O škole‎ > ‎

Pedagogové konzervatoře

Stav k 1. 9. 2016
Řazeno podle abecedy v rámci oddělení.
E-mailové adresy všech zaměstnanců školy jsou vždy ve formátu jmeno.prijmeni@konzervatorpardubice.eu

Oddělení klávesových nástrojů:
Mgr. Turková Jana - vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na klavír:
Mgr. Turková Jana, MgA. Fowler Fraňková Jitka, Mgr. Klokočníková Pavlína, Mgr. Maixnerová Martina,
Mgr. Mičulková Jana, BcA. Kateřina Ochmanová, Mgr. Marie Wiesnerová 
Studijní zaměření hra na varhany:
Mgr. Bárta Aleš - tajemník varhanní sekce, Rafaja Josef, Uhlíř Václav

Oddělení smyčcových nástrojů:
Mgr. art Machač František- vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na housle:
PhDr. MgA. Kulík Vladimír, Mgr. Hlava Dalibor (ředitel), Mgr. Ježek Libor, 
Mgr. Kuchválek Jiří, Mgr. Navrátil Ladislav, MgA. Svobodová Kramperová Iva
Studijní zaměření hra na violu:
MgA. Kabát Jiří, MgA. Nečesaný Miloslav, MgA. Řehák Milan
Studijní zaměření hra na violoncello:
Mgr. Krečmer Josef, MgA. Jan Zemen 
Studijní zaměření hra na kontrabas:
Mgr.art Machač František, Pokorný Radek

Oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Jaromír Hönig - vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na flétnu:
Mgr. Hönig Jaromír, Mgr. Mechová Silvie, Biedermannová Gabriela
Studijní zaměření hra na hoboj:
Mgr. Křenek Jiří, MgA. Markéta Postlerová
Studijní zaměření hra na klarinet:
MgA. Kotal Jiří,ArtD., MgA.Seidl Zdeněk
Studijní zaměření hra na fagot:
Mgr. Krytinář Filip
Studijní zaměření hra na saxofon:
Marišler David, Škrna Pavel
Studijní zaměření hra na lesní roh:
MgA. Čapská Marie
Studijní zaměření hra na trubku:
Mgr. Maroul Martin, Mgr. Mňuk Karel
Studijní zaměření hra na trombón:
MgA. Hájek Filip, Mgr. Mech Alois (zástupce ředitele)
Studijní zaměření hra na tubu:
Filla Marek
Studijní zaměření hra na bicí nástroje:
Kuchárik Rudolf, Vrána Roman

Oddělení akordeonu a kytary:
Petr Saidl - vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na akordeon:
Dvořák Antonín - tajemník sekce akordeonu (statutární zástupce ředitele),
Mgr. Holomková Irena, Jedlinský Jakub
Studijní zaměření hra na kytaru:
Hron Jan, Hronová Anna, Juřica Stanislav, Rovina Robert, Saidl Petr, Šír Miloš

Studijní obor sólový zpěv:
Mgr. Medková Hana - vedoucí oboru
Cukr Lubor, Bc. Forštová Martina, Mgr. Chaloupková Jarmila, Chvalová Romana, Mgr. Medková Hana, 
Patočka Jaroslav DiS., Pozdníková Adriana, Rubešová Radka, Mgr. Schmidt Jiří

Oddělení povinného klavíru a korepetice:
Mgr. Libuše Nečesaná - vedoucí oddělení
Horská Markéta, Hönigová Sylva, MgA. Hostinský Petr, Křížová Stanislava, MgA. Kulichová Eva, MgA. Mňuková Andrea,
Mgr. Libuše Nečesaná, Ochmanová Kateřina, Picek Josef, Přidalová Vlasta, Mgr. Výborná Markéta, Žďárská Petra


Oddělení dirigování:
MgA. Židek Tomáš - vedoucí oddělení
Mgr. Brych Jaroslav, MgA. Židek Tomáš Ph.D., MgA. Svejkovský Jan

Oddělení kolektivních předmětů a dirigování:
MgA. Saidlová Jolana - vedoucí oddělení
Sekce hudební teorie:
Mgr. et Bc. Fajfr Jan, Jedlinský Jakub, MgA. Saidlová Jolana, MgA. Svejkovský Jan, Vondráčková Aneta, MgA. Židek Tomáš Ph.D.
Sekce všeobecně vzdělávacích předmětů:
PhDr. Dvořáková Marie - tajemník sekce, Aldini Lada, Mgr. Čermáková Michaela, Mgr. Černohousová Evžena, Hladěna Jan, Mgr. Hnízdilová Taťána, Jičínská Zuzana, Mgr. Těšitelová Gabriela