Interpretační kurzy klávesového oddělení


Konzervatoř Pardubice

pořádá

Interpretační kurzy ve hře na klavír

pro žáky nejen ZUŠ, jejich pedagogy a rodiče.

 sobota 12. listopadu 2022

 Harmonogram:

8:00 příjezd a registrace na vrátnici konzervatoře

8:30 – 16:00 individuální konzultace na nástrojových učebnách

Lektoři:

pedagogové pardubické konzervatoře

(sólisté a hráči profesionálních komorních a symfonických orchestrů)

Seznam lektorů:

Mgr. Jana Turková - vedoucí klávesového oddělení (732350706)
MgA. Jitka Fowler Fraňková PhD. (775974327)
Mgr. Pavlína Klokočníková (732225767)
Mgr. Martina Maixnerová (604284581)
Mgr. Jana Mičulková (775306099)
MgA. Kateřina Ochmanová (730553716)
Mgr. Marie Wiesnerová PhD. (604347742)

Možnost naplánovat konzultaci telefonicky předem dle zájmu účastníků a kapacity lektora.

Kurzovné:

Bez poplatku a výuka je zpřístupněna kromě žáků také jejich učitelům a rodičům.

Kontakt:

Konzervatoř Pardubice

Sukova třída 1260

530 02 Pardubice

tel. 732 350 706Elektronická přihláška k vyplnění: