Hra na klavír SK2019

OBOR HRA NA KLAVÍR

Soutěžní místnost – Sál Jana Kašpara (Pardubický kraj)

 

Pátek 22. 11. 2019

16:00 – 19:00                     příjezd účastníků, registrace, ubytování

17:00 – 17:20                     zahájení soutěže, losování startovního písmene společného

pro všechny obory a kategorie (Taneční sál, suterén)

18:00 – 18:30                     přijetí předsedů porot ředitelem školy (ředitelna, 4. NP)

18:30 – 19:00                     přijetí členů porot všech oborů (Taneční sál)

                                                porady jednotlivých porot

18:00 – 21:00                     akustické zkoušky (Sál Jana Kašpara)

 

Sobota 23. 11. 2019

06:30 – 09:30                     snídaně (restaurace Pasáž Velvet)

07:00 – 08:55                     akustické zkoušky pro I. kategorii (v případě potřeby ladění)

09:00 – 10:55                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 1 – 8)

10:55 – 11:10                     přestávka

11:10 – 12:50                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 9 – 15)

12:50 – 13:10                     porada klavírní poroty a uzavření I. kategorie

11:00 – 14:30                     oběd (restaurace Pasáž Velvet)

12:50 – 14:25                     akustické zkoušky pro III. kategorii (v případě potřeby ladění)

14:30 – 16:00                     soutěž III. kategorie (soutěžící č. 1 – 4)

16:00 – 16:20                     přestávka

16:20 – 18:10                     soutěž III. kategorie (č. 5 – 9)

17:30 – 20:30                     večeře (restaurace Pasáž Velvet)

18:10 – 19:25                     akustické zkoušky pro III. kategorii (v případě potřeby ladění)

19:30 – 21:00                    soutěž III. kategorie (soutěžící č. 10 – 13)

21:00 – 21:30                     porada klavírní poroty a uzavření III. kategorie

21:00 – 22:00                     akustické zkoušky pro II. kategorii

 

22:30                                     Vyhlášení výsledků 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních

gymnázií ČR v oboru hra na klavír, I. a III. kategorie

                                               (předseda poroty, Sál Jana Kašpara)

 

Neděle 24. 11. 2019

10:00                                    nejzazší čas uvolnění pokojů na Domově mládeže

06:30 – 09:30                     snídaně (restaurace Pasáž Velvet)

07:00 – 08:55                     akustické zkoušky pro II. kategorii (v případě potřeby ladění)

09:00 – 10:50                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 1 – 6)

10:50 – 11:10                     přestávka

11:10 – 13:00                     soutěžící II. kategorie (soutěžící č. 7 – 12)

11:00 – 14:30                     oběd (restaurace Pasáž Velvet)

13:00 – 13:55                     akustické zkoušky pro II. kategorii (v případě potřeby ladění)

14:00 – 15:50                    soutěž II. kategorie (soutěžící č. 13 – 18)

15:50 – 16:05                     porada klavírní poroty a uzavření II. kategorie

 

17:15                                     Vyhlášení výsledků 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních

gymnázií ČR v oboru hra na klavír, II. kategorie

                                               (předseda poroty, Sál Jana Kašpara)