O škole‎ > ‎Konzervatoř Pardubice‎ > ‎

Historie

Konzervatoř Pardubice byla založena v roce 1978 tehdejším VčKNV v Hradci Králové. Sídlo školy bylo v Havlíčkově ulici 841 v Pardubicích až do roku 1990. V tomto roce dislokační komise MěstNV přiděluje uvolněnou budovu OV KSČ konzervatoři. Škola byla současně pověřena správou budovy, která v roce 1993 dostává oficiální název Dům hudby. Sídlí zde i další organizace (Komorní filharmonie Pardubice, Okresní knihovna, ZUŠ Pardubice, Česká pojišťovna a další menší organizace). 60 odborných učeben, 5 učeben pro kolektivní výuku, tři koncertní sály (kap. 427, 100 a 80 posluchačů) s příslušným nástrojovým vybavením poskytuje vysoký standard pro vyučující i studenty.
Škola za dobu své existence vychovala stovky absolventů všech studijních zaměření, které se zde vyučují (hra na klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, pozoun, tubu, bicí nástroje, akordeon, kytaru, dále obor dirigování a sólový zpěv). Mezi absolventy školy najdete významné osobnosti našeho hudebního života (J. Brych - sbormistr Českého pěveckého sboru, L. Čepický - primárius Wihanova kvarteta, P. Hernych - sólohornista symf. orchestru hl. m. Prahy FOK, R. Novotný - člen České filharmonie a dechového kvintetu Aflatus kvintet, manželé Pálkovi - sbormistři dětského sboru Severáček, významné pěvkyně působící v zahraničí, Hannah Esther Minutillo, Karla Bytnarová a další).
Konzervatoř Pardubice patří k menším školám tohoto typu, kde studuje průměrně do 180 žáků na denním studiu a asi 70 uchazečů ve formě externího studia. Výuku zajišťuje celkem 73 pedagogů včetně externích spolupracovníků - předních členů profesionálních orchestrů (Komorní filharmonie Pardubice a Filharmonie Hradec Králové).