Interpretační kurzy klávesového oddělení


Konzervatoř Pardubice

pořádá

Interpretační kurzy ve hře na klavír

pro žáky nejen ZUŠ, jejich pedagogy a rodiče.

 sobota 12. března 2022

 Harmonogram:

8:00 příjezd a registrace na vrátnici konzervatoře

8:30 – 16:00 individuální konzultace na nástrojových učebnách

Lektoři:

pedagogové pardubické konzervatoře

(sólisté a hráči profesionálních komorních a symfonických orchestrů)

Seznam lektorů:

Mgr. Jana Turková - vedoucí klávesového oddělení (732350706)
Mgr. Pavlína Klokočníková  (732225767)
Mgr. Jana Mičulková (775306099)
MgA. Kateřina Ochmanová (730553716)
PaedDr. Marie Wiesnerová (604347742)

Možnost naplánovat konzultaci telefonicky předem dle zájmu účastníků a kapacity lektora.

Kurzovné:

Bez poplatku a výuka je zpřístupněna kromě žáků také jejich učitelům a rodičům.

Kontakt:

Konzervatoř Pardubice

Sukova třída 1260

530 02 Pardubice

tel. 732 350 706Elektronická přihláška k vyplnění: