Hra na akordeon SK2019

OBOR HRA NA AKORDEON

Soutěžní místnost – Koncertní sál ZUŠ (Havlíčkova 925, Pardubice)

 

Pátek 22. 11. 2019

16:00 – 19:00                     příjezd účastníků, registrace, ubytování

17:00 – 17:20                     zahájení soutěže, losování startovního písmene společného

pro všechny obory a kategorie (Taneční sál, suterén)

18:00 – 18:30                     přijetí předsedů porot ředitelem školy (ředitelna, 4. NP)

18:30 – 19:00                     přijetí členů porot všech oborů (Taneční sál)

                                               porady jednotlivých porot

18:00 – 20:00                     akustické zkoušky Koncertní sál ZUŠ

 

Sobota 23. 11. 2019

06:30 – 09:30                     snídaně (restaurace Pasáž Velvet)

07:00 – 08:55                     akustické zkoušky pro I. kategorii

09:00 – 10:10                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 1 – 5)

10:10 – 10:30                     přestávka

10:30 – 11:30                     soutěž I. kategorie (soutěžící č. 6 – 9)

11:30 – 11:45                     porada akordeonové poroty a uzavření I. kategorie

11:00 – 14:30                     oběd (restaurace Pasáž Velvet)

11:30 – 13:55                     akustické zkoušky pro II. kategorii

14:00 – 15:15                     soutěž II. kategorie (soutěžící č. 1 – 4)

15:15 – 15:30                     porada akordeonové poroty a uzavření II. kategorie

15:15 – 16:25                     akustické zkoušky pro III. kategorii

16:30 – 17:30                     soutěž III. kategorie (soutěžící č. 1 – 3)

17:30 – 18:00                     porada akordeonové poroty a uzavření III. kategorie

17:30 – 20:30                     večeře (restaurace Pasáž Velvet)

 

19:00                                     Vyhlášení výsledků 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních

gymnázií ČR v oboru hra na akordeon, všechny kategorie

(předseda poroty, Koncertní sál ZUŠ)