Soutěžní programy SK2016

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA KLAVÍR

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

             a) povinná skladba: Antonín Dvořák- Silhouettes op. 8 č. 4  fis moll

            b) skladba nebo skladby z díla J. S. Bacha, v trvání max. 5 min.

            c) volný program       

            Časový limit je 8 – 12 min.                 Hra zpaměti je podmínkou

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

             a) povinná skladba: Robert Schumann- Romance op. 28 č. 2 Fis dur

            b) skladba (nebo část, např. věta ze sonáty) W. A. Mozarta nebo J. Haydna         

            c) volný program      

             Časový limit je 12 – 16 min.               Hra zpaměti je podmínkou

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

             a) věta ze sonáty (v sonátové nebo v rondové formě), z díla L. v. Beethovena

            b) povinná skladba: Ferenc Liszt- koncertní etuda Rej skřítků

            c) volný program

             Časový limit je 16 - 20 min.                Hra zpaměti je podmínkou

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA AKORDEON

1.         kategorie: 1. – 2. ročník studia

            a) jedna skladba z období do 18. století

            b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

            Časový limit je 11 – 15 min.               Hra zpaměti je podmínkou

 

2.         kategorie: 3. – 4. ročník studia

            a) jedna skladba z období do 18. století       

            b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

            Časový limit je 15 – 18 min.                Hra zpaměti je podmínkou

 

3.         kategorie: 5. – 6. ročník studia

            a) J. S. Bach: Dobře temperovaný klavír (výběr jednoho preludia a fugy z 1. nebo 2. dílu)

            b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

            Časový limit je 18 – 25 min.               Hra zpaměti je podmínkou

 


 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA KYTARU

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

            a) jedna skladba z období renesance nebo baroka

             b) volný program

              Časový limit je 8 – 12 min.                Hra zpaměti je podmínkou

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

              a) jedna skladba z období klasicismu nebo romantismu

             b) volný program

             Časový limit je 12 – 16 min.               Hra zpaměti je podmínkou

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

              a) jedna skladba z období 20. nebo 21. století

              b) volný program

             Časový limit je 16 – 20 min.               Hra zpaměti je podmínkou

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU SÓLOVÝ ZPĚV

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

             a) česká, moravská nebo slovenská lidová píseň v náročnější úpravě

            (např. V. Trojan, M. Raichl, V. Novák, B. Martinů, M. Schneider – Trnavský a další)

             b) píseň B. Martinů (s výjimkou cyklu „Písničky na jednu stránku“)

             c) světová umělá píseň v originální jazykové verzi

             d) volný program

             Časový limit je 8 – 10 min.                 Zpěv zpaměti je podmínkou

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

             a) povinná skladba – píseň: výběr z díla A. Dvořáka, F. Schuberta, R. Schumanna nebo

             P. I. Čajkovského v originální jazykové verzi vydané v úpravě pro daný hlasový obor

             b) jedna píseň nebo jedna árie ze 17. nebo 18. století

             c) světová umělá píseň

             d) volný program

             Časový limit je 12 – 14 min.               Zpěv zpaměti je podmínkou

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

             a) operní, oratorní nebo kantátová árie z období baroka

             b) operní árie z 19. nebo 20. století

             c) výběr písní jednoho autora 20. nebo 21. století (cyklus, část cyklu, výběr písní)

             d) volný program

        Časový limit je 16 – 18 min.                   Zpěv zpaměti je podmínkou

Ċ
Alois Mech,
19. 10. 2016 1:45