1. 3. 2021 Úspěch akordeonového oddělení Konzervatoře Pardubice na mezinárodní soutěži

přidáno: 15. 3. 2021 4:53, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 3. 2021 4:55 ]


U příležitosti 85. výročí Mezinárodního akordeonového festivalu pořádala „Britská vysoká akordeonová škola“ „Výroční mezinárodní akordeonovou soutěž“. Soutěže se zúčastnili hráči z Velké Británie, Irska, USA, Portugalska, Španělska, Francie, Rakouska, Argentiny, Číny, Norska, Ruska, Chorvatska, Polska a dalších zemí světa. Z naší školy se soutěže zúčastnili tři studenti akordeonového oddělení:  
 
Ester Tomášková (třída Antonín Dvořáka) – kategorie A senior solo,  
Kateřina Tůmová (třída Antonín Dvořáka) – kategorie B junior solo, 
Vojtěch Pumpr (třída Mgr. Jakuba Jedlinského) - kategorie B junior solo 

Vzhledem k epidemiologické situaci zasílali soutěžící své soutěžní programy formou videonahrávky organizátorům soutěže, kteří následně snímky přeposlali porotcům jednotlivých porot. Soutěžní vystoupení muselo být vytvořeno jako jediné souvislé video bez editace. V kategorii A 20 minut, v kategorii B 15 minut. Nahrávali jsme začátkem měsíce února, výsledky zveřejnili organizátoři 28. 2. 2021. 

Ester Tomášková – stříbrná cena  
Kateřina Tůmová – bronzová cena 
Vojtěch Pumpr – bronzová cena 

Současná situace nám neumožňuje v této době konat prezenční praktickou výuku, proto považujeme účast na těchto soutěžích za jedinou příležitost, jak motivovat naše studenty k další práci a získávat tak pódiovou zkušenost, byť bez účasti posluchačů.  Další soutěž, na kterou se připravujeme je „Czech Accordion online competition 2021“, která se koná v měsíci dubnu 2021. 

V Pardubicích dne 1. 3. 2021
Antonín Dvořák v.r.
tajemník oddělení akordeonu a kytary


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem oceněným i jejich pedagogům  k dosaženému úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.  

Mgr. Dalibor Hlava - ředitel Konzervatoře Pardubice
ą
Alois Mech,
15. 3. 2021 4:54
ą
Alois Mech,
15. 3. 2021 4:54