21. 11. 2021 Smyčcové oddělení úspěšné na „soutěži konzervatoří“. BLAHOPŘEJEME!!!

přidáno: 21. 11. 2022 3:42, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 23. 11. 2022 8:45 ]
Ve dnech 18. – 20. listopadu 2022 se uskutečnila na Pražské konzervatoři Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na smyčcové nástroje 2022
Naši studenti smyčcového oddělení získali ve velké konkurenci tato ocenění: 

Hra na housle
I. kategorie
Jiří Kábrt (1. ročník) - Čestné uznání
(pedagog: MgA. Vít Chudý, klavírní spolupráce: BcA. Nikola Valentová)

III. kategorie
Anna Stránská (5. ročník) - 3. cena
(pedagog: MgA. Vít Chudý, klavírní spolupráce: BcA. Nikola Valentová)

Hra na kontrabas
I. kategorie
Petra Meisl (2K. ročník) - 2. cena
(pedagog: Mgr. art. František Machač, klavírní spolupráce: Jan Meisl)

Ema Světlíková (2. ročník) - Čestné uznání
(pedagog: Mgr. art. František Machač a Radek Pokorný, klavírní spolupráce: MgA. Adam Stráňavský)

II. kategorie
Jakub Janíček (4. ročník) - 3. cena
(pedagog: Mgr. art. František Machač a Radek Pokorný, klavírní spolupráce: MgA. Adam Stráňavský)


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, všem připravujícím a spolupracujícím pedagogům k dosaženým úspěchům, a zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 
Ċ
Alois Mech,
21. 11. 2022 3:45
Ċ
Alois Mech,
23. 11. 2022 8:45
Ċ
Alois Mech,
23. 11. 2022 8:45
Ċ
Alois Mech,
23. 11. 2022 8:45