O škole‎ > ‎Úřední deska‎ > ‎Veřejné zakázky‎ > ‎

28. 5. 2020 VZMR č. KONZ106/2020 - Čištění a úprava varhan v Sukově síni - zrušeno

přidáno: 28. 5. 2020 7:34, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 2. 7. 2020 6:37 ]

Informace o veřejné zakázce

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu
Název: Čištění a úprava varhan v Sukově síni
Druh veřejné zakázky: Dodávky a služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby, jejímž předmětem je čištění a úprava varhan pro veřejnou zakázku „Čištění a úprava varhan v Sukově síni“, dle specifikace uvedené v příloze č. 6 výzvy. 

Postup zadání, předpokládaná hodnota
Postup:  VZMR s uveřejněním výzvy 
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota:  170.000,- s DPH

Vysoutěžená hodnota: ***,- Kč s DPH
Rozhodnutí o výsledku, protokol z jednání komise - viz níže, přiložené soubory   

Zakázka zrušena
Fáze zadávacího řízení

ZAKÁZKA ZRUŠENA

Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní)

Datum zahájení: 28. 5. 2020
Datum zveřejnění: 28. 5. 2020
Lhůta podání nabídek: 8. 6. 2020 do 8:00 hodin
Termín vyhodnocení: 8. 6. 20 v 11:00 hodin 
Termín oznámení výsledku vyhodnocení: 8. 6. 2020

Zadavatel
Název: Konzervatoř Pardubice
Sídlo: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice
IČ: 48161110
Zastoupen: Mgr. Daliborem Hlavou, ředitelem
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je  
Mgr. Alois Mech, zástupce ředitele
tel.: 604 564 436
e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Místem pro podání nabídky je  
Konzervatoř Pardubice,
kancelář č. 404, Miluše Kamenická - ekonomka, spisovna
Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice

Způsob podání nabídky
osobní doručení či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedené místo pro podání nabídky
ĉ
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
ċ
P2V_CP.rtf
(194k)
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
ċ
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
ċ
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
ĉ
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
ą
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
ĉ
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2020 7:34