1. 6. 2021 Nad cyklem nahrávek absolventských koncertů pardubické konzervatoře 2021 ONLINE

přidáno: 15. 6. 2021 7:21, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 6. 2021 7:23 ]
V rámci dlouhodobého projektu Hudba našeho srdce uvedly Konzervatoř Pardubice a Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích ve dnech prvního až dvanáctého května tohoto roku v Komorním sále a Sukově síni v budově konzervatoře cyklus nahrávek komorních absolventských koncertů online. Premiéry těchto nahrávek mohli posluchači dobré hudby vyslechnout a zhlédnout na konzervatorním YouTube kanálu (odkaz na www.konzervatorpardubice.eu, nebo playlist https://youtube.com/playlist?list=PL9jN_NIchmxz7YryVbZkF6kgHTC4xqTe7) ve dnech 24. až 30. května 2021. 

V pondělí 24. května se v 19.00 hodin představil akordeonista Václav Bílek ze třídy Mgr. Jakuba Jedlinského, ve 20.00 hodin téhož dne pak flétnistka Silvie Mechová (klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková) ze tříd Mgr. Silvie Mechové a Mgr. Jaromíra Höniga. 

V úterý 25. května přednesla svůj absolventský program od 19.00 hodin houslistka Mgr. Kateřina Mičková (klavírní spolupráce MgA. Kateřina Ochmanová, host večera houslistka Milada Šulcová) ze třídy PhDr. Mgr. MgA. Vladimíra Kulíka. 

Středa 26. května patřila od 19. 00 hodin flétnistkám Kamile Hájkové ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga a Kateřině Čermák Šraitrové ze třídy Mgr. Silvie Mechové, přičemž klavírní spolupráce se ujala MgA. Andrea Mňuková. 

Ve čtvrtek 27. května rozezněla svůj nástroj v 19.00 hodin na absolventském pódiu hobojistka Iveta Frýdová ze třídy Mgr. Jiřího Křenka, a to za klavírní spolupráce Mgr. Kateřiny Ochmanové. 

V pátek 28. května se představily dvě absolventky pěveckého oddělení, a to v 19.00 hodin Jana Dvořáková ze třídy Petra Dolejšího, dipl. um. za klavírní spolupráce Mgr. Marie Lexové a poté Veronika Matysová ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové za klavírní spolupráce Josefa Picka. 

V sobotu 29. května od 19.00 hodin si mohli posluchači vyslechnout recitaly flétnistky Adély Jiskrové (klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková) ze třídy Mgr. Silvie Mechové a akordeonistky Ester Tomáškové (spoluúčinkovaly Andrea Kazdová – klavír a Vladimíra Pithartová - violoncello) ze třídy Antonína Dvořáka. 

V neděli 30. května úderem sedmé hodiny večerní nechaly zaznít svým nástrojům klavíristka Andrea Kazdová ze tříd Mgr. Jany Turkové a Mgr. Martiny Maixnerové a houslistka Veronika Slavíková (klavírní spolupráce Nikola Valentová, Dis) ze třídy MgA. Víta Chudého. 

Bezmála týdenní hudební matiné absolventů Konzervatoře Pardubice potvrdilo opět vysokou úroveň interpretačních výkonů a tak i zcela zřejmou prestiž i úspěšnou budoucnost školy. 

 

 

Pardubice, 1. 6. 2021

Vladimír Kulík