Interpretační kurzy smyčcových nástrojů

Konzervatoř Pardubice

pořádá

Interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje

pro žáky nejen ZUŠ, jejich pedagogy a rodiče.

 sobota 12. listopadu 2022

 Harmonogram:

8:00 příjezd a registrace na vrátnici konzervatoře

8:30 – 16:00 individuální konzultace na nástrojových učebnách

Lektoři:

pedagogové pardubické konzervatoře

(sólisté a hráči profesionálních komorních a symfonických orchestrů)

Seznam lektorů:

Housle:

Vít Chudý (773 645 855)

tajemník smyčcového oddělení

Dalibor Hlava (777 938 870)

Libor Ježek (603 582 170)

Jiří Kuchválek (731 183 883)

Vladimír Kulík (724 514 393)

Jakub Čepický (608 739 483)

Iva Svobodová Kramperová (775 049 832)

 

Viola:

Jakub Čepický (608 739 483)

Miloslav Nečesaný (777 276 571)

Milan Řehák (606 170 487)

Violoncello:

Josef Krečmer (775 370 600)

Jan Zemen (777 687 720)

 

Kontrabas:

František Machač,

vedoucí smyčcového oddělení

(702 074 611)

Radek Pokorný (605 706 221)

 

Možnost naplánovat konzultaci telefonicky předem dle zájmu účastníků a kapacity lektora.

Kurzovné:

Bez poplatku a výuka je zpřístupněna kromě žáků také jejich učitelům a rodičům.

Kontakt:

Konzervatoř Pardubice

Sukova třída 1260

530 02 Pardubice

tel. 702 074 611, 728 994 779

E-mail: Frantisek.Machac@konzervatorpardubice.eu

Elektronická přihláška k vyplnění: