Přijímací řízení

Přijímání ke studiu se koná formou talentové zkoušky.
Talentové zkoušky (TZ):
Přihlášky na tiskopisu pro jednotlivé formy studia (možnost stáhnout).
Termín přihlášek:
pro všechny uchazeče do 30. 11. příslušného roku řediteli Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
Termín TZ:
vždy v době 15. - 31. ledna následujícího roku.
Požadavky na TZ:
Cílem TZ:
ověřit schopnosti a znalosti potřebné pro zvolené studium
 
Talentová zkouška je komplexní zkouška skládající se ze tří disciplín:
a) hra na zvolený nástroj nebo zpěv nebo dirigování
b) písemný test z hudební nauky na úrovni absolventa 1. cyklu ZUŠ
c) praktická zkouška ze všeobecné hudebnosti (hudební sluch, hudební paměť, rytmus a sluchová analýza).