7. 11. 2018 Pozvánka na členskou schůzi SPK

přidáno: 7. 11. 2018 7:09, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 11. 2018 7:09 ]

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

SDRUŽENÍ PŘÁTEL KONZERVATOŘE V PARDUBICÍCH z. s. (SPK)

 

Vážení členové SPK,

dle dlouhodobě vypsaného termínu v kalendáři akcí Konzervatoře Pardubice, Vás Výbor SPK svolává dle stanov na členskou schůzi.

 

Termín schůze:                       15. 11. 2018 v 16:30 hodin

Místo pořádání schůze:          Malý sál, Konzervatoř Pardubice

 

Program schůze:

1)      Zahájení

·         kontrola usnášeníschopnosti

·         schválení programu členské schůze

·         volba orgánů členské schůze

2)      Změna názvu spolku

3)      Změna stanov (viz příloha)

4)      Volba orgánů výboru SPK

5)      Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018

6)      Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018

7)      Schválení výše a termínu placení členského příspěvku na školní rok 2019/2020

8)      Plán práce, návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019, předpokládané akce

 

 

Bc. Lenka Královcová

Předsedkyně SPK

Ċ
Alois Mech,
7. 11. 2018 7:10