O škole

Konzervatoř Pardubice je šestiletá odborná škola uměleckého směru
poskytující vyšší odborné vzdělání ve dvou studijních oborech:
HUDBA KKOV 82-44-P/01 a ZPĚV KKOV 82-45-P/01.
Denní forma studia je určena zejména pro absolventy základních škol, forma kombinovaného studia (forma studia při zaměstnání) je určena pro učitele ZUŠ, kteří si doplňují aprobaci a další zájemce. Žáci mohou po ukončení čtvrtého ročníku složit maturitní zkoušku. Konzervatoř se ukončuje po šestém ročníku absolutoriem a absolvent získává diplom s titulem diplomovaný specialista (DiS. za jménem).
Jednotlivé obory činnosti:
Smyčcové nástroje: hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
Dechové nástroje: hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh, trubku, trombón, tubu
Další nástroje: hra na klavír, varhany, akordeon, kytaru, bicí nástroje
Dále nabízí: dirigování, sólový zpěv (klasický)