Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2019 - 2020

3. 12. 2019 Úspěch akordeonistů Konzervatoře Pardubice na Mezinárodní soutěži „INTERTALENT 2019“

přidáno: 2. 12. 2019 23:30, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 2. 12. 2019 23:30 ]Ve dnech 29. 11. – 30. 11. 2019 se konal v Dunajské Stredě (Slovensko) 
28. ročník mezinárodního akordeonového festivalu „FRANK MAROCCO“ a mezinárodní soutěž akordeonistů  „INTERTALENT 2019“

Soutěže se zúčastnili tito studenti Konzervatoře Pardubice: 
Kategorie C (sólisté do 18 roků):  
Šárka Kuklová – 2. ročník, Kateřina Tůmová – 2. ročník, Sabina Stehlíková – 4. ročník.  
Kategorie D (sólisté do 25 roků):  
Martin Klimeš – 3. ročník kombinované formy vzdělávání.  
Kategorie A2 (komorní tělesa):  
Sabina Stehlíková – akordeon, Pavlína Keitzlová – viola. 
Kategorie C a D soutěžily ve dvou soutěžních kolech. Do druhého kola postoupili Všichni naši studenti. 

Celkové umístění studentů naší školy:  
Kategorie C:
Kateřina Tůmová – 2. cena (třída Antonína Dvořáka)
Šárka Kuklová – 3. cena (třída Mgr. Jakuba Jedlinského)
Sabina Stehlíková – čtvrté místo (třída Antonína Dvořáka)
Kategorie D:
Martin Klimeš – 1. cena (třída Antonína Dvořáka)
Kategorie A2:
Duo Sabina Stehlíková a Pavlína Keitzlová – 3. cena (třída Mgr. Jedlinského)

Všichni studenti podali velmi dobrý a soustředěný výkon. Jejich ocenění je odměnou za systematickou přípravu a jistě i impulzem pro další práci.


V Pardubicích dne 2. 12. 2019 Antonín Dvořák        tajemník oddělení akordeonu a kytary

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    
                                                                Mgr. Dalibor Hlava v. r.
                                                            ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 11. 2019 Pěvecké oddělení pluje na vítězné vlně, tentokrát na Mezinárodní pěvecké soutěži v Olomouci

přidáno: 30. 11. 2019 2:40, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 11. 2019 2:40 ]16. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Olomouc 2019

V kategorii 6B do 18 let získaly naše studentky pěveckého oddělení tato ocenění:  

Anna Zedníčková, 4. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D. 
1. cena 

Ludmila Pergelová, 4. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D. 
2. cena 

Vendula Brulíková, 4. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D. 
3. cena 
 
Klavírní spolupráce: Vlasta Přidalová 

Na koncertě vítězů 30. 11. 2019 v Redutě budou zpívat Anna Zedníčková a Ludmila Pergelová s orchestrem Moravského divadla Olomouc, dirigent Tomáš Hanák. 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, paní profesorce MgA. Haně Medkové, Ph.D. i korepetitorce Vlastě Přidalové za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

29. 11. 2019 Pěvecké duo zabodovalo v komorní soutěži na STONAVSKÉ BARBORCE 2019 - Slovensko

přidáno: 28. 11. 2019 23:17, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2019 23:17 ]

Pěvecká soutěž v komorním zpěvu STONAVSKÁ BARBORKA 2019.   
Studentky Iva Hlaváčková, 6. ročník a Dorota Ryšánková, 2. ročník (obě ze třídy MgA. H. Medkové, Ph.D.) získaly v kategorii duo - hudebně dramatická díla Čestné uznání (přičemž 1. a 2. cena nebyla udělena). 
Klavírní spolupráce: MgA. Petr Hostinský 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem zúčastněným k tomuto úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy v zahraničí. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r. 
ředitel Konzervatoře Pardubice 

25. 11. 2019 Velké celostátní hudební klání dopadlo pro Konzervatoř Pardubice velmi úspěšně

přidáno: 27. 11. 2019 7:18, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 11. 2019 23:07 ]

Ve dnech 22. - 24. listopadu 2019 pořádala Konzervatoř Pardubice celostátní 42. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na klavír, akordeon, kytaru a v sólovém zpěvu.  
Soutěž se konala v sídle a sálech Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice, v sále Jana Kašpara v sídle Pardubickho kraje a v sídle ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925,  za finančního přispění MŠMT (ODBOR PRO MLÁDEŽ) a Pardubického kraje. 

Záštitu nad soutěží převzal první náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, MBA. 

Celkem se zúčastnilo 151 soutěžících ze 13 konzervatoří a hudebního gymnázia. 

Odkaz na stránky soutěže:  

Naši studenti vybojovali tato ocenění: 

OBOR HRA NA KLAVÍR 
1. kategorie 
Magda Velešovská, ze třídy MgA. Jitky Fowler Fraňkové PhD. 
Čestné uznání II. stupně 
 
2. kategorie 
Eunika Pechánková, ze třídy Mgr. Jany Turkové 
Čestné uznání II. stupně

Martina Plocková, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Čestné uznání II. stupně

3. kategorie
Sára Suchánková, ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové
2. cena
Zvláštní cena za nejlepší interpretaci povinné skladby

OBOR HRA NA AKORDEON
1. kategorie
Kateřina Tůmová, ze třídy Antonína Dvořáka 
Čestné uznání

2. kategorie
Martin Klimeš, ze třídy Antonína Dvořáka
2. cena

Sabina Stehlíková, ze třídy Antonína Dvořáka
3. cena

3. kategorie
Ester Tomášková, ze třídy Antonína Dvořáka
3. cena

OBOR HRA NA KYTARU
Absolutní vítěz
Jan Čonka, ze třídy Anny Hronové

1. kategorie 
Dorota Beňová, ze třídy Petra Saidla
1. cena

2. kategorie 
Jiří Pipek, ze třídy Petra Saidla
1. cena

Denisa Čajanová, ze třídy Petra Saidla
2. cena

3. kategorie
Jan Čonka, ze třídy Anny Hronové
1. cena

Peter Vasko, ze třídy Petra Saidla
2. cena
CENA POROTY za mimořádnou interpretaci skladby Leo Brouwera: Sonata

OBOR SÓLOVÝ ZPĚV
1. kategorie 
Dorota Ryšánková, ze třídy MgA. Hany Medkové, PhD.
Klavírní spolupráce: Mgr. Marie Lexová
1. cena

Eliška Rezková, ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové
Klavírní spolupráce: Mgr. Marie Lexová
Čestné uznání 1. stupně

2. kategorie
Vojtěch Pošvář, ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové
Klavírní spolupráce: Vlasta Přidalová
Čestné uznání 1. stupně

Ludmila Pergelová, ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D.
Klavírní spolupráce: Vlasta Přidalová
Čestné uznání 2. stupně


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    
Také přeje celému organizačnímu výboru k úspěšnému průběhu soutěže a děkuje za skvělou přípravu.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

15. 11. 2019 Opět úspěšné pěvecké oddělení, tentokrát v Karlových Varech

přidáno: 27. 11. 2019 6:29, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 27. 11. 2019 6:29 ]

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, 54. ročník / 8. - 15. 11. 2019 

Zde získali naši studenti tato významná ocenění: 

KATEGORIE OPERNÍ NADĚJE (15-20 let):    
Ludmila Pergelová, 4. ročník ze třídy MgA. Hany Medkové, Ph.D. - Čestné uznání

Vojtěch Pošvář, 3. ročník ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové - Čestné uznání.   

klavírní spolupráce - Vlasta Přidalová   

KATEGORIE JUNIOR (do 24 let):  
Eliška Tomeňuková, 4. ročník ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové - Čestné uznání.  

klavírní spolupráce - Mgr. Marie Lexová  


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    
Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

14. 11. 2019 Nad Podzimním koncertem Konzervatoře Pardubice

přidáno: 27. 11. 2019 6:25, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 27. 11. 2019 6:25 ]

   Ve čtvrtek 14. listopadu tohoto roku se uskutečnil v koncertním sále Husova sboru CČSH v Jiráskově ulici v Pardubicích Podzimní koncert sólistů a Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice pod vedením jeho šéfdirigenta Tomáše Židka

   Úvod koncertu patřil stopětasedmdesátému dílu českého skladatele Aloise Hniličky – jeho Slavnostní předehře, konzervatorními interprety věnované památce událostí 17. listopadu 1939 a 1989. Alois Hnilička (1826 Ústí nad Orlicí – 1909 Chrudim), významný český skladatel a interpret doby Smetanovy a Dvořákovy, napsal svou první skladbu v 16 letech (Mše C dur, op. 1) a v této době patřil jeho hudební zájem především dílům Haydnovým, Mozartovým a Beethovenovým. Ve svém rodišti zkomponoval na třiašedesát skladeb, a to většinou mše, litanie, žalmy a sbory. Zde také vznikla v roce 1862 první česká symfonická báseň Táborita, op. 60, o níž se pochvalně zmiňoval i sám Bedřich Smetana. V roce 1863 se stala Hniličkovým profesionálním působištěm Chrudim, kde skladatel zastával odpovědné funkce varhaníka, ředitele kůru i pedagoga tamního gymnázia. Hniličkovým přítelem se stal mimo jiné i Antonín Dvořák, jemuž všestranný hudebník věnoval svůj Smyčcový kvartet c moll, op. 126. K Hniličkovým žákům patřili například pozdější pěvec pražského Národního divadla Bohumil Benoni, hudební vědec Jaroslav Mikan či někdejší šéf brněnské opery František Neumann. Skladatelský odkaz Aloise Hniličky je významný a vzhledem k počtu skladeb (216 opusových čísel) jistě zcela mimořádný. Obnáší 26 mší, 3 requiem, Stabat Mater a Te Deum, dále 2 symfonie a 3 symfonické básně, operu Žižkův dub na libreto Václava Klimenta Klicpery, oratorium Ztracený ráj na slova Johna Miltona, kantátu Lilie dle Karla Jaromíra Erbena a řadu koncertantních, varhanních a komorních kompozic. Alois Hnilička vyšel z klasických hudebních základů, ovšem časem se propracoval k osobitému kompozičnímu vyjádření. To ostatně dosvědčuje i výrazová struktura jeho Slavnostní předehry ve vzorné interpretaci studentů, zahajující čtvrteční Podzimní koncert Konzervatoře Pardubice.

   Hornistka Marie Mechová, studentka druhého ročníku školy ze třídy MgA. Jany Kuchárikové, oborová vítězka v Soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v roce 2018, si pro své čtvrteční vystoupení vybrala Koncert č.1 D dur pro lesní roh a orchestr (K. 412) Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791). Obě věty tohoto koncertantního díla byly smysluplně stylově uchopeny a přesvědčivě zvukově odlišeny ve spolupráci s orchestrem, který byl Marii Mechové zdatným partnerem.

   Tři nokturna Josefa Myslivečka (1737 – 1781), staršího Mozartova současníka, bývají interpretována ve dvou odlišných verzích: buďto jako malý dvouhlasý ženský sbor, anebo v koncertantní verzi pro dva sólové ženské hlasy a komorní orchestr. Pěvkyně Ludmila Pergelová a Vendula Brulíková, obě studentky čtvrtého ročníku konzervatoře ze třídy MgA. Hany Medkové Ph.D., zvolily pro svou koncertní kreaci druhou interpretační možnost. V jejich podání Myslivečkovy hudby se zračila jak ona svébytná zvuková čirost, tak dokonale vyhmátnutý smysl pro klasicistní frázi. Obojím dokázaly sólistky  vtisknou skladatelovu dílu onu neopakovatelnou rokokovou grácii.

   Violoncellista Josef Bartoň, student čtvrtého ročníku ze třídy Mgr. Josefa Krečmera, se na čtvrtečním hudebním soiré ujal interpretace jedné z klíčových koncertantních skladeb světového violoncellového repertoáru – Koncertu a moll pro violoncello a orchestr, op. 33 slavného francouzského romantického autora Camilla Saint- Saënse (1835 – 1921). Toto stylově úchvatné dílo, ve svém jednolitém celku kompozičně koncipované na principu několikavětosti v jednovětosti, přednesl sólista s technickou suverenitou a výrazovou přesvědčivostí. Jeho příkladné nástrojové uchopení skladby, ryzího dokumentu uměleckého hnutí Ars gallica, zanechalo v pardubickém auditoriu silný umělecký dojem.

   Již zmíněná Ludmila Pergelová se ve druhé polovině koncertního večera Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a jeho sólistů představila v jednom z nejkrásnějších děl italského belcanta, v árii Adiny z opery Gaetana Donizettiho (1797 – 1848) Nápoj lásky. Zpěvaččin zvukově nosný a barevně okouzlující soprán nenechal nikoho z posluchačů na pochybách o tom, že mladá interpretka ve svém hlasovém vývoji nadále úspěšně poroste.

   Pěvecký projev Ludmily Pergelové obkroužila hudba jednoho z největších německých romantických symfoniků – Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809 – 1847). Tomáš Židek v rámci čtvrteční koncertní dramaturgie přinesl v partituře originální citovou výpověď všestranně nadaného skladatele – jeho hudební oslavu dramatické tvorby renesančního génia Williama Shakespeara. Sen noci svatojánské patří k těm nejpůvabnějším dílům velkého tvůrce alžbětinské doby a o ztvárnění děje a charakteristiku hlavních postav athénského příběhu usilovalo v hudebních dějinách velké množství skladatelů. Mendelssohn volil formu scénické hudby, která má celkem deset kontrastních částí včetně sólových pěveckých výstupů a sborového závěru. Tato suitová sestava je však méně frekventována, a to především ze zřejmých technicko-provozních důvodů. Nahrazuje ji jistě smysluplný výběr čtyř zásadních orchestrálních částí (Předehra, op. 21 a Scherzo, Nokturno a Svatební pochod, op. 61), které z hlediska navození dramaturgického spádu jsou přímočaře legitimní. Hlavní postavy Shakespearova dramatu, kompozičně soustředěné především do heroických témat Oberona, líbezných protitémat Titánie, žertovných nástrojových poskakování neodbytného skřítka Puka či hemžení athénských lidiček v kouzelném nočním lese, kde hodlají hrát divadlo, byly s velikou hudební představivostí šéfdirigenta orchestru Tomáše Židka a jeho symfonických svěřenců vtěleny do osobitého přednesu Mendelssohnovy čtyřdílné symfonické suity. 

   Píseň sametové revoluce „Ať mír dál zůstává s touto krajinou“, tentokrát ve vokálním podání konzervatorních symfoniků, byla jímavým přídavkovým zakončením úspěšného koncertního večera.

   Pardubické publikum na čtvrtečním Podzimním koncertu Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a jeho sólistů jistě nezůstalo ošizeno o krásné a trvalé hudební zážitky.

Pardubice, 14. 11. 2019                                                                                                               Vladimír Kulík

13. 11. 2019 Město ani letos nezapomnělo na své nadané žáky a studenty

přidáno: 27. 11. 2019 6:16, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 27. 11. 2019 6:17 ]

13.11.2019 | Účast v celorepublikových finále, obsazení předních příček v krajských kolech či reprezentace města na olympiádách nebo v soutěžích mezinárodních. Právě za takové úspěchy dnes v prostorách auly Univerzity Pardubice město ocenilo formou pamětního listu a finanční odměny více jak stovku žáků a studentů pardubických základních a středních škol, včetně základních škol uměleckých.

Našich studentů bylo vybráno a oceněno celkem 9:

Zuzana Dulíčková - kontrabas, 2. ročník, ze třídy Mgr.art. Františka Machače a Radka Pokorného
Marie Mechová - lesní roh, 2. ročník, ze třídy MgA. Jany Kuchárikové 
Martina Plocková - klavír, 3. ročník, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Zuzana Jirásková - saxofon, 3K. ročník, ze třídy MgA. Davida Marišlera 
Ondřej Smolík - varhany, 3K. ročník, ze třídy Josefa Rafaji
Ludmila Pergelová - zpěv, 4. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové PhD.
Jan Čonka - kytara, 6. ročník, ze třídy Anny Hronové 
a
Trio (Veronika Slavíková – housle, Ester Tomášková – akordeon a Jan Čonka – kytara, ze třídy komorní hry Antonína Dvořáka. 


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem oceněným i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    
Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice9. 11. 2019 Úspěšná Bachovská cesta pro naše klavíristky

přidáno: 24. 11. 2019 6:46, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 11. 2019 7:20 ]

7. - 9. 11. 2019 se v Dobřanech u Plzně uskutečnil 1. ročník mezinárodní bachovské soutěže pro klavíristy do 17 let „Bachovská cesta“. Vznik soutěže podpořili Pierre Hantai, Garrick Ohlsson, Mischa Maisky, Jiří Bárta, Václav Luks a další významní umělci. Výkony hodnotila sedmičlenná porota ve složení interpretů na všechny klávesové nástroje z Německa, Maďarska, Polska, Makedonie, Itálie a ČR. Generální partner soutěže C. Bechstein Europe určil v statutu soutěže udílení nedělených cen - jedné 1.,2.,3. a čestných uznání I., II. a III. stupně.   
Soutěžící kategorie konzervatoří a hudebních gymnázií zde provedli půlrecitál z díla J. S. Bacha doplněný světovou literaturou jiného stylového období. Za soutěžní výkon získala Kristýna Klokočníková Čestné uznání I. stupně a Martina Plocková čestné uznání II. stupně. Obě studentky 3. ročníku připravila Mgr. Pavlína Klokočníková. Jednu ze skladeb J. S. Bacha bylo možné zahrát na kopii německého cembala podle originálu Michael Mietke ( Berlín,1710), podle něhož si J. S. Bach nechal v roce 1719 postavit cembalo do Köthenu. K. Klokočníková interpretovala na cembalo povinnou skladbu - Toccatu e moll BWV 914. Ve hře na cembalo ji vede na Konzervatoři Pardubice BcA. Filip Dvořák. 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    
Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice


14. 11. 2019 Pozvánka na třídní schůzky

přidáno: 4. 11. 2019 1:16, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 4. 11. 2019 1:16 ]

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
KONZERVATOŘ PARDUBICE  


Vážení rodiče, zákonní zástupci,  
srdečně Vás zveme na letošní podzimní třídní schůzky, dle dlouhodobě vypsaného termínu v kalendáři akcí Konzervatoře Pardubice.  
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice a sólisté školy pro Vás připravili orchestrální koncert, který se bude konat ihned po informacích o studijních výsledcích žáků školy, a to od 19:00 hodin v Husově sboru – Jiráskova 1270, Pardubice, cca. 10 minut chůze od školy. Jde o náhradní koncertní prostor z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy školy.  

Termín schůzek: 14. 11. 2019 v 16:00 hodin
Místo schůzek: Taneční sál (suterén školy, uč. č. 1), Konzervatoř Pardubice

Program:
16:00 Zahájení
Přivítání ředitelem Mgr. Daliborem Hlavou
Vystoupení výchovné poradkyně Mgr. Evženy Černohousové
16:15 Členská schůze SPK – viz pozvánka na druhé straně
16:45 Informace třídních pedagogů v kolektivních učebnách
17:15 Informace všech pedagogů na učebnách HSP
19:00 Podzimní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice – Husův sbor


Mgr. Dalibor Hlava v. r. 
ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 26