Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2021 - 2022

Neúplné výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023

přidáno: 21. 1. 2022 7:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 21. 1. 2022 7:57 ]

Více ZDE

11. 1. 2022 Ohlédnutí III. - Jak se daří namátkou některým bývalým studentům pěveckého oddělení?

přidáno: 11. 1. 2022 5:00, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 1. 2022 5:00 ]

Nikola Uramová se stala v listopadu 2021 jedním z vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Emmy Destinové v Londýně a získala navíc mimořádné ocenění „Česká píseň“. 
18.1. vystoupí společně s Kateřinou Kněžíkovou v koncertním uvedení Pucciniho opery Vlaštovka. 

Veronika Kaiserová stihla porodit chlapečka v srpnu 2021, a od září 2021 nazkoušet hlavní roli Marie v opeře G. Donizettiho Dcera pluku v opeře v Liberci. Úspěšně předzpívala do ND v Praze, kde se uvažuje o roli Barbariny do nové inscenace Figarovy svatby W. A. Mozarta. Bude hostovat i operním divadle v Ostravě v inscenaci Manon Lescaut Ch. Gounoda. 

Kristýna Kůstková v listopadu 2021 vyhrála 2. cenu prestižní soutěže Bohuslava Martinů na HAMU v Praze.  
V ND divadle v Praze získala 1. roli v opeře R. Strausse Růžový kavalír.  
Na jaře bude dokončovat svá magisterská studia na Manhattan school of music - Mannes University v New Yorku. 
V operním divadle v Ostravě poté nastuduje roli Lidušky v opeře B. Smetany Dvě vdovy. 

Petr Nekoranec vyhrál druhou cenu ve světové pěvecké soutěži Vincero věnované památce Enrica Carusa.  
1. listopadu 2021 se uskutečnilo finále 8 pěvců vybraných z více než 700 pěvců z celého světa v italské Neapoli. Výběrová kola se konala ve všech světových metropolích v Evropě, USA, ale i v Moskvě , Pekingu, Soulu atd.  
Petr bude dále zpívat roli Hraběte Almavivy v Lazebníku Sevilském v Toulouse a v Paříži hlavní roli v Handelově opeře Ifigenie v Tauride. V ND v Praze v současnosti zpívá Tamina v Kouzelné flétně a Ferranda v Cosi fan tutte. 
 
Mgr. Jarmila Chaloupková
pedagožka pěveckého oddělení

11. 1. 2022 Ohlédnutí II. - mimořádný úspěch bývalého absolventa Jana Čonky

přidáno: 11. 1. 2022 4:53, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 1. 2022 4:57 ]

Náš bývalý absolvent a v současné době student 2. ročníku HAMU Praha obor hra na kytaru Jan Čonka získal Cenu ministra školství. Tato cena se uděluje vynikajícím studentům vysokých škol za mimořádné výsledky ve studiu, umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové nebo inovační činnosti související se studiem v daném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 těchto ocenění. 

Srdečně gratuluji. 

doc. Mgr. Petr Saidl 
vedoucí oddělení akordeonu a kytary 

11. 1. 2022 Ohlédnutí I. - Podzimní koncert SOKP

přidáno: 11. 1. 2022 4:49, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 1. 2022 4:57 ]

Nad podzimním koncertem Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice.  

Sukova síň pardubické konzervatoře přivítala ve čtvrtek 11. listopadu tohoto (2021) roku ve svých prostorech zainteresované posluchače, a to nejenom z řad studentů školy a jejich rodičů, ale i ze spřízněné obce hudbymilovných koncertních návštěvníků města. 

Video na YouTube

Úvod koncertního večera, jehož hudební dramaturgie 
opět vkusně vynesla k posluchačům stěžejní díla předních světových mistrů, patřil předehře k jedné z nejznámějších oper Giuseppe Verdiho (1813 – 1901) – Nabucco. Jedná se o velkou zpěvohru o čtyřech dějstvích na Solerovo libreto, jejíž senzační premiéra se konala v milánském divadle La Scala 9. března roku 1842. Byla to doba napjatého očekávání velkých politických zvratů a v této souvislosti Verdi ve svém díle alegoricky prezentoval židovský lid zbavený vlasti a devastovaný otroctvím. Hlavní myšlenka opery byla premiérovým posluchačstvem okamžitě pochopena a všem bylo zřejmé, že se tímto dílem naplno přihlásil odvážný mluvčí bojové generace tzv. Mladé Itálie. Alegorické operní obrazy ve skladatelově zhudebnění jsou zřejmou předzvěstí budoucích politických událostí a Verdiho dílo se stává symbolem boje za svobodu národa – za sjednocenou Itálii. 
Dnes interpretovaná předehra k Nabuccovi využívá v rámci své kompoziční struktury několika klíčových operních motivů, zejména pak původně sborového, téměř hymnického židovského melosu, vyjadřujícího lásku k vlasti a jednoznačné odsouzení všech hanebných zrádců. Natálie Štorková (posluchačka 5. ročníku oboru dirigování ze tříd MgA. Tomáše Židka Ph.D., MgA. Jana Svejkovského a Mgr. Stanislava Vavřínka) ve své osobité interpretační vizi dokázala vystihnout adekvátní atmosféru díla a pardubické auditorium přesvědčit o vlastním smysluplném uchopení Verdiho operního, potažmo symfonického stylu.

Anežka Bezoušková, studentka 5. ročníku z klarinetové třídy MgA. Zdeňka Seidela, si zvolila pro své čtvrteční vystoupení s konzervatorními symfoniky (opět pod taktovkou Natálie Štorkové) dvě věty z jednoho z významných děl romantické dechové literatury – Koncertu č. 1 f moll pro klarinet a orchestr, op. 73 Carl Marii von Webera (1786 – 1826). Skladatelova koncertantní tvorba i operní dílo se staly skutečnou uměleckou branou, která Weberovým současníkům i následovníkům otevřela zcela nové kompoziční a zvukové možnosti nastupujícího hudebního slohu – romantismu. To vše pak promlouvá i ze skladebné koncepce prvního Weberova klarinetového koncertu, v němž sólistka zaujala vstřícné pardubické publikum nejenom přirozeně stylovým frázováním jednotlivých tematických částí koncertantního celku, ale navíc i ušlechtilou nosností a opalizující barevností klarinetového tónu, podpořeného i smysluplnou dynamickou škálou. Čtvrteční interpretační prezentace Anežky Bezouškové bezesporu potvrzuje i zdravou perspektivu jejího dalšího profesního vývoje.

Rok 1874 je významným mezníkem v dějinách české hudby zejména proto, že v něm byla uskutečněna samostatná česká koncepce nového formového programního druhu – symfonické básně. Na jaře zmíněného roku byla provedena orchestrální skladba tehdy čtyřiadvacetiletého Zdeňka Fibicha s názvem Záboj, Slavoj a Luděk, inspirovaná částí textu Rukopisu Královédvorského, na podzim téhož roku vytvořil již částečně ohluchlý Bedřich Smetana podle pověsti O Křesomyslu a Horymírovi svou symfonickou báseň Vyšehrad, později zařazenou coby úvodní skladbu cyklu Má vlast. Mezi těmito dvěma hudebními událostmi (a zejména po nich) rozvíjí i Antonín Dvořák (1841 – 1904) zajímavou symfonickou koncepci, v níž v relativně volných formách postupně komponuje čtyři orchestrální rapsodie. Tu první – Rapsodii a moll autor vytvořil ještě v roce 1874, vznik tří dalších, propojených v samostatném orchestrálním cyklu s názvem Slovanské, lze potvrdit v rozmezí jarních a podzimních měsíců roku 1878. Z této trojice byla první Slovanská rapsodie D dur zkomponována mezi 19. únorem a 17. březnem a její premiéra se uskutečnila v roce vzniku na skladatelově samostatném koncertu. 
A právě tato první ze tří Slovanských rapsodií, opatřených souborným opusovým číslem 45, zazněla na čtvrtečním orchestrálním matiné symfonického orchestru konzervatoře pod taktovkou šéfa tělesa Tomáše Židka. Stylové pojetí Dvořákovy zralé kompozice si zaslouží velké uznání; působilo zcela přesvědčivě, a to jak vkusným zdůrazněním všech zvukově barevných kontrastů skladby, tak i přirozeným umocněním patřičných agogicky modelovaných celků. Oba tematické okruhy rapsodie – úvodní hymnické Allegro con moto i následné, pochodově kontrastní Tempo di marcia, byly postupně ve svém dynamickém náboji přednesově gradovány, a to až ke svému společnému, kontrapunkticky ozvláštněnému slavnostnímu rapsodickému vrcholu.

V roce 1907 bylo dostavěno Městské divadlo na pražských Královských Vinohradech – budova, k jejíž následné umělecké funkci se právem upínala pozornost české veřejnosti jako k novému působišti české dramatické kultury. První ředitel Vinohradského divadla – dramatik a spisovatel František Adolf Šubert, oslovil dva tehdy zřejmě nejvýznamnější české skladatele, aby k zahájení umělecké činnosti tohoto divadelního stánku přispěli svým zcela novým dílem. Vítězslav Novák píše k prvnímu vinohradskému představení ouverturu Lady Godiva, Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951) komponuje k otevření prvního divadelního matiné 24. listopadu 1907 Slavnostní předehru C dur, op. 70, kterou tehdy dirigoval L. V. Čelanský. 
Ve Foersterově předehře dokázal orchestr pardubických konzervatorních symfoniků pod uměleckým vedením Tomáše Židka zcela srozumitelně rozehrát onu povahu jednotlivých témat díla, která hudebně potvrzují a zřetelně formují uměleckou cestu dramatickému počinu, nakonec vítězně procházejícímu branou umění nového století.

Anna Zedníčková, studentka 6. ročníku z pěvecké třídy MgA. Hany Medkové Ph.D., si vybrala pro svou čtvrteční interpretační prezentaci s konzervatorním orchestrem dvě altové árie z pera předních mistrů evropské romantické opery 19. století. Tou první byla árie panny Rózy z druhého dějství Smetanovy opery Tajemství. Skladatel, žijící v letech 1824 – 1884, vytvořil své, zřejmě zejména pro něho nejoblíbenější operní dílo, na výborné libreto Elišky Krásnohorské. Premiéra se konala 18. září roku 1878 v pražském Novém českém divadle a opera dodnes citlivě promlouvá ke svým posluchačům, a to především příběhem o hledání velké životní lásky, moudrosti a lidské zralosti.  Sólistka pojala celou altovou árii v duchu citového rozpoložení dané Smetanovy operní postavy – panny Rózy ve zcela přesvědčivém zvukovém i barevném hlasovém výrazu, vždy s uplatněním specifického stylového vyjádření této Smetanovy hudby.
Ve druhé operní árii se protagonistka představila v altové roli Olgy – dcery statkářky Larinové a snoubenky knížete Lenského, která je jednou z důležitých postav ve vrcholné opeře Petra Iljiče Čajkovského (1840 – 1893) Evžen Oněgin. Skladatel rozprostřel formu vlastního libreta tohoto svého zřejmě nejproslulejšího operního díla do šesti lyrických obrazů – scén, orientovaných textem nejrozsáhlejší stejnojmenné Puškinovy poémy ve verších. Opera měla svou úspěšnou premiéru 17. března roku 1879 v moskevském Malém divadle a dodnes zůstává stálicí všech významných operních domů světa. 
Interpretka dokázala v árii Olgy (z druhého dějství opery) výrazně zachytit duševní hnutí hrdinky, v jejímž zpěvu prorůstá hluboká melodičnost básnického jazyka s vroucně zpěvným ruským melosem i jeho dramatickým spádem. V obou áriích z oper dnes již renomovaných mistrů sólistku výrazně podpořil orchestr se svým dirigentem Tomášem Židkem.

Závěrem podzimního koncertu Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a jeho sólistů zazněla v pardubické Sukově síni Předehra a Polonéza z opery Antonína Dvořáka (1841 – 1904) Rusalka. Předposlední skladatelovo operní dílo – lyrická pohádka o třech dějstvích na libreto Jaroslava Kvapila, mělo svou slavnou premiéru 31. března roku 1901 na prknech pražského Národního divadla. Přestože Kvapilovo libreto je poněkud povzneseno zejména do sféry snivého symbolismu, který se v mnohých uměleckých dílech prosazoval především na konci 19. století, jeho „nezdravé“ rysy se Dvořákovy hudby příliš nedotkly. Nicméně některá hudební místa opery mohou připomínat latentní náznaky impresionismu.
Předehra k prvnímu dějství opery prosazuje velmi důmyslně zejména leitmotivy Rusalky, Vodníka a Vodních hlubin, přičemž variačních obměn jenom Rusalčina leitmotivu nejdeme v celé opeře celkem třiadvacet. Jenom v předehře k 1. dějství je jich několik, a to v různých charakterových rovinách – zpočátku v lyrické, následně v epické a později i v dramatické, potažmo i v tragické.
Slavnostní Polonéza z druhého dějství opery představuje Dvořáka jinak: jako neomylného tvůrce instrumentačního symfonického lesku a orchestrální zvukové noblesy.
Všechny tyto zářné znaky skladatelova geniálního symfonismu vynesl ve své závěrečné féerii Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice pod vedením svého šéfa Tomáše Židka s nezpochybnitelnou legitimitou své interpretace. Důstojně a zcela přesvědčivě tak byla uzavřena podzimní symfonická kreace studentů pardubické konzervatoře, hudebního ústavu, který letos vstupuje již do své třiačtyřicáté umělecké sezóny.


Pardubice, 12. 11. 2021                                                                                        Vladimír Kulík

21. 12. 2021 Vánoční koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice

přidáno: 14. 12. 2021 5:27, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 14. 12. 2021 5:27 ]Vánoční koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice
Úterý, 21. 12. 2021 v 19:00, Sukova síň

Účinkují: Anna Marie Kadečková - violoncello, Jindřich Konvalinka - kontrabas,
Vokální sóla: Vendula Brulíková, Dorota Ryšánková, Vojtěch Pošvář a Jan Kučera

Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice
Sbormistři: Jan Fajfr a Ondřej Mejsnar

Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice
Dirigenti: Jakub Cach, Ondřej Mejsnar a Jan Svejkovský

Na programu: J. I. Linek, F. X. Brixi, G. Bottesini, M. Bruch a E. Grieg

13. 12. 2021 Rozloučení s naším bývalým kolegou - Otakarem Tvrdým - v pátek 17. 12. 2021

přidáno: 13. 12. 2021 0:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 12. 2021 2:36 ]

Vážení,
6. prosince nás opustil náš bývalý kolega, pedagog lesních rohů, bývalý vedoucí dechového oddělení, mj. výborný korepetitor a skladatel, skvělý člověk pan Otakar Tvrdý
Rozloučení s ním bude tento pátek 17. prosince ve 12 hodin ve velké smuteční obřadní síni pardubického krematoria. 

 

29. 11. 2021 Naše pěvkyně - úspěch na mezinárodní soutěži v Olomouci

přidáno: 28. 11. 2021 22:53, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2021 22:53 ]

Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 2021, 25.-27. 11. 2021, kategorie 7B, 19 - 22 let:

Ludmila Pergelová 
6. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D. 
2. cena 

Vendula Brulíková 
6. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.
Čestné uznání (3. cena nebyla udělena)  

klavírní spolupráce: dirigent Jiří Rožeň

Bohužel, naše další „žhavá želíska v ohni“, Vojtěch Pošvář, Dorota Ryšánková a Anna Zedníčková se na poslední chvíli nemohli zúčastnit pro změnu epidemiologických pravidel jako neočkovaní. 

MgA. Hana Medková, Ph.D.
vedoucí pěveckého oddělení


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům k dosaženým úspěchům, a moc děkuje za klavírní výpomoc a hlavně děkuje všem za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava  
ředitel Konzervatoře Pardubice    

29. 11. 2021 Kytarová soutěž SAI - ocenění našich studentů

přidáno: 28. 11. 2021 22:46, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2021 22:46 ]

Dne 25. 11. 2021 se v prostorách naší školy konal již IX. ročník Mezinárodní kytarové soutěže SAI.  
Do finále postoupili celkem čtyři účastníci.  
Naši školu zde reprezentovali studentka 4. ročníku Dorota Beňová a čerstvý absolvent Patrik Sysel. Oba dva na soutěž připravoval doc. Mgr. Petr Saidl. 
Dorota Beňová obsadila 2. místo a Patrik Sysel se stal celkovým vítězem tohoto soutěžního klání a získal taktéž cenu publika. 
Oběma oceněným srdečně gratuluji. 
                                                             
Předsedou poroty letošního ročníku soutěže byl profesor Hochschule für Musik Dresden Thomas Fellow, který společně se svojí duo partnerkou Constancze Friend následně předvedli pestrou mozaiku blues, soulu, jazzu a funky. Svým hodinových koncertním vystoupením potvrdili slova recenze uvedené v německém plátku Süddeutche Zeitung, která duo charakterizuje jako „Ohňostroj strhující virtuozity“. 

BcA. Jana Saidlová
pedagog kytarového oddělení


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogovi k dosaženým úspěchům, a moc děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava  
ředitel Konzervatoře Pardubice    


18. 11. 2021 Akordeonisté uspěli a mají ocenění na světové soutěži CMA - BLAHOPŘEJEME

přidáno: 17. 11. 2021 23:18, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2021 22:39 ]Confédération Mondiale De L´Accordéon - CMA (Mezinárodní celosvětová akordeonová konfederace se sídlem ve Francii) pořádala v letošním roce již 71. ročník soutěže Trophée Mondial. Jedná se o akordeonovou soutěž celosvětového charakteru, která sdružuje více než padesát států celého světa. Každý ročník hostí jiný stát, v roce 2019 to bylo Portugalsko, v roce 2018 Kanada. První ročník této soutěže se konal v roce 1951 v Anglii. 
I letošní ročník byl ve všech ohledech specifický, protože z důvodu epidemie musela celá akce probíhat online. Na vše dohlížela více jak sto členná porota, která byla složena z nejlepších světových pedagogů, skladatelů a interpretů. V jejím čele stanul celosvětově uznávaný umělec, akordeonista Richard Galliano. Do soutěže byli nominováni kandidáti na základě předchozích úspěchů z mezinárodních soutěží či výběrových přehrávek. Ze soutěže „Czech Accordion Online Competition“, na které získali naši studenti v minulém roce významné ceny, si vynikající interpret a pedagog na akordeon z Akademie v Paříži a současný prezident CMA Fréderic Deschamps vybral dva studenty Konzervatoře Pardubice. Do kategorie International Open Trophy junior Classic (soutěžící ve věku 18 roků a méně) – Kateřinu Tůmovou (4. ročník denní formy vzdělávání) a do kategorie International Open Trophy senior Classic (soutěžící ve věku 18–35 roků) – Martina Klimeše (5. ročník kombinované formy vzdělávání). Oba studují ve třídě Antonína Dvořáka. 
Soutěžní videonahrávky, které musely být pořízeny bez následné editace, jsme natáčeli v průběhu měsíce srpna 2021. Konečné výsledky všech kategorií byly zveřejněny 15. 11. 2021.

Umístění našich studentů: 
Kateřina Tůmová – 6. místo 
v konkurenci 25 kandidátů a nejlepší pozice soutěžících z ČR  
Martin Klimeš – 3. cena 
v konkurenci 29 kandidátů a nejlepší pozice soutěžících z ČR

Kromě interpretační soutěže byla letos vypsaná i skladatelská soutěž pro originální akordeonovou kompozici. Ze třídy Mgr. Jakuba Jedlinského se pod vedením Petra Zámečníka připravovala na tuto soutěž studentka Šárka Kuklová a umístila se na pátém místě.
Pedagogové akordeonového oddělení upřímně blahopřejí oceněným studentům k vynikajícím výsledkům na této významné celosvětové soutěži.

V Pardubicích 16. 11. 2021 
Antonín Dvořák tajemník oddělení akordeonu a kytary 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejich pedagogům k dosaženým úspěchům a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.  

Mgr. Dalibor Hlava
ředitel Konzervatoře Pardubice  


15. 11. 2021 Naše pěvkyně uspěly na 55. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka 2021 v Karlových Varech - BLAHOPŘEJEME

přidáno: 14. 11. 2021 23:11, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2021 22:38 ]Na 55. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka 2021, která se konala ve dnech 5. - 12. 11. 2021 v Karlových Varech, v kategorii Operní naděje, do 21 let, získaly: 

Ludmila Pergelová  
Čestné uznání  

Anna Zedníčková  
Čestné uznání  
(obě ze 6. ročníku, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.)  

Klavírní spolupráce: Mgr. Marie Lexová  
(Vendula Brulíková postoupila do 2. kola)  

Oběma soutěžícím i paní korepetitorce moc blahopřeji k takto výraznému úspěchu. 
 
MgA. Hana Medková, Ph.D. 
vedoucí pěveckého oddělení 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům k dosaženým úspěchům, a moc děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava  
ředitel Konzervatoře Pardubice    

1-10 of 21