26. 8. 2021 ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

přidáno: 25. 8. 2021 23:20, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2021 22:33 ]
1. 9. 2021  
Od 7:30 testování AG testy - COVID19 (foyer před Malým sálem, vlevo od vchodu)!  
Testování probíhá od 1. 9 - 10. 9 2021 každý den 7:30 - 10:30.   

10:00 hodin Zahájení školního roku Sukova síň  

10:30 hodin Informační schůzky - všechny ročníky DS:  
1. roč. Mgr. Jolana Saidlová Komorní sál  
2. roč. Mgr. Vendula Chrbjátová č. 8  
3. roč. Mgr. Václav Metoděj Uhlíř č. 2  
4. roč. Mgr. Jakub Jedlinský č. 3  
5. roč. prof. Zuzana Jičínská č. 6  
6. roč. Mgr. et Bc. Jan Fajfr č. 4  

11:30 hodin Domluva individuálních rozvrhů  

13:00 Porada ročníkových učitelů (třídních) č. 403 (areál ředitelství)  

Od odpoledne je možná individuální výuka.  

2. 9. 2021
9:00 Třídnické hodiny – učebny stejné jako 1. 9. 2021  
Výuka v individuálních vyuč. předmětech  

3. 9. 2021 
Výuka v individuálních vyuč. předmětech  
9:00 Zahájení výuky kombinované formy studia 1.K, 4.K, 5K. 6.K PhDr. MgA. Vladimír Kulík Komorní sál  

12:00 Komisionální zkoušky DH/CJL ne-maturanti (č. 403, areál řed.)  

6. 9. 2021 
Výuka ve všech předmětech dle rozvrhu  
(do 10. 9. skupiny pouze homogenní)  
9:00 Zahájení výuky kombinované formy studia - 3.K  
PhDr. MgA. Vladimír Kulík Komorní sál

MgA. Tomáš Žídek Ph.D.
statutární zástupce ředitele