Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2019 - 2020

19. 8. 2020 Den otevřených dveří - společenská část - po rekonstrukci

přidáno: 17. 8. 2020 0:42, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 17. 8. 2020 0:42 ]

Den otevřených dveří v domě hudby

Pořadatelé: Pardubický kraj, Konzervatoř Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice
Kde: Dům hudby, Pardubice
Kdy: Středa 19. 8. od 14 do 17 hodin

Podrobnosti:
U příležitosti dokončení projektu Pardubického kraje si na Dnu otevřených dveří můžete prohlédnout rekonstruované prostory společenské části Domu hudby. Prohlídka začíná v prostorách šaten v suterénu, pokračuje novým schodištěm s uměleckým lustrem do přízemí a do tří společenských sálů a kavárny. Společenskou kolonádou dojdete do nově upraveného hlavního vchodu.
V Sukově síni zahraje komorní uskupení pod vedením Michala Chmelaře, prvního trumpetisty Komorní filharmonie Pardubice. V jejich podání zazní nový projekt Svět muzikálů. Představí se i královský nástroj – za varhany usedne absolvent pardubické konzervatoře a pražské HAMU Petr Hostinský a také Adam Suk, žák pardubické ZUŠ Havlíčkova, který v minulém roce zvítězil v mezinárodní soutěži v Severním Irsku. V Malém sále Domu hudby bude prohlídku zpříjemňovat Aquartet - smyčcový kvartet složený z hráčů Komorní filharmonie Pardubice. 

25. 6. 2020 Blahopřejeme klavírnímu oddělení

přidáno: 25. 6. 2020 11:24, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 6. 2020 11:24 ]Na 5. ročníku klavírní soutěže Beethovenovy Teplice získala v nejstarší, 6. kategorii  
Andrea Kazdová - klavír, 5 ročník 
z klavírní třídy Mgr. Martiny Maixnerové a Mgr. Jany Turkové 
2. cenu   

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžící i jejím pedagožkám za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

17. 6. 2020 Nad druhým absolventským orchestrálním koncertem Konzervatoře Pardubice

přidáno: 25. 6. 2020 11:14, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 6. 2020 11:14 ]Ve středu dne 17. června tohoto roku se uskutečnil v Sukově síni pardubického Domu hudby koncert absolventů a studentů Konzervatoře Pardubice ve spolupráci s pardubickou Komorní filharmonií pod taktovkou Jana Svejkovského. 

Trombonista Tomáš Pavíček (absolvent ze tříd Mgr. Aloise Mecha  a MgA. Filipa Hájka) si pro své závěrečné koncertní vystoupení vybral Sonátu pro trombon, dvanáct smyčcových nástrojů a klavír (I. Introduzione e Allegro, II. Musica funebre, III. Finale) renomovaného českého autora 20. století Josefa Matěje (1922 – 1992). Orchestrálního klavírního partu se ujala pedagožka školy Mgr. Jana Turková, přičemž pardubičtí filharmonici vytvořili sólistovi smysluplné zvukové podloží. Jejich spolupráce se sólistou vykazovala skutečně prvotřídní hudební parametry. Trombonová Sonáta Josefa Matěje jakoby se snažila, kromě jiného, vycházet i z principů skladatelské Pařížské šestky a Hindemithovy Nové věcnosti v rámci moderní zvukové podstaty neoklasicismu. Tomáš Pavíček zaujal kultivovaným, nosným zvukem svého nástroje, přirozeným frázováním a výborným odhadem dynamických nuancí. V jeho oboru jej jistě čeká slibná profesionální budoucnost.

Kytarista Jan Čonka (absolvent ze třídy prof. Anny Hronové) uvedl na středečním symfonickém koncertu dnes již proslulou koncertantní kompozici Maria Castelnuova-Tedesca (1895 – 1968) – Koncert pro kytaru a orchestr č. 1 (op. 99 – II. Andantino. Alla romanza, III. Ritmico e cavalleresco). V prezentovaných větách Koncertu sólista prokázal jak velký smysl pro přirozené frázování, barvu a dynamiku kantilén, tak i nástrojovou technickou mobilitu v kytarové akordice či virtuózních pasážích. Budoucí profesionál toto vše dokázal včlenit do španělské romanticky laděné folklórní fresky, kdy ve střídání epických dramatických celků s lyrickou barevností ve spolupráci s pardubickými filharmoniky bezesporu pravdivě předestřel atmosféru Tedescovy folklórní zvukové vize.

Flétnistka Silvie Mechová (studentka pátého ročníku ze tříd Mgr. Silvie Mechové a Mgr. Jaromíra Höniga) zaujala ve svém ročníkovém vystoupení s orchestrem jak lahodným, barevně sametovým a přesto znělým nástrojovým tónem, tak i příkladným technickým vybavením v bezesporu interpretačně náročném díle švýcarského modernisty Franka Martina (1890 – 1974) – Baladě pro flétnu a orchestr v orchestrálním aranžmá slavného světového dirigenta Ernesta Ansermeta. Sólistka zaujala nejenom stylovým frázováním a promyšleně odstíněnou dynamikou, ale i výraznou stylovou artikulací všech virtuózních pasáží. Její přesvědčivé slohové podání skladby i sólistická hráčská vehemence poukazují na zcela zřejmý instrumentální talent a na velmi slibné perspektivy do budoucna.

Violoncellista Filip Rufer (student čtvrtého ročníku ze třídy Mgr. Josefa Krečmera) si připravil pro svou ročníkovou nástrojovou prezentaci jednu z kompozičních stálic violoncellového nebe – Variace na rokokové téma (op. 33) velkého ruského romantika Petra Iljiče Čajkovského (1840 – 1893). Sólista i orchestr si vedli ve vzájemné souhře a detailní komunikaci znamenitě uvážíme-li, že Čajkovského skladba je z tohoto hlediska velmi choulostivá. Lze říci, že motivické či tematické odpovědi orchestrálních sólistů virtuóznímu violoncellu vyšly jak zvukově přesvědčivě, tak i rytmicky přesně. Sólový nástroj pod citlivýma rukama interpreta vykazoval smysluplné kontrasty ve zvukové dynamice, skvělé frázování hudebních detailů i větších melodických a pasážových celků a přesvědčivě výrazná agogická rozvlnění v rámci klasicko-romantického interpretačního stylu. První polovinu středečního koncertního večera tak završil vysoce perspektivní výkon talentovaného violoncellisty.

Celá druhá polovina středečního symfonického koncertu byla věnována hudbě velkého polského pianisty a skladatele Fryderyka Chopina (1810 – 1849). V sugestivním podání klavíristky Sáry Suchánkové (absolventky ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové) vyslechlo publikum Sukovy síně pardubického Domu hudby skladatelův Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll (op. 11 – I. Allegro maestoso, II. Romance, III. Rondo). Niterný prožitek sólistky a její interpretační vyzrálost podaly posluchačům nezpochybnitelný důkaz svrchovaného porozumění Chopinově hudbě jak v jejích filigránských detailech melodických tónů, tak i v přirozeně formulovaných tematických frázích a pasážových celcích. Z celého koncertantního komplexu vystupovala pod rukama klavíristky vedle energické dramatické vervy až dojímavá zvuková elegance a barevnost lyrických částí velkého Chopinova díla. 

Ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice pod vedením Jana Svejkovského tak Chopin Sáry Suchánkové velmi úspěšně uzavřel středeční koncertní soirée sólistů pardubické konzervatoře a je třeba poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že oba jarní koncerty školy ve spolupráci s orchestry Filharmonie Hradec Králové a Komorní filharmonie Pardubice se mohly stát skutečností.


Pardubice, 20. 6. 2020
                                                                 Vladimír Kulík

11. 6. 2020 Nad prvním červnovým orchestrálním koncertem Konzervatoře Pardubice

přidáno: 25. 6. 2020 11:07, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 6. 2020 11:15 ]Ve čtvrtek dne 11. června tohoto roku se uskutečnil v renovované Sukově síni pardubického Domu hudby první červnový absolventský orchestrální koncert studentů Konzervatoře Pardubice ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pod vedením Tomáše Židka. Sólisty večera byli nejenom současní absolventi školy, ale i budoucí naděje – interpreti z nižších ročníků pardubické konzervatoře.

Flétnistka Kristýna Klokočníková, studentka třetího ročníku ze tříd Mgr. Silvie Mechové a Mgr. Jaromíra Höniga, si vybrala pro své koncertní vystoupení Concertino pro flétnu a orchestr (op. 107) francouzské skladatelky a vynikající flétnistky Cécile Chaminade (1857 – 1944). Sólistka ve smysluplně výrazově i technicky vystavěném flétnovém partu se mohla spolehnout na citlivý doprovod velkého symfonického orchestru, který vykazoval jak rytmickou i melodickou zřetelnost, zvláště v imitačních odpovědích sólistce, tak i dynamicky barevné odlišení jednotlivých transparentů skladby. V podání Kristýny Klokočníkové vyzněla virtuózně, kromě jiného, i vkomponovaná bravurní kadence, která – umocněna quasi koloraturními girlandami – postupně přešla v pianissimové dynamice do reprízového hlavního tématu, ústícího do technicky brilantní Cody. Sólistka tak představila v nejlepším světle jednu z oblíbených a zhusta frekventovaných pozdně romantických koncertantních kompozic.

Sólistka druhé skladby večera – akordeonistka Veronika Krejčířová, absolventka ze třídy Mgr. Jakuba Jedlinského, se významně prezentovala v Symfonické fantazii a Allegru pro akordeon a komorní orchestr (op. 20 – I. Allegro moderato, II. Allegro grazioso) - převážně pozdně romanticky orientované skladbě dánského akordeonisty, jazzového klavíristy a skladatele Ole Schmidta (1928 – 2010). Sólistka nadchla publikum jak svou nástrojovou virtuozitou zejména v tempově velmi rychlých, zvukově brilantních pasážích, tak i v artikulačně vypracovaných kantilénách. Její výborná zvuková dikce se přesvědčivě skloubila v souhře s orchestrem, který jí byl významnou oporou. Akordeonistka i orchestr dokázali přesvědčivě uvést jak kontrastní plochy skladby, tak vyhmátnout i místa s výrazně stylizovanými prvky hudebního folklóru skladatelovy vlasti. Dílo je protknuto dvěma virtuózními kadencemi sólového nástroje, přičemž vrcholové Allegro, motivicky vycházející z hudby předchozí Fantazie, ústí do brilantně vyladěné Cody sólového akordeonu, uzavírající spolu s komorním podložím orchestru tuto oborově výraznou a jistě i nástrojově přínosnou skladbu akordeonového repertoáru.

Marek Pavíček, absolvent z klarinetové třídy MgA. Zdeňka Seidla, vystoupil na čtvrtečním orchestrálním koncertu v sólovém partu nad jiné technicky i výrazově náročného a časově rozsáhlého Koncertu pro klarinet a orchestr A dur (K. 622 – I. Allegro, II. Adagio, III. Rondo), posledního dokončeného díla Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791). Skladba je dokladem Mozartova vrcholného klasicistního kompozičního stylu a též ukázkou skladatelovy koncertantní tvorby, tzv. ušité interpretovi na tělo. Klarinetový Koncert je totiž zkomponován pro Mozartova dlouholetého přítele Stadlera, jemuž mistr věnoval i nástrojovou účast v dalších, zejména pak komorních dílech. Koncert, zejména pak jeho úchvatná druhá věta - Adagio, ve svém výrazovém vyklenutí nutně asociuje představu skladatelovy „labutí písně“. Tento téměř romantický výdech je rámován rychlými krajními větami, které jsou naopak bezesporným dokladem Mozartova tvůrčího i životního optimismu. Marek Pavíček nejenže zvládl sólový part na výbornou, ale navíc dokázal z každé myšlenky všech tří vět díla vytěžit maximum možného výrazu i nástrojové brilance. Orchestr podpořil klarinetistu zejména v jeho sólových pasážích jemným a barevně odstíněným zvukem, čímž mu otevřel prostor k vytvoření výrazně kontrastních a tedy i stylově zcela přesvědčivých barevně-dynamických nuancí. Pavíčkova interpretace byla vzornou ukázkou zvládnutí mozartovského klasicistního koncertantního slohu a nadto i prezentací sólistické nástrojové virtuozity.

Josef Bartoň, student čtvrtého ročníku z violoncellové třídy Mgr. Josefa Krečmera, zvolil pro svou nástrojovou prezentaci v Sukově síni pardubického Domu hudby ne příliš často na koncertních pódiích uváděnou, výrazně folklórně laděnou Uherskou rapsodii (op. 68) věhlasného romantického violoncellisty, skladatele a pedagoga Davida Poppera (1843 – 1913), autora klíčové – virtuózní violoncellové literatury. Sólista ve spolupráci s hradeckými filharmoniky dokázal rozehrát s velkým výrazovým nasazením obě části Popperovy Uherské rapsodie, totiž úvodní, ve volném tempu v agogicky rozvlněných frázích rozvíjenou plochu tzv. lassan (lašan), ústící do finální, v závratných tempových změnách gradující části tzv. frisky (frišky). Jak bylo ze sólistova výkonu ve spolupráci s orchestrem zcela zřejmé, témata skladby, složená z výrazných motivů uherských písní a tanců, plynula s lehkou, přirozenou samozřejmostí. Celkové interpretační vyznění Popperova díla působilo smysluplně a sólistovi lze předpovídat zcela jistě další slibné perspektivy.

Sopranistka Eliška Tomeňuková, studentka čtvrtého ročníku z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové, si pro své vystoupení s orchestrem vybrala dva tituly z pokladnice světového romantického operního repertoáru. Z velikého odkazu italského pěveckého belcanta sólistka zvolila slavnou Árii Liu z dnes již světově proslulé opery předního italského veristy Giacoma Pucciniho (1858 – 1924). Velmi obtížného, zejména výrazově vypjatého a technicky náročného sopránového partu se zpěvačka ujala s vnitřním přesvědčením, vnějškově se projevujícím ve zřetelném, stylovém frázování, precizní výstavbě vlastní melodiky a v dynamickém i barevném odstínění jednotlivých lyrických i dramatických momentů. Celkové pojetí Árie Liu tak logicky vyznělo samozřejmě a přirozeně. Árií Rusalky ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka (1841 – 1904) pak sólistka úspěšně vyvrcholila svou dynamicky výrazovou i lyricky vznosnou pěveckou kreaci. Zpěvaččin soprán v Rusalčině Árii o měsíčku se nesl v přirozeně lyrickém a zvukově výrazném témbru, jakoby chtěl ještě vykontrastovat vůči Pucciniho hudebnímu dramatu Dvořákovu impresivně laděnou vizi operního lyrismu. Sólistčin výkon ve spolupráci s orchestrem byl jistě úctyhodný a stal se tak vítaným příslibem budoucí profesionální dráhy naší čtvrteční protagonistky.

Lada Rousová, absolventka z klavírních tříd Mgr. Jany Turkové a Mgr. Martiny Maixnerové, se představila coby sólistka v Koncertu pro klavír a orchestr č. 2 g moll předního francouzského romantika Camilla Saint-Saënse (1835 – 1921). Sólový klavírní part (I. Andante sostenuto, II. Allegro scherzando, III. Presto) je v díle velmi exponovaný, a to jak z hlediska dramatického i lyrického výrazu ve smyslu nosného sklenutí velkých tematických frází, tak i z pohledu čistě instrumentálně technického. Nezanedbatelnou stránkou je v případě skladatelova druhého klavírního koncertu i značná časová rozsáhlost jednotlivých vět v rámci koncertantního celku, v nichž sólistka byla takřka neustále „přikovávána“ ke klaviatuře, mnohdy i v rámci orchestrálních tematických tutti. Skladatel, zřejmě první interpret svých klavírních koncertů, ani sobě nenechal sebemenší časový prostor k odpočinku a tak tedy ani čtvrteční sólistce nenabídl jediné místo k nadechnutí. Instrumentální dílo Camilla Saint-Saënse zůstává stále živým dokladem jeho příklonu k hudebnímu hnutí řady francouzských romantických autorů zvanému Ars gallica, které se snažilo zaštítit a zrovnoprávnit francouzskou instrumentální tvorbu s tvorbou operní. Skladatelova snaha rozvíjet tuto myšlenku je tedy zcela zřetelná a zřejmá především v jeho symfonickém a koncertantním díle. Lada Rousová se interpretace druhého Saint-Saënsova klavírního koncertu ujala se ctí. Sólistčina fyzická i psychická interpretační zdatnost, projevující se jak v dynamice zvukové síly nástroje, tak i ve vytříbené pasážové brilanci, nenechala nikoho v auditoriu Sukovy síně pardubického Domu hudby na pochybách, že slyší výrazný umělecký výkon klavíristky, která má před sebou perspektivní profesionální budoucnost.

Jak již bylo řečeno, na vynikající úrovni čtvrtečního koncertního večera v Sukově síni pardubického Domu hudby se spolu se sólisty podíleli i orchestr Filharmonie Hradec Králové a dirigent Tomáš Židek, který rozsáhlý a velmi obtížný symfonický program znamenitě nastudoval v neskutečně krátké době. Všem za to patří, i vzhledem k situaci, kterou se všichni snažíme co nejlépe zvládat, velká pochvala a upřímný dík !

 

Pardubice, 20. 6. 2020 

                                                                      Vladimír Kulík

 

5. 5. 2020 Organizace výuky od 11. 5. 2020

přidáno: 5. 5. 2020 4:30, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 5. 5. 2020 5:07 ]

Milí studenti! 
V příštím týdnu začíná specializovaná výuka, zaměřená výhradně na maturitní zkoušky a absolutoria.   

Rozvrh i umístění vaší skupiny (+ kam na wc) viz příloha (dostali jste do školních mailů).   

Kontaktujte prosím své pedagogy a domluvte si způsob výuky hlavních oborů, ev. korepetic! 
Mimo dnů, vyhrazených pro vaši skupinu nebude ve škole možný pobyt. 

Kdo z vás se této výuky nezúčastní, dá mi nejpozději do tohoto čtvrtka 7. 5. 12:00 vědět.  
 
Ti, kteří mají zájem o ubytování na Domově mládeže, rovněž neprodleně kontaktují tamní vedení: e-mail: a.krabcova@dmpce.cz,  GSM: +420 605 318 898
DM bude otevřen v pondělí od 6:00 do pátku 15:00 (pro případ potřeby). 

V přílohách jsou dva dokumenty („čestné prohlášení“ a „pravidla a potvrzení COVID19 žák“, které si prosím vytiskněte a podepište. Při prvním příchodu do budovy pak odevzdáte u vrátnice. Bez tohoto a dodržování všech hygienických opatření nemůže prezenční výuka probíhat (není možný pobyt v budově školy). 
Buďte prosím v první den vaší výuky na místě alespoň o 20 min. dříve.

Zdraví a na vás se těší Tomáš Židek.

14. 4. 2020 Nové video bigbandu Banda di Feste

přidáno: 5. 5. 2020 4:23, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 5. 5. 2020 4:23 ]

Nové video 
Banda di Feste v karanténě - SAMA DOMA 1 
Distanční forma výuky bigbandu Konzervatoře Pardubice. 

Autor videa, realizace: Pavel Hlubuček 


1. 3. 2020 Mezinárodní ocenění našeho kytaristy Jana Čonky - blahopřejeme

přidáno: 11. 3. 2020 5:10, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 3. 2020 5:11 ]Ve dnech 21. - 23. února 2020 se na Hochschule für Künste v německých Brémách konal Mezinárodní kytarový festival „Bremen Guitar Art Festival“, jehož součástí byla i Mezinárodní kytarová soutěž s názvem „Bremen Guitar Art Jugendwettbewerb 2020“.  

Náš student  
Jan Čonka  
(6. ročník, ze třídy Anny Hronové) 
získal v mezinárodní konkurenci v kategorii do 20-ti let vynikající 
2. cenu

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícímu, i profesorce hlavního oboru Anně Hronové za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

30.1.2020 Pěvecká soutěž Allegro - naše pěvkyně opět úspěšné

přidáno: 11. 3. 2020 4:23, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 3. 2020 4:23 ]Ve dnech 24. - 26. ledna 2020 se konala v Praze Pěvecká soutěž Allegro 2020.
Naše studentky zde dosáhly velkých úspěchů:

kategorie 17-18 let: 
Anna Zedníčková
(4. ročník ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.)
1. cena
Mimořádná cena za interpretaci české árie

kategorie nad 23 let:
Eliška Tomeňuková
(4. ročník ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové)
1. cena

Pro zajímavost:
Lucia Bildová
(loňská absolventka ze třídy Bc. Martiny Forštové)
1. cena

klavírní spolupráce: Mgr. Marie Lexová

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

19. 12. 2019 Nad Vánočním koncertem SOKP

přidáno: 6. 3. 2020 8:08, autor: Alois Mech

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se konal v koncertním sále Husova sboru Církve československé husitské v Jiráskově ulici v Pardubicích Vánoční koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice, Vysokoškolského uměleckého sboru Pardubice, Smíšeného sboru Konzervatoře Pardubice a pěveckých sólistů školy. Vánoční vystoupení pardubických konzervatoristů a jejich hostů pod šéfovskou taktovkou Tomáše Židka bylo mimo jiné věnováno i těžce nemocnému Jakubu Honkovi, jehož rodičům byl výtěžek z koncertu věnován. 

Dramaturgie vánočního koncertního večera se opřela o dva významné tituly z tvorby dvou předních anglických pozdně romantických autorů – Gustava Holsta (1874 – 1934) a Fredericka Deliuse (1862 – 1934), přičemž vrchol večera ozdobila již tradičně frekventovaná Česká mše vánoční pastorální mistra českého hudebního klasicismu Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815). 
Úvod čtvrtečního večera patřil vokální fantazii na staré anglické koledy Christmas day z pera Gustava Holsta. Skladatel vystudoval na londýnské Royal College of Music hudební teorii a pod vedením Charlese Standforda i hru na pozoun. Jeho raná díla byla ovlivněna Griegem, Wagnerem a Richardem Straussem. Později, inspirován tvorbou Ravela a Stravinského, hinduistickým spiritualismem a též anglickými lidovými písněmi, si postupně vytvořil svou osobitou kompoziční řeč. Holst složil na dvě stovky skladeb včetně oper, baletů, sborů a písní. Do repertoáru významných evropských i zámořských orchestrů je zařazována i jeho známá orchestrální suita Planety, vytvořená v letech 1914 až 1916. 

Video na YouTube


Interpretace pardubických orchestrálních hráčů i pěvců podtrhla v Holstově vokální fantazii Christmas day především vynalézavou instrumentaci spolu s myšlenkově výraznou invencí, místy připomínající pozdější originalitu barevné struktury strhujících kantátových děl Carl Orffa.

Frederick Delius pocházel z rodiny německého obchodníka a hudbě se začal věnovat poměrně pozdě. Ve zralém věku se stal absolventem proslulé lipské konzervatoře a od začátku devadesátých let zkomponoval i řadu jevištních děl, z nichž na divadelních pódiích zaujala především opera Romeo a Julie na vsi z roku 1901. Delius je rovněž autorem komorní, sborové a orchestrální tvorby, z níž vybral Tomáš Židek pro pardubické vánoční rozjímání čtyřdílnou orchestrální suitu Florida z roku 1888 s částmi Úsvit – tanec, U řeky, Západ slunce – blízko plantáže a V noci.
 Hudba Fredericka Deliuse vykazuje neopakovatelný barevný esprit v rámci opalizujícího zvuku velké orchestrální partitury. Orchestr zde dokázal vytvořit přirozenou dynamickou rovnováhu smyčců i dechů a v aplikaci výrazově barevné škály prosadit i smysluplnou zvukovou funkci sólových dřevěných a žesťových nástrojů. 

Čtvrteční orchestrální a sborový večer pardubických konzervatoristů a jejich hostů vyvrcholil interpretací České mše vánoční pastorální Jakuba Jana Ryby se sólisty Marií Novotnou – soprán, Inkou Kořínkovou j.h. – alt, Vojtěchem Pošvářem – tenor a Denisem Behinou – baryton (všichni z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové), Vysokoškolským uměleckým souborem Pardubice se sbormistrem MgA. Tomášem Židkem Ph.D., Smíšeným sborem Konzervatoře Pardubice se sbormistrem Mgr. et. Bc. Janem Fajfrem a asistenty Ondřejem Mejsnarem a Natálií Štorkovou a Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice pod zaštiťujícím vedením Tomáše Židka
Jakub Jan Ryba už jako osmiletý hrál velmi dobře na housle, klavír a varhany. Od roku 1780 studoval s finanční pomocí svého strýce na pražském piaristickém gymnáziu a po jeho absolvování přešel v roce 1785 na pražskou filosofii. Střední i vysoká škola mu daly značný myšlenkový rozhled a adekvátní profesní vzdělání. Ryba kromě češtiny a němčiny ovládal francouzštinu a italštinu, přičemž plynně četl latinsky i řecky. Byl přívržencem jak osvícenské ideologie, tak i stoické filosofie – patřil mezi vášnivé čtenáře Seneky. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do své smrti působil ve funkci učitele v Rožmitále pod Třemšínem.
Po rakouském státním bankrotu v roce 1811 se Rybův finanční příjem značně ztenčil a rovněž jeho místo venkovského učitele nevzbuzovalo v lidech ani v nadřízených tolik potřebnou autoritu. Česká mše vánoční pastorální vznikla v roce 1796 na český text, poněvadž autor zastával názor, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. I v dalších svých dílech pak používal výhradně český jazyk. 

Posluchači pardubické konzervatoře i jejich hosté uchopili legendární Rybův opus s patřičným interpretačním nadhledem, který byl zřetelný i v přesvědčivém dirigentském gestu Tomáše Židka. 
Pardubická hudební veřejnost ocenila vystoupení pěvců i instrumentalistů dlouhotrvajícím vřelým potleskem.


Pardubice, 21. prosince 2019                                                          Vladimír Kulík

3. 12. 2019 Úspěch akordeonistů Konzervatoře Pardubice na Mezinárodní soutěži „INTERTALENT 2019“

přidáno: 2. 12. 2019 23:30, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 2. 12. 2019 23:30 ]Ve dnech 29. 11. – 30. 11. 2019 se konal v Dunajské Stredě (Slovensko) 
28. ročník mezinárodního akordeonového festivalu „FRANK MAROCCO“ a mezinárodní soutěž akordeonistů  „INTERTALENT 2019“

Soutěže se zúčastnili tito studenti Konzervatoře Pardubice: 
Kategorie C (sólisté do 18 roků):  
Šárka Kuklová – 2. ročník, Kateřina Tůmová – 2. ročník, Sabina Stehlíková – 4. ročník.  
Kategorie D (sólisté do 25 roků):  
Martin Klimeš – 3. ročník kombinované formy vzdělávání.  
Kategorie A2 (komorní tělesa):  
Sabina Stehlíková – akordeon, Pavlína Keitzlová – viola. 
Kategorie C a D soutěžily ve dvou soutěžních kolech. Do druhého kola postoupili Všichni naši studenti. 

Celkové umístění studentů naší školy:  
Kategorie C:
Kateřina Tůmová – 2. cena (třída Antonína Dvořáka)
Šárka Kuklová – 3. cena (třída Mgr. Jakuba Jedlinského)
Sabina Stehlíková – čtvrté místo (třída Antonína Dvořáka)
Kategorie D:
Martin Klimeš – 1. cena (třída Antonína Dvořáka)
Kategorie A2:
Duo Sabina Stehlíková a Pavlína Keitzlová – 3. cena (třída Mgr. Jedlinského)

Všichni studenti podali velmi dobrý a soustředěný výkon. Jejich ocenění je odměnou za systematickou přípravu a jistě i impulzem pro další práci.


V Pardubicích dne 2. 12. 2019 Antonín Dvořák        tajemník oddělení akordeonu a kytary

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    
                                                                Mgr. Dalibor Hlava v. r.
                                                            ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 35