19. 12. 2019 Nad Vánočním koncertem SOKP

přidáno: 6. 3. 2020 8:08, autor: Alois Mech
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se konal v koncertním sále Husova sboru Církve československé husitské v Jiráskově ulici v Pardubicích Vánoční koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice, Vysokoškolského uměleckého sboru Pardubice, Smíšeného sboru Konzervatoře Pardubice a pěveckých sólistů školy. Vánoční vystoupení pardubických konzervatoristů a jejich hostů pod šéfovskou taktovkou Tomáše Židka bylo mimo jiné věnováno i těžce nemocnému Jakubu Honkovi, jehož rodičům byl výtěžek z koncertu věnován. 

Dramaturgie vánočního koncertního večera se opřela o dva významné tituly z tvorby dvou předních anglických pozdně romantických autorů – Gustava Holsta (1874 – 1934) a Fredericka Deliuse (1862 – 1934), přičemž vrchol večera ozdobila již tradičně frekventovaná Česká mše vánoční pastorální mistra českého hudebního klasicismu Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815). 
Úvod čtvrtečního večera patřil vokální fantazii na staré anglické koledy Christmas day z pera Gustava Holsta. Skladatel vystudoval na londýnské Royal College of Music hudební teorii a pod vedením Charlese Standforda i hru na pozoun. Jeho raná díla byla ovlivněna Griegem, Wagnerem a Richardem Straussem. Později, inspirován tvorbou Ravela a Stravinského, hinduistickým spiritualismem a též anglickými lidovými písněmi, si postupně vytvořil svou osobitou kompoziční řeč. Holst složil na dvě stovky skladeb včetně oper, baletů, sborů a písní. Do repertoáru významných evropských i zámořských orchestrů je zařazována i jeho známá orchestrální suita Planety, vytvořená v letech 1914 až 1916. 

Video na YouTube


Interpretace pardubických orchestrálních hráčů i pěvců podtrhla v Holstově vokální fantazii Christmas day především vynalézavou instrumentaci spolu s myšlenkově výraznou invencí, místy připomínající pozdější originalitu barevné struktury strhujících kantátových děl Carl Orffa.

Frederick Delius pocházel z rodiny německého obchodníka a hudbě se začal věnovat poměrně pozdě. Ve zralém věku se stal absolventem proslulé lipské konzervatoře a od začátku devadesátých let zkomponoval i řadu jevištních děl, z nichž na divadelních pódiích zaujala především opera Romeo a Julie na vsi z roku 1901. Delius je rovněž autorem komorní, sborové a orchestrální tvorby, z níž vybral Tomáš Židek pro pardubické vánoční rozjímání čtyřdílnou orchestrální suitu Florida z roku 1888 s částmi Úsvit – tanec, U řeky, Západ slunce – blízko plantáže a V noci.
 Hudba Fredericka Deliuse vykazuje neopakovatelný barevný esprit v rámci opalizujícího zvuku velké orchestrální partitury. Orchestr zde dokázal vytvořit přirozenou dynamickou rovnováhu smyčců i dechů a v aplikaci výrazově barevné škály prosadit i smysluplnou zvukovou funkci sólových dřevěných a žesťových nástrojů. 

Čtvrteční orchestrální a sborový večer pardubických konzervatoristů a jejich hostů vyvrcholil interpretací České mše vánoční pastorální Jakuba Jana Ryby se sólisty Marií Novotnou – soprán, Inkou Kořínkovou j.h. – alt, Vojtěchem Pošvářem – tenor a Denisem Behinou – baryton (všichni z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové), Vysokoškolským uměleckým souborem Pardubice se sbormistrem MgA. Tomášem Židkem Ph.D., Smíšeným sborem Konzervatoře Pardubice se sbormistrem Mgr. et. Bc. Janem Fajfrem a asistenty Ondřejem Mejsnarem a Natálií Štorkovou a Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice pod zaštiťujícím vedením Tomáše Židka
Jakub Jan Ryba už jako osmiletý hrál velmi dobře na housle, klavír a varhany. Od roku 1780 studoval s finanční pomocí svého strýce na pražském piaristickém gymnáziu a po jeho absolvování přešel v roce 1785 na pražskou filosofii. Střední i vysoká škola mu daly značný myšlenkový rozhled a adekvátní profesní vzdělání. Ryba kromě češtiny a němčiny ovládal francouzštinu a italštinu, přičemž plynně četl latinsky i řecky. Byl přívržencem jak osvícenské ideologie, tak i stoické filosofie – patřil mezi vášnivé čtenáře Seneky. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do své smrti působil ve funkci učitele v Rožmitále pod Třemšínem.
Po rakouském státním bankrotu v roce 1811 se Rybův finanční příjem značně ztenčil a rovněž jeho místo venkovského učitele nevzbuzovalo v lidech ani v nadřízených tolik potřebnou autoritu. Česká mše vánoční pastorální vznikla v roce 1796 na český text, poněvadž autor zastával názor, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. I v dalších svých dílech pak používal výhradně český jazyk. 

Posluchači pardubické konzervatoře i jejich hosté uchopili legendární Rybův opus s patřičným interpretačním nadhledem, který byl zřetelný i v přesvědčivém dirigentském gestu Tomáše Židka. 
Pardubická hudební veřejnost ocenila vystoupení pěvců i instrumentalistů dlouhotrvajícím vřelým potleskem.


Pardubice, 21. prosince 2019                                                          Vladimír Kulík
Comments