Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2021 - 2022

15. 6. 2022 Naše houslistky přivezly ceny z mezinárodní soutěže ve Slovinsku. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 15. 6. 2022 4:13, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 6. 2022 4:14 ]Mezinárodní houslová soutěž Giuseppe Tartiniho, Piran, Slovinsko 2022 
Zde získaly naše houslistky tato ocenění:

4. kategorie 
Anabel De Luca, 1. ročník
Zlaté pásmo 

5. kategorie 
Anna Prašivková, 2. ročník 
Zlaté pásmo, titul laureáta - 2. cena

Obě studentky jsou ze třídy MgA. Víta Chudého.

klavírní spolupráce: MgA. Vít Chudý

více o soutěži:


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje oběma soutěžícím, a jejich pedagogovi MgA. Vítu Chudému, k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

6. 6. 2022 Pěvecká soutěž Pražský pěvec - zabodovala Dorota Ryšánková. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 6. 6. 2022 2:47, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 6. 2022 2:47 ]

Pěvecká soutěž Pražský pěvec, 5. 6. 2022, Národní divadlo Praha, 
kategorie Konzervatoře 4. - 6.roč, do 26 let:

3. CENA
DOROTA RYŠÁNKOVÁ
4. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.
klavírní spolupráce: Mgr. Marie Lexová

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžící, a našim kolegyním pedagožkám k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

6. 6. 2022 Novákova soutěž v Kamenici nad Lipou - úspěchy našich klavíristek - BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 6. 6. 2022 0:04, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 6. 2022 0:04 ]Ve dnech 27.- 29. 5. 2022 v Kamenici nad Lipou konal již 11. ročník Mezinárodní klavírní soutěže V. Nováka
Naše studentky z klavírního oddělení dosáhly těchto skvělých ocenění:  

kategorie 2.A 
Eliška Váchová 
1. ročník, klavírní třída PhD. Jitky Fowler-Fraňkové 
3. cena 

Sára Plecháčková 
1. r., třída Mgr. Jany Turkové 
Čestné uznání  

Štěpánka Šubíková 
1. r., třída PhD. Jitky Fowler-Fraňkové 
Čestné uznání  

kategorie 4. 
Martina Plocková 
5. r., třída Mgr. Pavlíny Klokočníkové 
3. cena 

Pavlína Šafková 
4. r., třída Mgr. Martiny Maixnerové a Mgr. Jany Turkové 
Čestné uznání  

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, a všem připravujícím pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

25. 5. 2022 Akordeonisté Konzervatoře Pardubice obhájili vítězství na mezinárodní soutěži

přidáno: 25. 5. 2022 6:22, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 5. 2022 6:23 ]

Ve dnech 19. 5. – 21. 5. 2022 se konal šestý ročník Mezinárodní soutěžní přehlídky uměleckých škol ve hře na akordeon na Slovensku. Tato putovní soutěž v letošním roce zakotvila v Bratislavě a to v prostorách Vysoké školy múzických umění. Soutěže se zúčastnili dva studenti naší školy ze třídy Antonína Dvořáka:
Kateřina Tůmová – 4. ročník denní formy vzdělávání
Martin Klimeš – 5. ročník kombinované formy vzdělávání.
Oba soutěžili v kategorii studentů 4. – 6. ročníku konzervatoří a uměleckých škol. Podali velmi přesvědčivé výkony, které vysoko hodnotili všichni členové poroty. Pedagogové VŠMU Bratislava kladně hodnotili pestrost, náročnost a stylové provedení soutěžního repertoáru našich studentů. Uděleny byly pouze tři ceny a jedno čestné uznání, protože na takto prestižních soutěžích
se ceny zásadně nedělí. Oba studenti obhájili svá umístění z minulého ročníku soutěže:
Martin Klimeš – první cena
Kateřina Tůmová – druhá cena

V Pardubicích dne 23. 5. 2022 Antonín Dvořák v. r.
tajemník oddělení akordeonu a kytary

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím, i jejich pedagogovi k dosaženému úspěchu, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

22. 5. 2022 Duškova soutěž, první cena naší pěvkyně Ludmily Pergelové. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 22. 5. 2022 14:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2022 14:47 ]

Mezinárodní Duškova pěvecká soutěž Praha 2022 
kategorie A1 do 20 let: 
1. cena 
LUDMILA PERGELOVÁ 
6. roč. ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.  
klavírní spolupráce: Jiří Rožeň 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžící, kolegyni a korepetitorovi k dosaženému úspěchu, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

22. 5. 2022 Skvělé zprávy z klavírního oddělení

přidáno: 22. 5. 2022 14:37, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2022 14:37 ]

Vážení klavíristé a příznivci klavírního oddělení!

Dne 20. května 2022 se konal námi pořádaný, neuvěřitelný, již VII. ročník soutěže ve hře stupnic a akordů aneb Život pianisty v prstokladech.

Absolutní vítězkou se stala Magdaléna Jarošová ze 3. ročníku (ze třídy Mgr. M. Maixnerové a Mgr. J. Turkové). 
Na fotografii je vítězka s hlavní cenou soutěže.

Další ocenění:
I. kategorie:
1. cenu získala Eliška Váchová (třída PhD. J. Fowler - Fraňkové)
2. cenu Sára Plecháčková (třída Mgr. J. Turkové)

III. kategorie:
2. cenu Adéla Pilařová (třída Mgr. M. Maixnerové)

Srdečně zdravím!

Mgr. Jana Turková
vedoucí klávesového oddělení

22. 5. 2022 Naše komorní soubory na Svitavském komoření - opět stupně vítězů

přidáno: 22. 5. 2022 14:26, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2022 14:27 ]Ve dnech 16. - 17. května 2022 se ve Svitavách konala celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů „Svitavské komoření 2022“.

Klavírní duo Musica con eleganza 
ve složení Martina Plocková a Monika Šnorbertová 
získalo Stříbrné pásmo 
a Zvláštní ocenění za interpretaci Legendy op. 59 č. 9 Antonína Dvořáka

Duo Chiaroscuro 
ve složení Josef Bartoň (violoncello) a Monika Šnorbertová (klavír) 
získalo Zlaté pásmo 
a Zvláštní ocenění za mimořádný interpretační výkon
Do programu bylo možné zařadit autorské skladby - Josef Bartoň zkomponoval jako součást soutěžního repertoáru skladbu „Vitraj“ pro violoncello a klavír, která přispěla k úspěšnosti a originalitě dua.

Oba soubory pedagogicky vedla Mgr. Pavlína Klokočníková.
Josef Bartoň studuje ve třídě Mgr. J.Krečmera a MgA. Jana Zemena, klavíristky Martina Plocková a Monika Šnorbertová jsou ze třídy Mgr.Pavlíny Klokočníkové.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, a všem připravujícím pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

12. 5. 2022 Další mimořádné ocenění kytaristky Kristýny Verichové. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 11. 5. 2022 23:09, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 5. 2022 23:09 ]Ve dnech 6. - 8. května 2022 se v Praze konal 13. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAguitarra clásica“. Studentka naší školy získala následující ocenění:  

Kristýna Verichová 
2.ročník, kytara, ze třídy Anny Hronové 
3. cena 
ve IV. kategorii (16 - 18 let),  
Ocenění za mimořádnou interpretaci skladby Maxima Diega Pujola  
s názvem "Rojo y negro"  
Cena Blue Season Art Agency
(kterou je pořízení nahrávky v profesionálním nahrávacím studiu na podzim 2022).  

Pro zajímavost, výrazného úspěchu zde dosáhl budoucí student kytarového oddělení Pavel Hlas, který ve stejné kategorii získal 2. cenu a zároveň cenu za mimořádnou interpretaci skladby Asturias od Isaaca Albénize. 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžící i naší kolegyni k dosaženým úspěchům a děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.   
ředitel Konzervatoře Pardubice 

2. 5. 2022 Mezinárodní soutěž Žestě Brno 2022 - výborné výsledky našich žesťařů. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 2. 5. 2022 8:29, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2022 14:21 ]28. dubna až 1. května 2022 se konal 13. ročník Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno 2022 (pořádá se už 26 let).  
Většina našich studentů se probojovala do druhého kola. Díky tomu mohli zabojovat o tato ocenění (výsledky obou kol se sčítaly):  

Lesní roh - I. kategorie (17 soutěžících) 
Eliška Kopová 
2. ročník OBN, ze třídy MgA. Jany Kuchárikové 
3. cena 
klavírní spolupráce Mgr. Jana Turková 

Klaudie Škárková 
1. ročník, ze třídy MgA. Marie Kosové a MgA. Jany Kuchárikové 
Čestné uznání 
klavírní spolupráce Mgr. Jana Turková 

Lesní roh - II. kategorie (11 soutěžících) 
Michala Sabliková 
3. ročník, ze třídy MgA. Marie Kosové a MgA. Jany Kuchárikové 
3. cena 
klavírní spolupráce Mgr. Jana Turková 

Trubka - I. kategorie (13 soutěžících) 
Iva Jindřišková 
2. ročník, ze třídy Michala Chmelaře 
Čestné uznání 
klavírní spolupráce Mgr. Jana Mičulková 

Trubka - II. kategorie (12 soutěžících) 
Vojtěch Bartoníček 
4. ročník, ze třídy Mgr. Karla Mňuka 
Čestné uznání 
klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková 

Trombon - I. kategorie (18 soutěžících) 
Richard Kosuk 
2. ročník, ze třídy Mgr. Aloise Mecha a MgA. Filipa Hájka 
3. cena 
klavírní spolupráce Mgr. Jana Mičulková 

Tuba - I. kategorie (6 soutěžících) 
Petr Kabele 
2. ročník, ze třídy Marka Filly 
3. cena 
klavírní spolupráce Mgr. Jana Mičulková 


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, všem korepetitorům a pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

2. 5. 2022 Opět úspěšná Polička - bodovaly dřevěné dechové nástroje. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 1. 5. 2022 23:59, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 2. 5. 2022 0:03 ]Dne 28.dubna 2022 se v Poličce konal 12. ročník celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů.  
Naši studenti získali tato ocenění: 

Kategorie flétna 19 – 20 let 
Kristýna Klokočníková 
5. ročník, ze třídy Mgr. Silvie Mechové 
Stříbrné pásmo 
klavírní spolupráce ArtD. Asahina Tomoko 

Kategorie klarinet 19 - 20 let 
Laura Karpišová 
4. ročník,  ze třídy MgA. Zdeňka Seidla 
Zlaté pásmo 
klavírní spolupráce Stanislava Křížová 

Anežka Bezoušková 
5. ročník,  ze třídy MgA. Zdeňka Seidla 
Čestné uznání 
klavírní spolupráce Stanislava Křížová 

Ocenění za vynikající pedagogické vedení 
MgA. Zdeněk Seidl, ZUŠ Havlíčkova Pardubice, Konzervatoř Pardubice 

Pro zajímavost, v kategorii ZUŠ ve hře na klarinet se stal vítězem své kategorie i absolutním vítězem celé soutěže Matěj Kotal, náš budoucí, přijatý žák ze třídy  MgA. Zdeňka Seidla (ZUŠ Havlíčkova Pardubice)


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i všem našim kolegyním a kolegům pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 40