O škole‎ > ‎Úřední deska‎ > ‎Veřejné zakázky‎ > ‎

25. 11. 2021 VZMR č. KONZ448/2021 - Dodávka profesionálního klavíru velikosti 3

přidáno: 25. 11. 2021 8:08, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 12. 2021 4:52 ]

Informace o veřejné zakázce

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu
Název: Dodávka profesionálního klavíru velikosti 3
Druh veřejné zakázky: Dodávky a služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby, jejímž předmětem je dodávka hudebního nástroje pro veřejnou zakázku „Dodávka profesionálního klavíru velikosti 3“, dle specifikace uvedené v příloze č. 6 výzvy. 

Postup zadání, předpokládaná hodnota
Postup:  VZMR s uveřejněním výzvy 
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota:  770.000,- s DPH

Vysoutěžená hodnota: 740.000,- Kč s DPH
Rozhodnutí o výsledku, protokol z jednání komise - viz níže, přiložené soubory   
Fáze zadávacího řízení

ZAKÁZKA ZADÁNA

Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní)

Datum zahájení: 25. 11. 2021
Datum zveřejnění: 25. 11. 2021
Lhůta podání nabídek: 3. 12. 2021
Termín vyhodnocení: 3. 12. 2021 
Termín oznámení výsledku vyhodnocení: po uzavření SOD

Zadavatel
Název: Konzervatoř Pardubice
Sídlo: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice
IČ: 48161110
Zastoupen: Mgr. Daliborem Hlavou, ředitelem
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je  
Mgr. Alois Mech, zástupce ředitele
tel.: 604 564 436
e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Místem pro podání nabídky je  
Konzervatoř Pardubice,
kancelář č. 402, Mgr. Alois Mech, zástupce ředitele
Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice

Způsob podání nabídky
osobní doručení, či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedené místo pro podání nabídky
Ċ
Alois Mech,
7. 12. 2021 4:51
ĉ
Alois Mech,
25. 11. 2021 8:08
ċ
P2V_CP.rtf
(194k)
Alois Mech,
25. 11. 2021 8:08
ċ
Alois Mech,
25. 11. 2021 8:08
ċ
Alois Mech,
25. 11. 2021 8:09
ĉ
Alois Mech,
25. 11. 2021 8:09
ĉ
Alois Mech,
25. 11. 2021 8:09
Ċ
Alois Mech,
25. 11. 2021 8:09