O škole‎ > ‎Úřední deska‎ > ‎Veřejné zakázky‎ > ‎

22. 11. 2017 Dodávka hudebních nástrojů - sady tympánů - Konzervatoř Pardubice 2017

přidáno: 22. 11. 2017 11:04, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 1. 12. 2017 6:48 ]

Informace o veřejné zakázce

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu
Název: Dodávka hudebních nástrojů - sady tympánů - Konzervatoř Pardubice 2017
Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku hudebních nástrojů, sady tympánů (velikost 23'', 26'', 29'', 32'') pro Konzervatoř Pardubice. Předmětem VZMR je nákup hudebních nástrojů. Počty kusů a provedení jsou popsány v zadávací dokumentaci, viz příloha č. 1
Postup zadání, předpokládaná hodnota
Postup:  VZMR s uveřejněním výzvy 
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota:  350.000,- s DPH

Vysoutěžená hodnota: 309.000,- Kč s DPH
Rozhodnutí o výsledku, protokol z jednání komise - viz níže, přiložené soubory   
Fáze zadávacího řízení

 Zakázka zadána

Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní)

Datum zahájení: 22. 11. 2017
Datum zveřejnění: 22. 11. 2017
Lhůta podání nabídek: 1. 12. 2017 do 10:00 hodin
Termín vyhodnocení: 1. 12. 2017 v 14:00 hodin 
Termín oznámení výsledku vyhodnocení: 1. 12. 2017

Zadavatel
Název: Konzervatoř Pardubice
Sídlo: Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
IČ: 48161110
Zastoupen: Mgr. Daliborem Hlavou, ředitelem
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je  
Mgr. Alois Mech, zástupce ředitele
tel.: 604 564 436
e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Místem pro podání nabídky je  
Konzervatoř Pardubice,
kancelář č. 408, Věra Hovorková - studijní referent, spisovna
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Způsob podání nabídky
osobní doručení či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedené místo pro podání nabídky
ĉ
Alois Mech,
22. 11. 2017 11:06
ĉ
Alois Mech,
22. 11. 2017 11:06
ĉ
Alois Mech,
22. 11. 2017 11:06
Ċ
Alois Mech,
22. 11. 2017 11:06
ĉ
Alois Mech,
22. 11. 2017 11:05