2. 5. 2022 Opět úspěšná Polička - bodovaly dřevěné dechové nástroje. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 1. 5. 2022 23:59, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 2. 5. 2022 0:03 ]


Dne 28.dubna 2022 se v Poličce konal 12. ročník celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů.  
Naši studenti získali tato ocenění: 

Kategorie flétna 19 – 20 let 
Kristýna Klokočníková 
5. ročník, ze třídy Mgr. Silvie Mechové 
Stříbrné pásmo 
klavírní spolupráce ArtD. Asahina Tomoko 

Kategorie klarinet 19 - 20 let 
Laura Karpišová 
4. ročník,  ze třídy MgA. Zdeňka Seidla 
Zlaté pásmo 
klavírní spolupráce Stanislava Křížová 

Anežka Bezoušková 
5. ročník,  ze třídy MgA. Zdeňka Seidla 
Čestné uznání 
klavírní spolupráce Stanislava Křížová 

Ocenění za vynikající pedagogické vedení 
MgA. Zdeněk Seidl, ZUŠ Havlíčkova Pardubice, Konzervatoř Pardubice 

Pro zajímavost, v kategorii ZUŠ ve hře na klarinet se stal vítězem své kategorie i absolutním vítězem celé soutěže Matěj Kotal, náš budoucí, přijatý žák ze třídy  MgA. Zdeňka Seidla (ZUŠ Havlíčkova Pardubice)


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i všem našim kolegyním a kolegům pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice
Ċ
Alois Mech,
1. 5. 2022 23:59
Ċ
Alois Mech,
2. 5. 2022 0:05
Ċ
Alois Mech,
1. 5. 2022 23:59