Poroty SK2016

Obor hra na klavír
doc. František Malý - předseda - vedoucí katedry AMU Praha, ČR
MgA. Jan Jiraský PhD. - JAMU Brno, vedoucí katedry, ČR
doc. Boris  Krajný - AMU Praha, ČR
MgA. Lukáš Michel - Ostravská Univerzita, vedoucí katedry, ČR
Prof. Alena Vlasáková - AMU Praha, JAMU Brno, ČR

Obor hra na akordeon
Doz. Jytte von Rüden - předsedkyně - Musik Akademie Odense, DK
Sylvie Bodorová - hudební skladatelka, Praha, ČR
Mgr. art. Michal Matejčík - zakladatel ZAS, SK
Mgr. Pavel Fischer - hudební skladatel, houslista a pedagog, ČR
Mgr. Milan Kubík - pedagog hry na akordeon, ČR

Obor hra na kytaru
Prof. Štěpán Rak - předseda poroty   AMU Praha, ČR
Dr. Michal Nagy - Univerzita Krakow, PL
Dr. Martin Krajčo - VŠMU Bratislava, SK
Mag.art. Denisa Schneebaumová - koncertní kytaristka, ČR
PaedDr. Jiří Tomášek - celostátní metodik kytarové hry na ZUŠ, ČR

Obor sólový zpěv
doc. MgA. Zdeněk Šmukař - předseda poroty  JAMU Brno, ČR
Mgr.art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD - VŠMU Bratislava, ČR
Roman Janál - HAMU Praha, ČR
doc. Mgr. art. Helena Kaupová - HAMU Praha, ČR
Mgr. art. Miloslav Oswald - MDO Olomouc, ČR