2017 - akordeony - pro pedagogy ZUŠ

Vážení kolegové,

srdečně vás zveme na akci, kterou pořádáme společně s NIDV.


Konzervatoř Pardubice a Národní institut dalšího vzdělávání pořádají

Akordeonový seminář dánské akordeonistky a pedagožky Jytte von Rüden:

Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení na ZUŠ

Datum konání:                      25. 3. 2017 (10.00 – 16.00)

Místo konání:                        Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, Malý sál Domu hudby

Účastnický poplatek:            500 Kč

Možnost přihlášení:              ZDE

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na akordeon specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na akordeon, na principy souborové a komorní hry, na uplatnění akordeonu v populární a taneční hudbě. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse s lektorkou a koncert Escualo Quintetu.

Po skončení semináře bude následovat koncert uskupení Escualo Quintet

 

Escualo Quintet a Gabriela Vermelho na piazzettě Národního divadla:

https://www.youtube.com/watch?v=yK91kXee3wU

Zajímavé odkazy:


Kontakt na NIDV - paní Effenberková: effenberkova@nidv.cz

tel.: +420 775 571 618