1. 9. 2020 ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ školní rok 2020/2021

přidáno: 25. 8. 2020 0:02, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 8. 2020 0:06 ]
1. 9. 2020  
9:00 Zahájení školního roku - Sukova síň 
nutná účast všech studentů denní formy!) 
9:45 Informační schůzka a vydání vysvědčení studentům denního studia 
1. roč. Mgr. Vendula Chrbjátová Komorní sál 
2. roč. Mgr. Václav Metoděj Uhlíř č. 2 
3. roč. Mgr. Jakub Jedlinský č. 8 
4. roč. prof. Zuzana Jičínská č. 3 
5. roč. Mgr. et Bc. Jan Fajfr č. 4 
6. roč. Mgr. Gabriela Těšitelová č. 6 
10:15 Domluva individuálních rozvrhů 
11:00 Porada ročníkových učitelů (třídních) č. 401 
Možnost výuky (konzultací) v individuálních vyuč. předmětech

2. 9. 2020
9:00 Třídnické hodiny – učebny stejné jako 1. 9. 2020
11:00 Informační schůzka 1. ročníku s pedagogem výuky sborového zpěvu – Komorní sál
Výuka v individuálních vyuč. předmětech

3. 9. 2020
Výuka ve všech vyučovacích předmětech dle rozvrhu

4. 9. 2020
Zahájení výuky kombinované formy studia 2.K, 4.K, 5.K, 6.K (9:00 hodin – Komorní sál)

7. 9. 2020
Zahájení výuky kombinované formy studia - 3.K (9:00 hodin – Komorní sál)


MgA. Tomáš Židek Ph.D.
statutární zástupce ředitele