30. 10. 2021 Dechové oddělení získalo celkem 24 ocenění na soutěži Pardubické dechy 2021 - BLAHOPŘEJEME

přidáno: 14. 11. 2021 22:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2021 22:38 ]


Soutěž Pardubické dechy 2021, kterou pořádala naše škola, proběhla ve dnech 22. – 24. 10. 2021. Přihlásilo se 225 soutěžících – dřevěné i žesťové nástroje. Z důvodu nemoci či karantény nedorazilo celkem 7 soutěžících. Byl to velký nápor na organizační výbor soutěže, ale soutěž byla organizačně zvládnuta bez problémů. Děkuji tímto celému týmu za skvělou práci, zejména ZŘ Mgr. Alojzi Mechovi a paní účetní Radmile Sekyrové, na nichž ležela největší zátěž organizačních úkonů. Studenti Konzervatoře Pardubice získali celkem 24 ocenění, z toho 2 x 1. cenu, 5 x 2. cenu, 13 x 3. cenu a 4 x ČU. 
Konkrétně: 

1. cena 
Zdeňka Němcová – saxofon I. kat. – tř. MgA. David Marišler 
Kurt Steffek – tuba III. kat. – tř. Marek Filla 

2. cena 
Tomáš Rykr – hoboj I. kat.– tř. MgA. Markéta Postlerová 
Anežka Bezoušková – klarinet III. kat.– tř. MgA. Zdeněk Seidl 
Iva Jindřišková – trubka  I. kat.– tř. Michal Chmelař 
Richard Kosuk – trombon  I. kat.– tř. Mgr. Alois Mech a MgA. Filip Hájek 
Petr Kabele – tuba  I. kat.– tř. Marek Filla 

3. cena 
Adéla Valášková – flétna I. kat. – tř. Mgr. Silvie Mechová 
Hana Mašková – flétna II. kat. – tř. Mgr. Silvie Mechová 
Tereza Lidmilová – flétna II. kat. – tř. Mgr. Jaromír Hönig 
Kateřina Krpatová – hoboj  I. kat.– tř. Mgr. Jiří Křenek 
Jan Kubiska – hoboj II. kat. – tř. Mgr. Jiří Křenek 
Lucie Stodolová – hoboj II. kat. – tř. Mgr. Jiří Křenek 
Lukáš Verner – klarinet I. kat.– tř. MgA. Zdeněk Seidl 
Laura Karpišová – klarinet II. kat.– tř. MgA. Zdeněk Seidl 
Gustav Lubich – fagot II. kat. – tř. Mgr. Filip Krytinář 
Eliška Kopová – lesní roh I. kat. – tř. MgA. Jana Kucháriková a MgA. Marie Kosová 
Michala Sabliková – lesní roh II. kat.- – tř. MgA. Jana Kucháriková a MgA. Marie Kosová 
Vojtěch Bartoníček – trubka II. kat. – tř. Mgr. Karel Mňuk 
Tomáš Josef Vávra – trubka II. kat. – tř. Mgr. Karel Mňuk 

Čestné uznání
Darina Stránská – klarinet  II. kat. – tř. Jiří Kotal Art.D. 
Petra Koblásová – klarinet  III. kat. – tř. MgA. David Marišler 
Aleš Polcar – trubka I. kat. – tř. Mgr. Karel Mňuk 
Jan Buček – trubka  II. kat.– tř. Michal Chmelař 

Klavírní spolupráce: Tomoko Asahina Art.D. - flétny, klarinet, MgA. Andrea Mňuková -flétny, trubky, trombony, MgA. Eva Kulichová - hoboje, Stanislava Křížová - klarinety, saxofony, fagot, Mgr. Jana Turková - lesní rohy, Mgr. Jana Mičulková - trubky, trombony, tuba  

Všem soutěžícím a pedagogům srdečně blahopřeji k úspěchům, také děkuji všem korepetitorům za skvělou podporu našich  studentů a vzornou spolupráci. Hovořil jsem po soutěži s oběma předsedy porot a oba se shodli, že byli velice mile překvapeni vysokou úrovní všech výkonů i přes to, že studenti mají za sebou problematický minulý školní covidový rok.
4. listopadu 2021 se uskutečnil koncert absolutních vítězů jednotlivých oborů. Z pozvaných devíti sólistů přijelo jen šest, ostatní již nemohli z důvodu nemoci či karantény.
Děkuji ředitelství školy za vstřícnost a výborné podmínky pro konání soutěže. Od příštích ročníků uvažujeme opět o střídání dřevěných a žesťových nástrojů, vždy po jednom roce. 

Mgr. Jaromír Hönig 
vedoucí dechového oddělení 


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich korepetitorům a pedagogům k dosaženým úspěchům, organizátorům soutěže za skvělou práci a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.   

Mgr. Dalibor Hlava 
ředitel Konzervatoře Pardubice