O škole

Konzervatoř Pardubice je šestiletá odborná škola uměleckého směru
poskytující vyšší odborné vzdělání ve dvou studijních oborech:
HUDBA KKOV 82-44-P/01 (od. 1. 9. 2016 dobíhá KKOV 8244N/001 pro studenty 6. ročníku) a ZPĚV KKOV 82-45-P/01 (od. 1. 9. 2016 dobíhá KKOV 8245N/001 pro studenty 6. ročníku).
Denní forma studia je určena zejména pro absolventy základních škol, forma kombinovaného studia (forma studia při zaměstnání) je určena pro učitele ZUŠ, kteří si doplňují aprobaci a další zájemce. Žáci mohou po ukončení čtvrtého ročníku složit maturitní zkoušku. Konzervatoř se ukončuje po šestém ročníku absolutoriem a absolvent získává diplom s titulem diplomovaný specialista (dipl. spec. za jménem).
Jednotlivé obory činnosti:
Smyčcové nástroje: hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
Dechové nástroje: hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh, trubku, trombón, tubu
Další nástroje: hra na klavír, varhany, akordeon, kytaru, bicí nástroje
Dále nabízí: dirigování, sólový zpěv (klasický)