd (restaurace Pasáž Velvet)

 

14:00                                     Vyhlášení výsledků 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních

gymnázií ČR v oboru hra na kytaru, III. kategorie

(předseda poroty, Koncertní sál ZUŠ)