30. 8. 2022 Velký prázdninový úspěch našich kontrabasistů

přidáno: 22. 9. 2022 23:33, autor: Alois Mech


Ve dnech 24. a 25. 8. 2022 proběhl 11. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Carla Ditterse von Dittersdorfa na konzervatoři v Košicích.
Této soutěže se zůčastnili naši studenti s těmito výsledky:

Kategorii 2A (1. - 3. ročník konzervatoří)
Petra Meisl 
1. ročník KS
1. cena
Zvláštní cena Slovenského hudebního centra v Bratislavě za nejlepší provedení povinné skladby (Sonatina A dur Ladislava Kupkoviče)

Max Heinrich 
2. ročník
3. cena

Klavírní spolupráci v prázdninových dnech přijal  MgA. Jan Meisl, ArtD.

Oba jsou z kontrabasové třídy Mgr. art. Františka Machače a Max i od Radka Pokorného.


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, a všem připravujícím pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

Ċ
Alois Mech,
22. 9. 2022 23:33
Ċ
Alois Mech,
22. 9. 2022 23:33
Comments