2. 9. 2019 Informace k zahájení vyučování ve školním roce 2019/2020

přidáno: 26. 8. 2019 7:21, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 20. 9. 2019 7:51 ]
2. 9. 2019 
 • 9:00 hodin - Zahájení školního roku 
  • informačními schůzkami všech tříd denního studia 
  • 1. roč. Mgr. Václav Metoděj Uhlíř č. 1 (taneční sál) 
  • 2. roč. Mgr. Jakub Jedlinský č. 2 (suterén) 
  • 3. roč. prof. Zuzana Jičínská č. 3 (suterén) 
  • 4. roč. Mgr. et Bc. Jan Fajfr č. 4 (suterén) 
  • 5. roč. Mgr. Gabriela Těšitelová č. 5 (suterén) 
  • 6. roč. Mgr. Taťána Hnízdilová č. 200 (2. podlaží) 
 • 10:00 hodin - Domluva individuálních rozvrhů (učebny 3. – 6. podlaží) 
 • 11:00 hodin - Porada ročníkových učitelů – uč. č. 401 
3. 9. 2019 
 • 9:00 hodin - Třídnické hodiny – učebny stejné jako 2. 9. 2019 
 • 11:00 hodin - Informační schůzka 1. ročníku s pedagogem výuky sborového zpěvu – uč. č. 1 
 • Výuka v individuálních vyuč. předmětech 
4. 9. 2019 
 • Výuka ve všech vyučovacích předmětech 
 • 19:00 - Absolventský orchestrální koncert s FHK (sál FHK, Hradec Králové) 
5. 9. 2019
 • Opravné maturitní zkoušky 
 • Soustředění SOKP 
6. 9. 2019
 • 9:00 hodin - Zahájení výuky kombinované formy studia - 1.K, 2.K, 4.K, 5.K (č. 1 taneční – koncertní sál) 
 • 13:00 hodin - Komisionální zkoušky z DH (ev. CJL) 5. ročníku a 5K, kteří nematurovali – učebna č. 401 (4. podlaží) 
9. 9. 2019 
 • 9:00 hodin - Zahájení výuky kombinované formy studia - 3.K (9:00 hodin – č. 1 taneční – koncertní sál)
MgA. Tomáš Židek Ph.D. statutární zástupce ředitele