Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2021 - 2022

30. 8. 2022 Velký prázdninový úspěch našich kontrabasistů

přidáno: 22. 9. 2022 23:33, autor: Alois MechVe dnech 24. a 25. 8. 2022 proběhl 11. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Carla Ditterse von Dittersdorfa na konzervatoři v Košicích.
Této soutěže se zůčastnili naši studenti s těmito výsledky:

Kategorii 2A (1. - 3. ročník konzervatoří)
Petra Meisl 
1. ročník KS
1. cena
Zvláštní cena Slovenského hudebního centra v Bratislavě za nejlepší provedení povinné skladby (Sonatina A dur Ladislava Kupkoviče)

Max Heinrich 
2. ročník
3. cena

Klavírní spolupráci v prázdninových dnech přijal  MgA. Jan Meisl, ArtD.

Oba jsou z kontrabasové třídy Mgr. art. Františka Machače a Max i od Radka Pokorného.


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, a všem připravujícím pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

26. 6. 2022 Dvořákova Rusalka - ohlédnutí za operním projektem ve ztvárnění Konzervatoře Pardubice.

přidáno: 22. 9. 2022 23:32, autor: Alois MechDne 3. dubna tohoto roku se konala ve Východočeském divadle pardubická premiéra světoznámé opery Antonína Dvořáka Rusalka, jejíž libretista Jaroslav Kvapil přinesl skladateli zcela nevšední symbolistní téma z pohádkového světa dánského básníka a prozaika Hanse Christiana Andersena. Tento lyrický příběh tragické lásky vodní víly k pozemskému princi měl svou českou premiéru 31. dubna roku 1901 na prknech pražského Národního divadla. Skladatel okamžitě objevil v Kvapilově libretu jeho mimořádnou básnickou sílu, jeho kouzlo odrážející se v živém vztahu k přírodě i jeho poeticky jemné citové záchvěvy lásky i nenávisti. Dvořákova kompoziční genialita při sugestivním vykreslení hudebních leitmotivů hlavních jednajících postav, situací i dějů, zvukově opalizující instrumentace mnohde evokující poetismus impresionismu a originální tvůrcův melos povyšují toto dílo na nejvyšší filosofický stupeň evropské secese. 

V rámci premiérového operního večera se v režii Jany Uherové představily nadějné interpretační talenty z řad studentů pěveckého oddělení školy – v titulní roli Rusalky excelovala Eliška Tomeňuková, v úloze Vodníka zaujal Jan Kučera, jako Hajný se představil Štěpán Hortlík a jemu vtipně sekundovala v roli Kuchtíka Tereza Jandurová. Ke spolupráci na zdárném operním večeru si pěvecké oddělení konzervatoře přizvalo i své bývalé absolventy: role Cizí kněžny se s velkým úspěchem zhostila Lucia Bildová, úlohu Ježibaby s patřičným nadhledem ztvárnila Radka Rubešová a Prince pak suverénně podal Daniel Matoušek j.h. Tři lesní žínky pak získaly osobitou tvářnost v pěveckém projevu Ludmily Pergelové, Venduly Brulíkové a Doroty Ryšánkové – rovněž studentek pěveckého oddělení školy. 
Bezesporu velkým inscenačním přínosem zmiňovaného jevištního projektu bylo i smysluplné vklínění baletní složky vytvořené žáky Základní umělecké školy Pardubice-Havlíčkova, jejichž choreografického vedení se ujaly Eva Rákosová, Lenka Demlová a Michaela Rákosová. Hudební nastudování opery převzal Petr Hostinský, pohybovou spolupráci zajistila Anna Benháková, hereckou Romana Chvalová a o výtvarnou stránku scény a kostýmů se postaraly Jana Uherová a Jaroslava Krejčová. Pěvecké výkony sólistů i sboru znamenitě připravili pedagogové pěveckého oddělení školy – Hana Medková, Jarmila Chaloupková, Martina Forštová, Markéta Štefaniková a Petr Dolejší. Uměleckým cantem firmem celého představení se stal Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, který se svým šéfdirigentem Tomášem Židkem dokázal významně přispět k osobité a celkově velmi poetické atmosféře Dvořákova vrcholného operního díla.

Vladimír Kulík

Byla ještě uvedena další úspěšná představení ve VČD 16. 5. a 24. 6. 2022, v různých alternacích, s velkými ohlasy, s dlouhotrvajícími potlesky, která byla zcela vyprodaná. 
Další představení byla výjezdní, např.: Červený Kostelec, Chrudim (festival Athéhy východních Čech) a také koncertní provedení na festivalu Smetanova Litomyšl, v rámci programu tzv. „Festivalových zahrad“.
Představení byla pro studenty Konzervatoře Pardubice velkým přínosem, neboť si díky alternacím mohli vyzkoušet účinkování v různých prostorách a situacích.
Moc děkuji všem za realizaci tohoto projektu a přeji mnoho sil na přípravu dalších.
Alois Mech

20. 6. 2022 Ohlédnutí za absolventským orchestrálním koncertem s Filharmonií Hradec Králové

přidáno: 22. 9. 2022 22:51, autor: Alois MechVe středu 27. dubna tohoto roku se uskutečnil v Sukově síni pardubického Domu hudby v letošní sezóně první orchestrální absolventský koncert v již tradiční spolupráci s Filharmonií Hradec Králové

Programová dramaturgie obsáhla sérii stěžejních děl evropského klasicismu a romantismu v podání těch nejlepších studentů pardubické konzervatoře. Za dirigentským pultem stanul osvědčený interpret Tomáš Židek, který v součinnosti s hradeckými filharmoniky a konzervatorními sólisty vytvořil znamenitou tvůrčí atmosféru, ve které se nesl celý středeční koncertní projekt.  

Úvod večera patřil romantické hudbě renomovaného anglického skladatele Richarda Stewarta Addinsella (1904 – 1977), tvůrce oceňovaného především v oblasti filmové hudby. Nejvíce však skladatele proslavil jeho Varšavský koncert pro klavír a orchestr, který zkomponoval v roce 1941 pro film Dangerous Moonlight režiséra Briana Desmonda Hursta. Tvůrci filmu měli nejprve představu hudby ve stylu Sergeje Rachmaninova, kterého se jim bohužel nepodařilo přesvědčit. Nelehkého úkolu se posléze ujal Richard Addinsell, a to s velkým úspěchem - Varšavský koncert jej proslavil po celém světě. Po instrumentaci skladby Royem Douglasem byl Varšavský koncert do dnešní doby více než stokrát nahrán, přičemž jeho nahrávek se prodalo přes tři miliony kusů. 
Sólistka Addinsellova Varšavského koncertu Martina Plocková, studentka 5. ročníku školy z klavírní třídy Pavlíny Klokočníkové, dokázala svou stylovou interpretací ve spolupráci s orchestrem vyhmátnout zcela přesvědčivě chopinovsko-lisztovský typ této koncertantní skladby, nesené v atmosféře vysokého pozdně romantickém populáru. 

Laura Karpišová, letošní maturantka z klarinetové třídy Zdeňka Seidla, si vybrala pro své středeční vystoupení Koncert pro klarinet a orchestr Es dur jednoho z nejvýraznějších představitelů druhé generace klasicistní mannheimské školy Karla Filipa Stamice (1745 – 1801). Skladatel, dirigent a houslový virtuóz byl starším synem proslulého Jana Václava Stamice, který přišel do Mannheimu z tehdejšího Německého Brodu. Karel Stamic jako žádaný koncertní umělec a dirigent vystupoval v řadě evropských zemí. Zasloužené ovace sklízel nejenom v Německu, ale též v Holandsku, Rakousku a Anglii. Od roku 1794 působil umělecky i pedagogicky na Univerzitě v Jeně, kde také zemřel.  
Sólistka Stamicova klarinetového koncertu vystihla ve svém virtuózním podání autorův brilantní kompoziční klasicistní styl, odrážející se jak v precizním frázování kantilén, tak i v přirozeném klarinetovém zvuku suverénně zvládnutých pasáží.

Sugestivní projev Davida Dernera, absolventa z trombonových tříd Filipa Hájka a Aloise Mecha, velice silně zaujal pardubické posluchače v Koncertu pro trombon a orchestr dánského autora Launy Gröndahla (1886 – 1960). Skladatel pojal tuto svou kompozici v duchu pozdně romantického hudebního slohu, ovšem ozvláštněného i na svou dobu nezvykle odvážnou harmonií, překvapivou a zcela originální orchestrální instrumentací (včetně pasáží orchestrálního klavíru) a výstižně a smysluplně vystavěným trombonovým sólem jak v kantilénách, tak i v pasážích. Sólista David Derner se ujal díla s velkým interpretačním pochopením a s výrazným hráčským zápalem. V kantilénách koncertu dokázal stylově výrazně a zvukově zcela přesvědčivě frázovat daný hudební transparent a rovněž jeho precizní příprava pasážové techniky přinesla své nesporné ovoce. Gröndahlova koncertantní skladba pro trombon byla pro středeční auditorium Sukovy síně jistě vítanou novinkou.

Sopranistka Eliška Tomeňuková, letošní absolventka školy z pěvecké třídy Jarmily Chaloupkové, zvolila pro svůj závěrečný absolventský výstup s hradeckými filharmoniky dvě skvěle zkomponované árie z pera dvou velkých romantických operních tvůrců – Bedřicha Smetany (1824 – 1884) a Giuseppe Verdiho (1813 – 1901). Snad ještě stojí za připomenutí, že v nedávné dubnové operní premiéře ztvárnila Eliška Tomeňuková s úctyhodným interpretačním nasazením i titulní roli v jiném velkém romantickém operním díle – ve Dvořákově Rusalce, a to na prknech pardubického Východočeského divadla.
Smetanova Prodaná nevěsta je skutečná, ze života přejatá a z uměleckého hlediska vrcholně ztvárněná moderní hudební veselohra. Skladatel zde otevřel zcela nový pohled nejenom na českou operní tvorbu a navíc v případě Prodané nevěsty pozvedl komickou operu na úroveň moderní opery vážné. Eliška Tomeňuková podala v árii Mařenky z 1. dějství opery přesvědčivý pěvecký výkon, který jistě svědčí pro její další umělecký vzestup v budoucích letech.
„Lidé zvláštních charakterů jako nositelé odvážných a různorodých činů“ – tak zněl Verdiho klíčový požadavek pro jeho vskutku mistrovské dílo – operu Trubadúr. Libreto i hudba byly několikrát přepracovány a skladatel se dostával k definitivnímu opernímu tvaru poměrně zdlouhavě. Premiéra díla však měla obrovský úspěch a operní scény Evropy se přímo rvaly o jeho nejbližší uvedení. 
V kavatině Leonory z 1. dějství opery zaujala sólistka jak výrazným pěveckým belcantem v melodických frázích hlavní hrdinky, tak i v koloraturních girlandách bouřlivého dramatismu. Výrazné odlišení obou operních ukázek především z hlediska uměleckého stylu povyšuje středeční výkon Elišky Tomeňukové na opravdovou profesionální úroveň.

Nesporným vyvrcholením středečního absolventského orchestrálního koncertu bylo provedení jednoho z nejslavnějších děl světové sólistické literatury – Koncertu pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 Antonína Dvořáka. Dle vyprávění pamětníků pronášel skladatel dosti často příkré soudy o povaze tohoto nástroje. Přesto ve svém violoncellovém koncertu vytvořil jednu ze svých nejkrásnějších skladeb vůbec. S plným smyslem pro povahu nástroje a jeho zvláštní melancholický výraz vytvořil dílo, které snad nemá z koncertantního hlediska ve světovém povědomí sobě rovného.
Filip Rufer, letošní absolvent z violoncellových tříd Josefa Krečmera a Jana Zemena, svou navýsost úspěšnou studijní cestu, lemovanou mnoha soutěžními oceněními a koncertními úspěchy, umocnil svým vystoupením s hradeckými filharmoniky. V Sukově síni uplatnil sugestivním způsobem osobitou nástrojovou melodickou invenci i dokonalou technickou suverenitu, a to vše ve službě Dvořákovu výsostnému kompozičnímu mistrovství. Svým velkým interpretačním vkladem včetně dojímavého přídavku – komorně instrumentované Dvořákovy písně „Kéž duch můj sám“ (její motiv zazněl i ve 2. větě violoncellového koncertu) tak Filip Rufer úspěšně uzavřel celý středeční absolventský projekt.


                                                                                  Vladimír Kulík

15. 6. 2022 Naše houslistky přivezly ceny z mezinárodní soutěže ve Slovinsku. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 15. 6. 2022 4:13, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 6. 2022 4:14 ]Mezinárodní houslová soutěž Giuseppe Tartiniho, Piran, Slovinsko 2022 
Zde získaly naše houslistky tato ocenění:

4. kategorie 
Anabel De Luca, 1. ročník
Zlaté pásmo 

5. kategorie 
Anna Prašivková, 2. ročník 
Zlaté pásmo, titul laureáta - 2. cena

Obě studentky jsou ze třídy MgA. Víta Chudého.

klavírní spolupráce: MgA. Vít Chudý

více o soutěži:


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje oběma soutěžícím, a jejich pedagogovi MgA. Vítu Chudému, k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

6. 6. 2022 Pěvecká soutěž Pražský pěvec - zabodovala Dorota Ryšánková. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 6. 6. 2022 2:47, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 6. 2022 2:47 ]

Pěvecká soutěž Pražský pěvec, 5. 6. 2022, Národní divadlo Praha, 
kategorie Konzervatoře 4. - 6.roč, do 26 let:

3. CENA
DOROTA RYŠÁNKOVÁ
4. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.
klavírní spolupráce: Mgr. Marie Lexová

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžící, a našim kolegyním pedagožkám k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

6. 6. 2022 Novákova soutěž v Kamenici nad Lipou - úspěchy našich klavíristek - BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 6. 6. 2022 0:04, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 6. 2022 0:04 ]Ve dnech 27.- 29. 5. 2022 v Kamenici nad Lipou konal již 11. ročník Mezinárodní klavírní soutěže V. Nováka
Naše studentky z klavírního oddělení dosáhly těchto skvělých ocenění:  

kategorie 2.A 
Eliška Váchová 
1. ročník, klavírní třída PhD. Jitky Fowler-Fraňkové 
3. cena 

Sára Plecháčková 
1. r., třída Mgr. Jany Turkové 
Čestné uznání  

Štěpánka Šubíková 
1. r., třída PhD. Jitky Fowler-Fraňkové 
Čestné uznání  

kategorie 4. 
Martina Plocková 
5. r., třída Mgr. Pavlíny Klokočníkové 
3. cena 

Pavlína Šafková 
4. r., třída Mgr. Martiny Maixnerové a Mgr. Jany Turkové 
Čestné uznání  

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, a všem připravujícím pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice 

25. 5. 2022 Akordeonisté Konzervatoře Pardubice obhájili vítězství na mezinárodní soutěži

přidáno: 25. 5. 2022 6:22, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 5. 2022 6:23 ]

Ve dnech 19. 5. – 21. 5. 2022 se konal šestý ročník Mezinárodní soutěžní přehlídky uměleckých škol ve hře na akordeon na Slovensku. Tato putovní soutěž v letošním roce zakotvila v Bratislavě a to v prostorách Vysoké školy múzických umění. Soutěže se zúčastnili dva studenti naší školy ze třídy Antonína Dvořáka:
Kateřina Tůmová – 4. ročník denní formy vzdělávání
Martin Klimeš – 5. ročník kombinované formy vzdělávání.
Oba soutěžili v kategorii studentů 4. – 6. ročníku konzervatoří a uměleckých škol. Podali velmi přesvědčivé výkony, které vysoko hodnotili všichni členové poroty. Pedagogové VŠMU Bratislava kladně hodnotili pestrost, náročnost a stylové provedení soutěžního repertoáru našich studentů. Uděleny byly pouze tři ceny a jedno čestné uznání, protože na takto prestižních soutěžích
se ceny zásadně nedělí. Oba studenti obhájili svá umístění z minulého ročníku soutěže:
Martin Klimeš – první cena
Kateřina Tůmová – druhá cena

V Pardubicích dne 23. 5. 2022 Antonín Dvořák v. r.
tajemník oddělení akordeonu a kytary

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím, i jejich pedagogovi k dosaženému úspěchu, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

22. 5. 2022 Duškova soutěž, první cena naší pěvkyně Ludmily Pergelové. BLAHOPŘEJEME!

přidáno: 22. 5. 2022 14:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2022 14:47 ]

Mezinárodní Duškova pěvecká soutěž Praha 2022 
kategorie A1 do 20 let: 
1. cena 
LUDMILA PERGELOVÁ 
6. roč. ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.  
klavírní spolupráce: Jiří Rožeň 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžící, kolegyni a korepetitorovi k dosaženému úspěchu, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

22. 5. 2022 Skvělé zprávy z klavírního oddělení

přidáno: 22. 5. 2022 14:37, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2022 14:37 ]

Vážení klavíristé a příznivci klavírního oddělení!

Dne 20. května 2022 se konal námi pořádaný, neuvěřitelný, již VII. ročník soutěže ve hře stupnic a akordů aneb Život pianisty v prstokladech.

Absolutní vítězkou se stala Magdaléna Jarošová ze 3. ročníku (ze třídy Mgr. M. Maixnerové a Mgr. J. Turkové). 
Na fotografii je vítězka s hlavní cenou soutěže.

Další ocenění:
I. kategorie:
1. cenu získala Eliška Váchová (třída PhD. J. Fowler - Fraňkové)
2. cenu Sára Plecháčková (třída Mgr. J. Turkové)

III. kategorie:
2. cenu Adéla Pilařová (třída Mgr. M. Maixnerové)

Srdečně zdravím!

Mgr. Jana Turková
vedoucí klávesového oddělení

22. 5. 2022 Naše komorní soubory na Svitavském komoření - opět stupně vítězů

přidáno: 22. 5. 2022 14:26, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2022 14:27 ]Ve dnech 16. - 17. května 2022 se ve Svitavách konala celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů „Svitavské komoření 2022“.

Klavírní duo Musica con eleganza 
ve složení Martina Plocková a Monika Šnorbertová 
získalo Stříbrné pásmo 
a Zvláštní ocenění za interpretaci Legendy op. 59 č. 9 Antonína Dvořáka

Duo Chiaroscuro 
ve složení Josef Bartoň (violoncello) a Monika Šnorbertová (klavír) 
získalo Zlaté pásmo 
a Zvláštní ocenění za mimořádný interpretační výkon
Do programu bylo možné zařadit autorské skladby - Josef Bartoň zkomponoval jako součást soutěžního repertoáru skladbu „Vitraj“ pro violoncello a klavír, která přispěla k úspěšnosti a originalitě dua.

Oba soubory pedagogicky vedla Mgr. Pavlína Klokočníková.
Josef Bartoň studuje ve třídě Mgr. J.Krečmera a MgA. Jana Zemena, klavíristky Martina Plocková a Monika Šnorbertová jsou ze třídy Mgr.Pavlíny Klokočníkové.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, a všem připravujícím pedagogům k dosaženým úspěchům, zároveň děkuje za výbornou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 43