Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2020 - 2021

1. 6. 2021 Nad cyklem nahrávek absolventských koncertů pardubické konzervatoře 2021 ONLINE

přidáno: 15. 6. 2021 7:21, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 6. 2021 7:23 ]

V rámci dlouhodobého projektu Hudba našeho srdce uvedly Konzervatoř Pardubice a Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích ve dnech prvního až dvanáctého května tohoto roku v Komorním sále a Sukově síni v budově konzervatoře cyklus nahrávek komorních absolventských koncertů online. Premiéry těchto nahrávek mohli posluchači dobré hudby vyslechnout a zhlédnout na konzervatorním YouTube kanálu (odkaz na www.konzervatorpardubice.eu, nebo playlist https://youtube.com/playlist?list=PL9jN_NIchmxz7YryVbZkF6kgHTC4xqTe7) ve dnech 24. až 30. května 2021. 

V pondělí 24. května se v 19.00 hodin představil akordeonista Václav Bílek ze třídy Mgr. Jakuba Jedlinského, ve 20.00 hodin téhož dne pak flétnistka Silvie Mechová (klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková) ze tříd Mgr. Silvie Mechové a Mgr. Jaromíra Höniga. 

V úterý 25. května přednesla svůj absolventský program od 19.00 hodin houslistka Mgr. Kateřina Mičková (klavírní spolupráce MgA. Kateřina Ochmanová, host večera houslistka Milada Šulcová) ze třídy PhDr. Mgr. MgA. Vladimíra Kulíka. 

Středa 26. května patřila od 19. 00 hodin flétnistkám Kamile Hájkové ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga a Kateřině Čermák Šraitrové ze třídy Mgr. Silvie Mechové, přičemž klavírní spolupráce se ujala MgA. Andrea Mňuková. 

Ve čtvrtek 27. května rozezněla svůj nástroj v 19.00 hodin na absolventském pódiu hobojistka Iveta Frýdová ze třídy Mgr. Jiřího Křenka, a to za klavírní spolupráce Mgr. Kateřiny Ochmanové. 

V pátek 28. května se představily dvě absolventky pěveckého oddělení, a to v 19.00 hodin Jana Dvořáková ze třídy Petra Dolejšího, dipl. um. za klavírní spolupráce Mgr. Marie Lexové a poté Veronika Matysová ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové za klavírní spolupráce Josefa Picka. 

V sobotu 29. května od 19.00 hodin si mohli posluchači vyslechnout recitaly flétnistky Adély Jiskrové (klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková) ze třídy Mgr. Silvie Mechové a akordeonistky Ester Tomáškové (spoluúčinkovaly Andrea Kazdová – klavír a Vladimíra Pithartová - violoncello) ze třídy Antonína Dvořáka. 

V neděli 30. května úderem sedmé hodiny večerní nechaly zaznít svým nástrojům klavíristka Andrea Kazdová ze tříd Mgr. Jany Turkové a Mgr. Martiny Maixnerové a houslistka Veronika Slavíková (klavírní spolupráce Nikola Valentová, Dis) ze třídy MgA. Víta Chudého. 

Bezmála týdenní hudební matiné absolventů Konzervatoře Pardubice potvrdilo opět vysokou úroveň interpretačních výkonů a tak i zcela zřejmou prestiž i úspěšnou budoucnost školy. 

 

 

Pardubice, 1. 6. 2021

Vladimír Kulík

10. 6. 2021 Flétnistka Kristýna Klokočníková stipendistkou Akademie MenART 2021/2022

přidáno: 10. 6. 2021 3:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 6. 2021 3:44 ]

Dne 4. 6. 2021 byli na základě zaslaných nahrávek zveřejněni vybraní stipendisté IV. ročníku Akademie MenART, která vznikla ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené a podporuje vyhledávání a rozvoj mladých talentů.  
Lektory Akademie jsou např. klavíristé Ivo Kahánek a Karel Košárek, hornista Radek Baborák, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková a další významné osobnosti z oboru hudebního, výtvarného, tanečního a divadelního.  
Kristýnu Klokočníkovou přijal do své třídy přední český flétnista Jan Ostrý. Studentka s ním má možnost v roce 2021/2022 pracovat na semináři v Kroměříži a sérii konzultací na AMU v Praze za účasti svých pedagogů hlavního oboru Mgr. Silvie Mechové a Mgr. Jaromíra Höniga. Absolventi stipendijního programu Akademie MenART vystoupí v roce 2022 na festivalech Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje Kristýně i jejím pedagogům k dosaženému úspěchu, k možnosti jejích dalších uměleckých příležitostí a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.     

Mgr. Dalibor Hlava 
ředitel Konzervatoře Pardubice 

8. 6. 2021 Řada úspěchů pěveckého oddělení pokračuje - BLAHOPŘEJEME

přidáno: 8. 6. 2021 5:06, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 8. 6. 2021 5:10 ]Pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska, 4. ročník, měla na jaře 2021 on-line formu.  
V kategorii klasického zpěvu, věk 18-21 let se Michala Sabliková, 4.ročník, ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové, umístila na třetím místě


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje Michale i její profesorce k dosaženému úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.    

Mgr. Dalibor Hlava
ředitel Konzervatoře Pardubice

7. 6. 2021 Pražský pěvec 2021 - ONLINE - další ocenění našeho velmi úspěšného pěveckého oddělení

přidáno: 7. 6. 2021 0:18, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 6. 2021 0:18 ]

Na webu Dětské opery Praha (organizátora soutěže) byly zveřejněny výsledky letošní online podoby pěvecké soutěže Pražský pěvec 2021

kategorie Konzervatoř 1.- 3. ročník: 
Eliška Rezková (3K) 
2. cena 
Cena Hlasového centra za pěvecký přednes 
Cena Renaty Sabongui za výrazový projev 
Cena Pivovaru za přednes árie Rusalky 

kategorie Konzervatoř 4. - 6. ročník
Eliška |Tomeňuková (5D)
1. cena
Cena M. Šubrtové 
Cena Mgr. Iva Choupenitche Ph.D 

Vojtěch Pošvář (4D) 
2. cena 
Cena Mgr. Iva Choupenitche Ph.D 
Cena Pivovaru za pěvecký přednes 

Všichni jsou ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové, klavírní spolupráce Mgr. Marie Lexová.  

MgA. Hana Medková, Ph.D.
vedoucí pěveckého odděleníŘeditelství Konzervatoře Pardubice se přidává s gratulací a blahopřeje úspěšným studentům i jejich paní profesorce  k dosaženému úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.   

Mgr. Dalibor Hlava
ředitel Konzervatoře Pardubice

3. 6. 2021 Nádherné vystoupení našeho absolventa, pěvce Petra Nekorance na závěrečném koncertě Pražského jara 2021

přidáno: 7. 6. 2021 0:06, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 6. 2021 0:06 ]

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 vystoupil na závěrečném koncertě Pražského jara náš absolvent, pěvec Petr Nekoranec (studoval ve třídě Mgr. Jarmily Chaloupkové). Přejeme mu mnoho dalších skvělých úspěchů, a stejně inspirativních hudebních vystoupení. Také blahopřejeme naší paní profesorce s přáním mnoha dalších skvělých studentů.   

vystoupení Petra Nekorance cca. od 14:30 min. do 41:00 min. 

DATUM KONÁNÍ: 03 / 06 / 2021 
Čtvrtek 20.00 
MÍSTO KONÁNÍ: Obecní dům – Smetanova síň 

PROGRAM 
Gustav Mahler: Co mi vyprávějí květiny na louce, 2. věta Symfonie č. 3 v instrumentaci Benjamina Brittena 
Benjamin Britten: Les Illuminations op. 18 pro vyšší hlas a smyčcový orchestr 
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 "Pastorální" 

INTERPRETI 
Česká filharmonie 
Mark Wigglesworth - dirigent 
Petr Nekoranec - tenor 

4. 6. 2021 BLAHOPŘEJEME - Mezinárodní úspěch kytarového oddělení

přidáno: 4. 6. 2021 0:10, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 8. 6. 2021 5:01 ]

Studenti kytarového oddělení Markéta Hejdová -  1. ročník a Jiří Pipek - 4. ročník získali shodně 2. cenu v mezinárodní kytarové soutěži Visegrad Guitar Competition 2021.  
Květnové soutěže, která se konala online formou, se zúčastnili kytaristé z 21 zemí.  
Úspěšní byli také naši čerství absolventi Jan Čonka a Peter Vasko studující na pražské HAMU. V nejvyšší kategorii do 27 let obsadili 1. a 2. místo a jako nejlepší zástupci České a Slovenské republiky vystoupí na slavnostním galakoncertu. 

Všem srdečně gratuluji. 

doc. Mgr. Petr Saidl
vedoucí oddělení akordeonu a kytary

Ředitelství Konzervatoře Pardubice se přidává s gratulací a blahopřeje úspěšným studentům i jejich pedagogovi  k dosaženému úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.   

Mgr. Dalibor Hlava
ředitel Konzervatoře Pardubice

31. 5. 2021 Naši akordeonisté postoupili na světovou akordeonovou soutěž CMA - BLAHOPŘEJEME

přidáno: 31. 5. 2021 13:30, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 31. 5. 2021 13:30 ]

Mezinárodní soutěž „Czech Accordiom Online Competition“, na které studenti akordeonového oddělení Konzervatoře Pardubice získali významná ocenění, byla současně výběrovým kolem pro světovou akordeonovou soutěž CMA. Tuto soutěž pořádá vynikající interpret a pedagog z Francie Frédéric Deschamps, který je prezidentem této soutěže. Ze soutěže „Czech Accordiom Online Competition“ si vybral několik kandidátů do dalšího kola pro soutěž CMA. 
Z České republiky byli vybráni naši dva studenti z třídy Antonína Dvořáka:
V kategorii Junior Kateřina Tůmová (3. ročník denní formy vzdělávání) a v kategorii senior Martin Klimeš (4. ročník kombinované formy vzdělávání). 
Soutěž se koná opět formou online a proběhne začátkem měsíce září. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejprestižnějších akordeonových světových soutěží, které se pravidelně zúčastňují nejlepší hráči nejen z celé Evropy, ale i ze zámoří, čeká nás hodně práce i v průběhu letních prázdnin.  

Pedagogové akordeonového oddělení oběma studentům blahopřejí a přejí hodně dalších úspěchů.

Antonín Dvořák
tajemník oddělení akordeonu a kytary

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje k postupu a přeje všem zainteresovaným mnoho dalších úspěchů. Také děkuje za vzornou prezentaci naší školy.
Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

13. 5. 2021 Akordeonové oddělení opět excelentní na mezinárodní soutěži - BLAHOPŘEJEME

přidáno: 13. 5. 2021 7:46, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 5. 2021 7:46 ]Tvůrčí centrum Ostrava a festival Hudební současnost 2021 pořádaly v měsíci dubnu mezinárodní soutěž „Czech Accordion online competition 2021“
Soutěže se zúčastnili tito studenti Konzervatoře Pardubice ze třídy Antonína Dvořáka
Kateřina Tůmová – 3. ročník denní formy vzdělávání, kategorie Junior (do 17 let); 
Martin Klimeš – 4. ročník kombinované formy vzdělávání, kategorie Senior (18 let a více); 
Soutěžící zasílali opět své soutěžní programy formou videonahrávky organizátorům soutěže, kteří následně snímky přeposlali porotcům jednotlivých porot. Soutěžní vystoupení muselo být vytvořeno jako jediné souvislé video bez editace. Natáčeli jsme v polovině měsíce dubna, organizátoři zveřejnili výsledky 10. 5. 2021. 

Letošní ročník soutěže měl bohatou účast a naši studenti získali tato ocenění: 
Kateřina Tůmová – 3. cena (mj. konkurence třiceti kandidátů a nejlepší umístění za Českou republiku)
Martin Klimeš – Čestné uznání (mj. první umístění za studenty z hudebních akademií a nejlepší umístění za Českou republiku).

Další soutěž, které se naši studenti zúčastní, je „ Mezinárodní akordeonová soutěžní přehlídka uměleckých škol“, která se díky pandemii koná stejnou formou v měsíci květnu na Slovensku.


V Pardubicích dne 12. 5. 2021
Antonín Dvořák
tajemník oddělení akordeonu a kytary


Ředitelství Konzervatoře Pardubice se s radostí přidává a blahopřeje úspěšným studentům i jejich pedagogovi  k dosaženému úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.   

Mgr. Dalibor Hlava - ředitel Konzervatoře Pardubice
21. 4. 2021 Kytarové oddělení - další velké ocenění v mezinárodní konkurenci - BLAHOPŘEJEME

přidáno: 20. 4. 2021 23:52, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 20. 4. 2021 23:57 ]


Studentka 1. ročníku Markéta Hejdová (ze třídy doc. Mgr. Petra Saidla, pozn. red.)  získala 4. místo v největší evropské kytarové soutěži mladých kytaristů – 11th International Competition for Young Gitarists „Andrés Segovia“ in Monheim am Rhein.  Soutěž, určená kytaristům do dvaceti let, se konala od 1. do 3. dubna a zúčastnili se jí kytaristé z 28 zemí Evropy, Asie a Ameriky.

Srdečně gratuluji k významnému úspěchu.

doc. Mgr. Petr Saidl
vedoucí kytarového oddělení


Ředitelství Konzervatoře Pardubice se přidává a blahopřeje úspěšné studentce i jejímu pedagogovi  k dosaženému úspěchu a moc děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.  

Mgr. Dalibor Hlava - ředitel Konzervatoře Pardubice

21. 4. 2021 Nové COVIDVIDEO bigbandu Banda di Feste

přidáno: 20. 4. 2021 23:41, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 20. 4. 2021 23:41 ]Banda di Feste - Bigband Konzervatoře Pardubice, natočil v karanténě další COVIDVIDEO.

Hard Sock Dance 
(Quincy Jones, Ernest Bailey, arr. Quincy Jones and Sammy Nestico)

Sóla:  
Filip Kuchárik - vibrafon 
Markéta Hejdová - kytara 
Kryštof Sedílek - trubka 
Pavel Hlubuček - dirigent 

z cyklu Banda di Feste - Neverending story - SAMA DOMA 3
Distanční forma výuky bigbandu Konzervatoře Pardubice.
Nápad, autor videa, střih, realizace: Pavel Hlubuček
Vedoucí souboru: Jaromír Hönig
Editace, titulky: Alois Mech
Vše je vyrobeno z nahrávek z mobilních telefonů.

1-10 of 24