7. 11. 2018 Naši „dechaři“ úspěšní na soutěži Pardubické dechy 2018

přidáno: 7. 11. 2018 7:06, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 26. 11. 2018 5:22 ]


Ve dnech 29. - 30. října 2018 pořádala naše škola 4. ročník interpretační soutěže dechových nástrojů „Pardubické dechy 2018“. Celkem soutěžilo 65 soutěžících ve třech věkových kategoriích v oborech hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu.  
Naše škola dosáhla mnoha soutěžních úspěchů: 
 
Lesní roh 1. kategorie
Marie Mechová - II. cena 
(1. roč., ze třídy MgA. Jany Kuchárikové) 
klavírní spolupráce: PaedDr. Marie Wiesnerová 
 
Trubka 2. kategorie
Jaroslav Suchánek - I. cena 
(4. roč., ze třídy MgA. Martina Maroula) 
 
Václav Košťál - Čestné uznání
(4. roč., ze třídy Mgr. Karla Mňuka)

Trubka 3. kategorie 
Ivo Sodomka - Čestné uznání
(6. roč., ze třídy Mgr. Karla Mňuka)

Trombon 2. kategorie
David Derner  - Čestné uznání
(3. roč., ze třídy MgA. Filipa Hájka, Mgr. Aloise Mecha)

Jakub Mrva - Čestné uznání
 (3. roč., ze třídy Mgr. Aloise Mecha, MgA. Filipa Hájka)

Trombon 3. kategorie
Tomáš Pavíček - II. cena
(5. roč., ze třídy Mgr. Aloise Mecha, MgA. Filipa Hájka)
klavírní spolupráce: MgA. Andrea Mňuková (všichni soutěžící trubka, trombon)

Tuba 1. kategorie
Vít Ponka  - III. cena
(2. roč., ze třídy Marka Filly)

Tuba 2. kategorie
Kurt Steffek - I. cena
(3. roč., ze třídy Marka Filly)

Václav Steklý - I. cena
(3. roč., ze třídy Marka Filly)
klavírní spolupráce: Mgr. Jana Mičulková (všechny tuby)

Cena poroty za mimořádný výkon (korepetice)
MgA. Andrea Mňuková

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice