11. 11. 2021 Pozvánka na třídní schůzky a členskou schůzi SPK

přidáno: 2. 11. 2021 5:28, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2021 22:38 ]
Vážení rodiče, zákonní zástupci, členové SPK, 

Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích, z. s. a ředitelství Konzervatoře Pardubice Vás zvou na členskou schůzi a informační schůzky rodičů studentů školy s pedagogy školy, které proběhnou ve čtvrtek 11. 11. 2021.  
Program členské schůze SPK: 
- informace o činnosti SPK 
- schválení členského příspěvku na další období 
- seznámení se a schválení hospodaření SPK za minulé období 
- rozpočet SPK na další období - návrh a schválení 
Další školní informace: 
- informace ředitele Konzervatoře Pardubice 
- informace výchovné poradkyně školy 
- koncerty školy, soutěže, mimoškolní činnost 
- volba zástupce rodičů do školské rady 

Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice a sólisté školy pro Vás připravili orchestrální koncert, který se bude konat ihned po informacích o studijních výsledcích žáků školy a to od 19:00 hodin v Sukově síni naší školy.  
Věříme, že využijete jedinečné příležitosti slyšet a vidět své děti v procesu přípravy na jejich budoucí profesi a přijdete podpořit jejich umělecké výkony.  

H a r m o n o g r a m: 
16:00 plenární schůze SPK - Malý sál  
17:00 informace třídních pedagogů - učebny kolektivní výuky 
17:30 informace všech pedagogů školy - odborné učebny 

19:00 koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice - Sukova síň  

Bezinfekčnost při vstupu do budovy vyžadována!  


Mgr. Alois Mech  v.r.   
předseda SPK  
                                       
Mgr. Dalibor Hlava v.r.    
ředitel Konzervatoře Pardubice