3. 9. 2018 ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

přidáno: 28. 8. 2018 8:01, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 8. 2018 8:02 ]
3. 9. 2018 
9:00 hodin  Zahájení školního roku - Sukova síň  
10:00 hodin  Informační schůzka - všechny ročníky denního studia 
            1. roč. Mgr. Jakub Jedlinský - Komorní sál 
            2. roč. Zuzana Jičínská - č. 8  
            3. roč. PhDr. Marie Dvořáková - č. 2 
            4. roč. Mgr. Gabriela Těšitelová - č. 6 
            5. roč. Mgr. Taťána Hnízdilová - č. 4 
            6. roč. Mgr. Jolana Saidlová - č. 3 
10:30 hodin Domluva individuálních rozvrhů
11:00 hodin Porada ročníkových učitelů – uč. č. 401

4. 9. 2018
9:00 hodin Třídnické hodiny – učebny stejné jako 3. 9. 2018
11:00 hodin Informační schůzka 1. ročníku s pedagogem výuky sborového zpěvu – Komorní sál
        Výuka v individuálních vyuč. předmětech 

5. 9. 2018 Výuka ve všech vyučovacích předmětech

7. 9. 2018
9:00 hodin     Zahájení výuky kombinované formy studia - 1.K, 2.K, 4.K, 6.K (Komorní sál)

10. 9. 2018
9:00 hodin     Zahájení výuky kombinované formy studia -  3.K (Komorní sál)

Antonín Dvořák v.r.
statutární zástupce ředitele