26. 11. 2018 Významný úspěch tria Konzervatoře Pardubice na mezinárodní akordeonové soutěži INTERTALENT 2018 - Slovensko

přidáno: 26. 11. 2018 6:01, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 26. 11. 2018 10:27 ]


Ve dnech 22. – 25. 11. 2018 se konal v Dunajské Stredě na Slovensku 27. ročník Mezinárodního akordeonového festivalu FRANK MAROKO a mezinárodní akordeonová soutěž Intertalent 2018. Naši studenti zde získali toto ocenění:  

kategorie komorní hry 
Trio (Ester Tomášková – akordeon, Veronika Slavíková – housle, Jan Čonka – kytara) 
ze třídy Antonína Dvořáka 
II. cena 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.    

Mgr. Dalibor Hlava v. r. 
ředitel Konzervatoře Pardubice 


   Ve dnech 22. – 25. 11. 2018 se konal v Dunajské Stredě na Slovensku 27. ročník Mezinárodního akordeonového festivalu FRANK MAROKO a mezinárodní akordeonová soutěž Intertalent 2018.
   Z Konzervatoře Pardubice se soutěže v kategorii komorní hry zúčastnilo trio ze třídy Antonína Dvořáka ve složení Ester Tomášková – akordeon, Veronika Slavíková – housle, Jan Čonka – kytara. V podání tohoto tria slyšeli posluchači suitu Václava Trojana „Princ Bajaja“. Studenti na soutěži, která probíhala formou závěrečného slavnostního koncertu, podali velmi pěkný, stylový a soustředěný výkon, který byl odměněn bohatým a opakovaným potleskem. Umístili se těsně za akordeonovým duem z vysoké školy z Běloruska a získali druhou cenu. Živá nahrávka tria ze slavnostního koncertu byla vybrána k uvedení na CD, které organizátoři vydají jako prezentaci 27. ročníku Mezinárodního akordeonového festivalu Frank Maroko 2018.
   Akordeonová třída děkuje za spolupráci pedagogům Konzervatoře Pardubice a to MgA. Ivě Svobodové Kramperové (oddělení smyčcových nástrojů) a Anně Hronové (třída výuky hry na kytaru). Obě kolegyně se aktivně zúčastnily přípravy na soutěž zejména ve finální přípravě v době před konáním festivalu.

Antonín Dvořák
tajemník oddělení akordeonu a kytary