O škole‎ > ‎Úřední deska‎ > ‎Veřejné zakázky‎ > ‎

18. 7. 2017 Dodávka mobiliáře pro kavárnu v Domě hudby - Konzervatoř Pardubice

přidáno: 22. 11. 2017 10:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 11. 2017 11:07 ]

Informace o veřejné zakázce

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu
Název: Dodávka mobiliáře pro kavárnu v Domě hudby - Konzervatoř Pardubice
Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku mobiliáře pro kavárnu v Domě hudby, sídle Konzervatoře Pardubice. Předmětem VZMR je nákup nábytku. Počty kusů a provedení jsou popsány v zadávací dokumentaci, viz příloha č. 1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota
Postup:  VZMR s uveřejněním výzvy 
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota:  400 000 s DPH

Fáze zadávacího řízení

 Zakázka zadána

Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní)

Datum zahájení: 18. 7. 2017
Datum zveřejnění: 18. 7. 2017
Lhůta podání nabídek: 24. 7. 2017
Termín vyhodnocení: 1. 8. 2017
Termín oznámení výsledku vyhodnocení: 1. 8. 2017

Zadavatel
Název: Konzervatoř Pardubice
Sídlo: Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
IČ: 48161110
Zastoupen: Mgr. Daliborem Hlavou, ředitelem
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je  
Mgr. Alois Mech, zástupce ředitele
tel.: 604 564 436
e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu

Místem pro podání nabídky je  
Konzervatoř Pardubice,
kancelář č. 408, Věra Hovorková - studijní referent, spisovna
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Způsob podání nabídky
osobní doručení či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedené místo pro podání nabídky
Ċ
Alois Mech,
22. 11. 2017 10:56
Ċ
Alois Mech,
22. 11. 2017 10:57