14. 11. 2019 Pozvánka na členskou schůzi SPK

přidáno: 4. 11. 2019 1:12, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 4. 11. 2019 1:12 ]
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
SDRUŽENÍ PŘÁTEL KONZERVATOŘE V PARDUBICÍCH z. s. (SPK)


Vážení členové SPK,
dle dlouhodobě vypsaného termínu v kalendáři akcí Konzervatoře Pardubice, Vás Výbor SPK svolává dle stanov na členskou schůzi.

Termín schůze: 14. 11. 2019 v 16:15 hodin
Místo pořádání schůze: Taneční sál (suterén školy, uč. č. 1), Konzervatoř Pardubice

Program schůze:
1) Zahájení
· kontrola usnášeníschopnosti (v 16:00 hodin)
· schválení programu členské schůze
2) Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2018/2019
3) Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2018/2019
4) Schválení výše a termínu placení členského příspěvku na školní rok 2020/2021
5) Plán práce, návrh rozpočtu na školní rok 2019/2020, předpokládané akceMgr. Alois Mech v. r. předseda SPK