Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2022 - 2023

12. 9. 2022 Den otevřených dveří se blíží - možnost konzultací

přidáno: 11. 9. 2022 23:51, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 9. 2022 1:34 ]Vedení školy a pedagogický sbor Vás tímto srdečně zvou na  
„Den otevřených dveří – konzultační den“
Konzervatoře Pardubice 
Sobota 8. 10. 2022, Dům hudby Pardubice, Sukova třída 1260 

Program: 
9:00 hodin – zahájení, informace o studiu a přijímacím řízení, praktická ukázka talentové zkoušky ze všeobecné hudebnosti – Malý sál (přízemí) 

10:00 hodin – individuální konzultace s pedagogy jednotlivých oddělení (učebny 3. – 6. podlaží) 
Škola bude otevřená až do 16:00. 

Pěvecké oddělení navíc připravilo miniseminář:
10,00 - 10.30 Jevištní mluva a základy herectví
např.: práce s dechem, správná artikulace, jazykolamy, pohybová improvizace, herecké etudy na rozvíjení fantazie

Na konzultační den jsou zváni nejen zájemci, kteří zamýšlí konat talentovou zkoušku v tomto školním roce, ale mohou se zúčastnit i mladší adepti a také rodiče a pedagogové… 
Nástroje a notový materiál vezměte s sebou.


Těšíme se na vás!


1. 9. 2022 Zahájení školního roku

přidáno: 31. 8. 2022 6:12, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 31. 8. 2022 6:17 ]

1. 9. 2022 
9:00 hodin Zahájení školního roku Sukova síň 

9:30 hodin Informační schůzky - všechny ročníky DS: 
1. roč. dottore Lada Aldini Komorní sál 
2. roč. Mgr. Jolana Saidlová č. 3 
3. roč. Mgr. Vendula Chrbjátová č. 8 
4. roč. Mgr. Václav Metoděj Uhlíř č. 2 
5. roč. Mgr. Jakub Jedlinský * č. 200 
6. roč. prof. Zuzana Jičínská č. 6 
*Třídní 5. ročníku nepřítomen, zastoupí MgA. Tomáš Židek Ph.D. 

10:00 hodin Domluva individuálních rozvrhů 

10:30 hodin Porada ročníkových učitelů (třídních) č. 403 (areál ředitelství) 
Odpoledne možná individuální výuka. 

13:00 hodin 1. ročník – rozřazovací test AJ – učebna č. 2 (suterén) 

14:00 hodin 1. ročník – rozdělení do skupin sborového zpěvu 

2. 9. 2022 Individuální výuka (po domluvě) 
9:00 hodin Třídnické hodiny – 1., 2., 3., 4. a 6. roč. 
učebny stejné jako 1. 9. 2022 
Výuka v individuálních vyuč. předmětech 

9:00 hodin Zahájení výuky kombinované formy studia 
1.K, 2.K, 5K. 6.K - PhDr. MgA. Vladimír Kulík, Malý sál 

12:00 hodin Komisionální zkoušky DH/CJL ne-maturanti (č. 403, areál řed.) 

5. 9. 2022 Výuka ve všech předmětech dle rozvrhu 
9:00 hodin Třídnická hodina – 5. roč. – učebna č. 8 

9:00 hodin Zahájení výuky kombinované formy studia - 4.K - PhDr. MgA. Vladimír Kulík, Komorní sál 

MgA. Tomáš Žídek Ph.D.
statutární zástupce ředitele

1-2 of 2