3. 12. 2018 Ohlédnutí za skvělým, úspěšným půlrokem kytarového oddělení

přidáno: 3. 12. 2018 9:38, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:08 ]


Ve dnech 30. června – 1. července 2018 se v Bratislavě konala Mezinárodní kytarová soutěž. Soutěžilo se ve třech kategoriích a mezinárodní konkurence byla opravdu silná (soutěžící z České a Slovenské republiky, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Balkánu, Ruska, Izraele a dalších zemí), přičemž v kategorii do 19-ti let získal Jeroným Staša 1. cenu a v kategorii do 25-ti let se na 2. místě umístila naše čerstvá absolventka Milena Šolcová. Barbora Rothová, také červnová absolventka naší školy, obdržela Čestné uznání
Ani o prázdninách kytaristé nezaháleli a Milena Šolcová se v srpnu zúčastnila soutěže Guitartalent Brno 2018, kdy v kategorii bez věkového limitu a v silné mezinárodní konkurenci (soutěžící nejen z Evropy, ale také z Mexika či Japonska) získala 2.místo.

A do třetice Milena Šolcová – nyní posluchačka Katedry strunných nástrojů AMU v Praze (třída Petra Saidla a Pavla Steidla) zaznamenala v říjnu 2018 mimořádný úspěch na 
17. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže „Silesian Guitar Autumn“ v polských Tychách. Tato soutěž je největší událostí svého druhu v Polsku, konkurence je tradičně obrovská, a v kategorii bez věkového limitu soutěží např. i posluchači doktorandského studia či vysokoškolští pedagogové, což ještě více podtrhuje prestiž celého klání. Milena se dostala až do finále, kde přednesla za doprovodu orchestru Koncert D dur M.C.Tedesca.
Všichni výše jmenovaní studenti jsou ze třídy Petra Saidla, srdečně jim i panu profesorovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 8. listopadu na naší škole proběhl již VI. ročník Mezinárodní kytarové soutěže SAI, určené pro hráče na akustickou kytaru, a to v oblasti všech žánrů kromě klasické hudby. Na základě došlých nahrávek vybrala porota 10 semifinalistů, kteří poté zahráli svůj program v rámci neveřejného semifinále. Do večerního finále postoupilo pět kytaristů, mezi nimi i dva studenti naší školy – Peter Vasko (5.ročník) a Patrik Sysel (4.ročník), oba ze třídy Petra Saidla. Ti na večerním finále ukázali, že se neklasických žánrů v žádném případě „nebojí“ a skvěle zabodovali – Peter získal 1. cenu a Cenu publika a Patrik se umístil na místě druhém
Blahopřejeme oběma studentům i jejich panu profesorovi ke skvělému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Den ve znamení akustické kytary pokračoval opravdovou lahůdkou, kterou byl večerní koncert chilského kytaristy Andrése Godoye, který byl zároveň i porotcem soutěže. Andrés Godoy je jediný jednoruký kytarista na světě, ve čtrnácti letech přišel při vážné automobilové nehodě o celou pravou paži. To, co jsme v zaplněném Malém sále slyšeli a viděli, zcela jistě předčilo naše očekávání. Koncert byl nabitý energií a neopakovatelnou atmosférou, krásnou, poutavou a osobitou autorskou hudbou, často i v kombinaci s barevným zpěvem ve španělštině obohaceným množstvím jihoamerických rytmů, i publikum se pod Andrésovým vedením aktivně a naplno zapojilo do muzicírování.

Druhý den měli kytaristé denního i kombinovaného studia jedinečnou možnost setkat se s tímto umělcem ještě v rámci semináře. Andrés Godoy nám s velkou otevřeností vyprávěl svůj životní příběh, kdy díky obrovské lásce k hudbě a neuvěřitelné vnitřní síle překonal zdánlivě nemožné  - postupně vyvinul a přivedl k dokonalosti svoji techniku hry levé ruky „tap-tap“, která mu umožňuje přesvědčivě realizovat své hudební a kompoziční myšlenky a s kytarou splynout v jeden celek. Andrés Godoy cestuje a koncertuje po celém světě a v Chile má svůj hudební projekt, ve kterém pomáhá dětem z problémových rodin. Ten obrovský rozměr lidskosti a velkého srdce, který se prolínal celým koncertem i povídáním s tímto umělcem, byl pro nás velkou inspirací, podnětem k zamyšlení a neopakovatelným zážitkem.

S vděčností a přáním, aby těch hudebně – lidských setkání, jako bylo toto a nebo to nedávné s dirigentem a cembalistou Václavem Luksem, bylo co nejvíce…
Za kytarové oddělení
     Anna Hronová

Ċ
Alois Mech,
3. 12. 2018 9:38
Ċ
Alois Mech,
3. 12. 2018 9:39
Ċ
Alois Mech,
3. 12. 2018 9:39