17. 6. 2020 Nad druhým absolventským orchestrálním koncertem Konzervatoře Pardubice

přidáno: 25. 6. 2020 11:14, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 6. 2020 11:14 ]


Ve středu dne 17. června tohoto roku se uskutečnil v Sukově síni pardubického Domu hudby koncert absolventů a studentů Konzervatoře Pardubice ve spolupráci s pardubickou Komorní filharmonií pod taktovkou Jana Svejkovského. 

Trombonista Tomáš Pavíček (absolvent ze tříd Mgr. Aloise Mecha  a MgA. Filipa Hájka) si pro své závěrečné koncertní vystoupení vybral Sonátu pro trombon, dvanáct smyčcových nástrojů a klavír (I. Introduzione e Allegro, II. Musica funebre, III. Finale) renomovaného českého autora 20. století Josefa Matěje (1922 – 1992). Orchestrálního klavírního partu se ujala pedagožka školy Mgr. Jana Turková, přičemž pardubičtí filharmonici vytvořili sólistovi smysluplné zvukové podloží. Jejich spolupráce se sólistou vykazovala skutečně prvotřídní hudební parametry. Trombonová Sonáta Josefa Matěje jakoby se snažila, kromě jiného, vycházet i z principů skladatelské Pařížské šestky a Hindemithovy Nové věcnosti v rámci moderní zvukové podstaty neoklasicismu. Tomáš Pavíček zaujal kultivovaným, nosným zvukem svého nástroje, přirozeným frázováním a výborným odhadem dynamických nuancí. V jeho oboru jej jistě čeká slibná profesionální budoucnost.

Kytarista Jan Čonka (absolvent ze třídy prof. Anny Hronové) uvedl na středečním symfonickém koncertu dnes již proslulou koncertantní kompozici Maria Castelnuova-Tedesca (1895 – 1968) – Koncert pro kytaru a orchestr č. 1 (op. 99 – II. Andantino. Alla romanza, III. Ritmico e cavalleresco). V prezentovaných větách Koncertu sólista prokázal jak velký smysl pro přirozené frázování, barvu a dynamiku kantilén, tak i nástrojovou technickou mobilitu v kytarové akordice či virtuózních pasážích. Budoucí profesionál toto vše dokázal včlenit do španělské romanticky laděné folklórní fresky, kdy ve střídání epických dramatických celků s lyrickou barevností ve spolupráci s pardubickými filharmoniky bezesporu pravdivě předestřel atmosféru Tedescovy folklórní zvukové vize.

Flétnistka Silvie Mechová (studentka pátého ročníku ze tříd Mgr. Silvie Mechové a Mgr. Jaromíra Höniga) zaujala ve svém ročníkovém vystoupení s orchestrem jak lahodným, barevně sametovým a přesto znělým nástrojovým tónem, tak i příkladným technickým vybavením v bezesporu interpretačně náročném díle švýcarského modernisty Franka Martina (1890 – 1974) – Baladě pro flétnu a orchestr v orchestrálním aranžmá slavného světového dirigenta Ernesta Ansermeta. Sólistka zaujala nejenom stylovým frázováním a promyšleně odstíněnou dynamikou, ale i výraznou stylovou artikulací všech virtuózních pasáží. Její přesvědčivé slohové podání skladby i sólistická hráčská vehemence poukazují na zcela zřejmý instrumentální talent a na velmi slibné perspektivy do budoucna.

Violoncellista Filip Rufer (student čtvrtého ročníku ze třídy Mgr. Josefa Krečmera) si připravil pro svou ročníkovou nástrojovou prezentaci jednu z kompozičních stálic violoncellového nebe – Variace na rokokové téma (op. 33) velkého ruského romantika Petra Iljiče Čajkovského (1840 – 1893). Sólista i orchestr si vedli ve vzájemné souhře a detailní komunikaci znamenitě uvážíme-li, že Čajkovského skladba je z tohoto hlediska velmi choulostivá. Lze říci, že motivické či tematické odpovědi orchestrálních sólistů virtuóznímu violoncellu vyšly jak zvukově přesvědčivě, tak i rytmicky přesně. Sólový nástroj pod citlivýma rukama interpreta vykazoval smysluplné kontrasty ve zvukové dynamice, skvělé frázování hudebních detailů i větších melodických a pasážových celků a přesvědčivě výrazná agogická rozvlnění v rámci klasicko-romantického interpretačního stylu. První polovinu středečního koncertního večera tak završil vysoce perspektivní výkon talentovaného violoncellisty.

Celá druhá polovina středečního symfonického koncertu byla věnována hudbě velkého polského pianisty a skladatele Fryderyka Chopina (1810 – 1849). V sugestivním podání klavíristky Sáry Suchánkové (absolventky ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové) vyslechlo publikum Sukovy síně pardubického Domu hudby skladatelův Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll (op. 11 – I. Allegro maestoso, II. Romance, III. Rondo). Niterný prožitek sólistky a její interpretační vyzrálost podaly posluchačům nezpochybnitelný důkaz svrchovaného porozumění Chopinově hudbě jak v jejích filigránských detailech melodických tónů, tak i v přirozeně formulovaných tematických frázích a pasážových celcích. Z celého koncertantního komplexu vystupovala pod rukama klavíristky vedle energické dramatické vervy až dojímavá zvuková elegance a barevnost lyrických částí velkého Chopinova díla. 

Ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice pod vedením Jana Svejkovského tak Chopin Sáry Suchánkové velmi úspěšně uzavřel středeční koncertní soirée sólistů pardubické konzervatoře a je třeba poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že oba jarní koncerty školy ve spolupráci s orchestry Filharmonie Hradec Králové a Komorní filharmonie Pardubice se mohly stát skutečností.


Pardubice, 20. 6. 2020
                                                                 Vladimír Kulík