O škole‎ > ‎Konzervatoř Pardubice‎ > ‎

Pedagogové konzervatoře

Stav k 1. 9. 2022
Řazeno podle abecedy v rámci oddělení.
E-mailové adresy všech zaměstnanců školy jsou vždy ve formátu jmeno.prijmeni@konzervatorpardubice.eu


Ředitel:
Mgr. Dalibor Hlava 

Zástupce ředitele pro studijní a koncertní záležitosti (stat. zástupce):
MgA. Tomáš Židek, Ph.D.

Zástupce ředitele pro projektové, IKT, koncertní a provozní záležitosti (správa budovy)
Mgr. Alois Mech


Oddělení klávesových nástrojů:
Mgr. Turková Jana - vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na klavír:
MgA. Fowler Fraňková Jitka Ph.D., Mgr. Klokočníková Pavlína, Mgr. Maixnerová Martina,
Mgr. Mičulková Jana, MgA. Kateřina Ochmanová, Mgr. Turková Jana, PaedDr. Marie Wiesnerová 
Studijní zaměření hra na varhany:
Mgr. Bárta Aleš - tajemník varhanní sekce, MgA. Hanuš Michal, MgA. Svoboda Pavel

Oddělení smyčcových nástrojů:
Mgr. art. Machač František- vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na housle:
MgA. Chudý Vít - tajemník sekce vysokých smyčců, MgA. Čepická Markéta, Mgr. Hlava Dalibor (ředitel), 
Mgr. Ježek Libor, Mgr. Kuchválek Jiří, PhDr. MgA. Mgr. Kulík Vladimír, Mgr. Navrátil Ladislav, MgA. Svobodová Kramperová Iva
Studijní zaměření hra na violu:
MgA. Čepický Jakub, MgA. Nečesaný Miloslav, MgA. Řehák Milan
Studijní zaměření hra na violoncello:
Mgr. Krečmer Josef, MgA. Jan Zemen 
Studijní zaměření hra na kontrabas:
Mgr. art. Machač František, Pokorný Radek

Oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Silvie Mechová - vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na flétnu:
Mgr. Hönig Jaromír, Mgr. Mechová Silvie, Biedermannová Gabriela
Studijní zaměření hra na hoboj:
Mgr. Křenek Jiří, MgA. Markéta Postlerová
Studijní zaměření hra na klarinet:
MgA. Seidl Zdeněk, MgA. Kotal Jiří,ArtD., Mgr. Plašil Pavel
Studijní zaměření hra na fagot:
MgA. Krytinář Filip
Studijní zaměření hra na saxofon:
MgA. Marišler David
Studijní zaměření hra na lesní roh:
MgA. Marie Kosová, MgA. Kucháriková Jana
Studijní zaměření hra na trubku:
Michal Chmelař DiS., MgA. Maroul Martin, Mgr. Mňuk Karel
Studijní zaměření hra na trombón:
MgA. Hájek Filip - tajemník sekce žesťových dechových nástrojů, Mgr. Mech Alois (zástupce ředitele)
Studijní zaměření hra na tubu:
Filla Marek, MgA. Hlubuček Pavel
Studijní zaměření hra na bicí nástroje:
Vrána Roman - tajemník sekce bicích nástrojůDoležal Radek, Kuchárik Rudolf

Oddělení akordeonu a kytary:
doc. Mgr. Petr Saidl - vedoucí oddělení
Studijní zaměření hra na kytaru:
Hron Jan, Hronová Anna, Pevala Antonín, doc. MgA. Saidl Petr, BcA. Vasková Jana
Studijní zaměření hra na akordeon:
Dvořák Antonín - tajemník sekce akordeonu,
Mgr. Jedlinský Jakub, Petr Zámečník

Studijní obor sólový zpěv:
Mgr. Chaloupková Jarmila - vedoucí oboru
Dolejší Petr, Bc. Forštová Martina, Mgr. Chaloupková Jarmila, MgA. Medková Hana Ph.D., MgA. Rubešová Radka, Štefaniková Markéta, Benháková Anna, Mgr. Chvalová Romana, Ptáčková Barbora, Bc. Rainová Zuzana, Uherová Jana, 

Oddělení povinného klavíru a korepetice:
MgA. Libuše Nečesaná - vedoucí oddělení
Asahina Tomoko ArtD., Bičík Vlastimil, Dvořák Filip, Hönigová Sylva, MgA. Hostinský Petr, Mgr. Hromádko Ondřej, Křížová Stanislava, MgA. Kulichová Eva, Lexová Marie, MgA. Mňuková Andrea, MgA. Libuše Nečesaná, MgA. Ochmanová Kateřina, Picek Josef, BcA. Potocká Kateřina, Přidalová Vlasta, MgA. Reiprich Richard, MgA. Stráňavský Adam, Suchánková Sára DiS., MgA. Vacek Petr, BcA. Valentová Nikola

Oddělení dirigování:
MgA. Židek Tomáš - vedoucí oddělení, zástupce ředitele
MgA. Svejkovský Jan, Vavřínek Stanislav, MgA. Židek Tomáš PhD., Mejsnar Ondřej DiS.

Oddělení kolektivních předmětů:
MgA. Saidlová Jolana - vedoucí oddělení
Sekce hudební teorie:
Mgr. et Bc. Fajfr Jan, Mgr. Jedlinský Jakub, Nobilisová Gabriela, MgA. Saidlová Jolana, MgA. Svejkovský Jan, Mgr. Uhlíř Václav Metoděj Ph.D., PhDr. Vondroušová Jindra Ph.D., MgA. Židek Tomáš Ph.D.
Sekce všeobecně vzdělávacích předmětů:
PhDr. Dvořáková Marie - tajemník sekce, dottore Aldini Lada, Mgr. Černohousová Evžena, Ing. Hladěna Jan, Mgr. Hnízdilová Taťána, Mgr. Chrbjátová Vendula, Jičínská Zuzana, Mgr. Těšitelová Gabriela