Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2018 - 2019

15. 11. 2018 Podzimní koncert SOKP - Matyáš Novák - sólista

přidáno: 7. 11. 2018 7:14, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 11. 2018 7:14 ]


7. 11. 2018 Pozvánka na třídní schůzky

přidáno: 7. 11. 2018 7:11, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 11. 2018 7:12 ]

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

KONZERVATOŘ PARDUBICE 

 

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na letošní podzimní třídní schůzky, dle dlouhodobě vypsaného termínu v kalendáři akcí Konzervatoře Pardubice.

 

Termín schůzek:                     15. 11. 2018 v 16:00 hodin

Místo schůzek:                        Malý sál, Konzervatoř Pardubice

 

Program:

16:00   Zahájení

Přivítání ředitelem Mgr. Daliborem Hlavou

16:10   Volba člena Školské rady zastupujícího plnoleté studenty a zákonné zástupce

16:20   Vystoupení výchovné poradkyně Mgr. Evženy Černohousové

16:30   Členská schůze SPK – viz pozvánka na vedlejší straně

17:30   Informace třídních pedagogů v kolektivních učebnách

18:00   Informace všech pedagogů na učebnách HSP

19:00   Podzimní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice

Matyáš Novák – klavír, Tomáš Židek – dirigent

 

 

 

 

Mgr. Dalibor Hlava

ředitel Konzervatoře Pardubice

7. 11. 2018 Pozvánka na členskou schůzi SPK

přidáno: 7. 11. 2018 7:09, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 11. 2018 7:09 ]

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

SDRUŽENÍ PŘÁTEL KONZERVATOŘE V PARDUBICÍCH z. s. (SPK)

 

Vážení členové SPK,

dle dlouhodobě vypsaného termínu v kalendáři akcí Konzervatoře Pardubice, Vás Výbor SPK svolává dle stanov na členskou schůzi.

 

Termín schůze:                       15. 11. 2018 v 16:30 hodin

Místo pořádání schůze:          Malý sál, Konzervatoř Pardubice

 

Program schůze:

1)      Zahájení

·         kontrola usnášeníschopnosti

·         schválení programu členské schůze

·         volba orgánů členské schůze

2)      Změna názvu spolku

3)      Změna stanov (viz příloha)

4)      Volba orgánů výboru SPK

5)      Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018

6)      Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018

7)      Schválení výše a termínu placení členského příspěvku na školní rok 2019/2020

8)      Plán práce, návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019, předpokládané akce

 

 

Bc. Lenka Královcová

Předsedkyně SPK

7. 11. 2018 Naši „dechaři“ úspěšní na soutěži Pardubické dechy 2018

přidáno: 7. 11. 2018 7:06, autor: Alois MechVe dnech 29. - 30. října 2018 pořádala naše škola 4. ročník interpretační soutěže dechových nástrojů „Pardubické dechy 2018“. Celkem soutěžilo 65 soutěžících ve třech věkových kategoriích v oborech hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu.  
Naše škola dosáhla mnoha soutěžních úspěchů: 
 
Lesní roh 1. kategorie
Marie Mechová - II. cena 
(1. roč., ze třídy MgA. Jany Kuchárikové) 
klavírní spolupráce: PaedDr. Marie Wiesnerová 
 
Trubka 2. kategorie
Jaroslav Suchánek - I. cena 
(4. roč., ze třídy MgA. Martina Maroula) 
 
Václav Košťál - Čestné uznání
(4. roč., ze třídy Mgr. Karla Mňuka)

Trubka 3. kategorie 
Ivo Sodomka - Čestné uznání
(6. roč., ze třídy Mgr. Karla Mňuka)

Trombon 2. kategorie
David Derner  - Čestné uznání
(3. roč., ze třídy MgA. Filipa Hájka, Mgr. Aloise Mecha)

Jakub Mrva - Čestné uznání
 (3. roč., ze třídy Mgr. Aloise Mecha, MgA. Filipa Hájka)

Trombon 3. kategorie
Tomáš Pavíček - II. cena
(5. roč., ze třídy Mgr. Aloise Mecha, MgA. Filipa Hájka)
klavírní spolupráce: MgA. Andrea Mňuková (všichni soutěžící trubka, trombon)

Tuba 1. kategorie
Vít Ponka  - III. cena
(2. roč., ze třídy Marka Filly)

Tuba 2. kategorie
Kurt Steffek - I. cena
(3. roč., ze třídy Marka Filly)

Václav Steklý - I. cena
(3. roč., ze třídy Marka Filly)
klavírní spolupráce: Mgr. Jana Mičulková (všechny tuby)

Cena poroty za mimořádný výkon (korepetice)
MgA. Andrea Mňuková

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

3. 11. 2018 Významný úspěch našich kontrabasistů

přidáno: 6. 11. 2018 0:52, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 11. 2018 0:53 ]Ve dnech 2. – 6. 10. 2018 se kontrabasová třída zúčastnila festivalu Bass Fest 2018 v Banské Bystrici, kterou pořádá zdejší akademie muzických umění. Součástí této akce byl 8. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže C. Dittersdorfa  doplněný o mezinárodní interpretační kurzy. Této akce se zúčastnili studenti Konzervatoře Pardubice:
Ondřej Sejkora - 6. ročník, Jindřich Konvalinka – 3. ročník, Zuzana Dulíčková a Josef Václav Zlesák - 1. ročník. Korepetitorem byla kolegyně Mgr. Jana Turková, která všechny naše studenty doprovázela v rámci soutěže a koncertu vítězů. Studenti v mezinárodní konkurenci soutěžících ze Slovenska, České republiky, Polska, Rakouska, Maďarska, Turecka, Bulharska a Ruska získali tyto ocenění:

Ondřej Sejkora (3. kategorie) - 1. cena

Jindřich Konvalinka (2. kategorie) – 3. cena

Zuzana Dulíčková (2. kategorie) – Čestné uznání 

Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Turková


Všichni studenti jsou z kontrabasové třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

22. 10. Vypsáno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

přidáno: 22. 10. 2018 1:22, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 10. 2018 1:30 ]

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje  

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  

více zde   

22. 10. 2018 Úspěch klavírního dua na soutěži komorních souborů

přidáno: 21. 10. 2018 23:14, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 21. 10. 2018 23:14 ]

19.10. 2018 se ve Vidnavě uskutečnil 25. ročník interpretační soutěže v komorní hře „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“.

Klavírní duo Musica con eleganza
ve složení Martina Plocková (2. ročník) a Monika Šnorbertová (3. ročník)
ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové  zde získalo 
1. cenu 
a reprezentovalo Konzervatoř Pardubice na koncertě vítězů. 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentkám i jejich paní profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

24. 9. 2018 Petr Nekoranec v Rudolfinu (odvysílaný záznam koncertu na ČT ART)

přidáno: 24. 9. 2018 15:07, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 9. 2018 15:09 ]

Záznam recitálu našeho absolventa pěveckého oddělení, vynikajícího mladého tenoristy Petra Nekorance – nejslavnější árie italského bel canta.   


Odkaz, foto i text převzat z webu České televize. 

Tenoristu Petra Nekorance zatím znají především diváci v zahraničí – anebo také v Brně – jako skvělého Hraběte Oryho v inscenaci málo známé opery G. Rossiniho, která měla svou premiéru v květnu 2017. Petrovy dva koncerty v květnu a září 2017 v sále pražské Novoměstské radnice vyvolaly nadšení i přání uslyšet tohoto sympatického umělce na velké pražské scéně. Přání se splnilo v červnu 2018, kdy Petr vystoupil v Rudolfinu s repertoárem, který je mu bytostně blízký: v áriích italských bel cantových oper. 

Petr Nekoranec, jeden z nejvýraznějších talentů současného operního světa, má na svém kontě řadu cen v prestižních mezinárodních soutěžích včetně absolutního vítězství v Mezinárodní soutěži Francesca Vinase v Barceloně (leden 2017). V letech 2014–2016 byl členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, od září 2016 je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře, a to jako první Čech, který byl do tohoto významného dvouletého projektu přijat. Petr Nekoranec studoval zpěv na Konzervatoři Pardubice a je žákem prof. Jarmily Chaloupkové. V Praze jej doprovodil renomovaný italský pianista Vincenzo Scalera, klavírní partner mnoha slavných pěvců včetně Juana Diega Flóreze. 

13. 10. 2018 Den otevřených dveří

přidáno: 18. 9. 2018 6:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 18. 9. 2018 6:57 ]

Vedení školy a pedagogický sbor Vás tímto srdečně zvou na
„Den otevřených dveří – konzultační den“ Konzervatoře Pardubice

Sobota 13. října 2018 
Dům hudby Pardubice, Sukova třída 1260

9:00 – zahájení, informace o studiu a přijímacím řízení, praktická ukázka talentové zkoušky ze všeobecné hudebnosti, prohlídka školy

10:00 – individuální konzultace na třídách s pedagogy jednotlivých oddělení

Na konzultační den jsou zváni nejen zájemci, kteří zamýšlí konat talentovou zkoušku v tomto školním roce, ale mohou se zúčastnit i mladší adepti a také rodiče a pedagogové…
Nástroje a notový materiál vezměte s sebou.

Těšíme se na vás!
Další informace také: http://www.konzervatorpardubice.eu/

MgA. Tomáš Židek Ph.D., zástupce ředitele

10. 9. 2018 Famózní úspěch klavíristy Matyáše Nováka na světové soutěži v norském Bergenu

přidáno: 10. 9. 2018 11:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 9. 2018 11:45 ]Náš klavírista Matyáš Novák (6. ročník, ze třídy MgA. Jitky Fowler Fraňkové Ph. D.) dosáhl mimořádného úspěchu na Mezinárodní klavírní soutěži Edvarda Griega v Bergenu - Norsko.  

Dvacetiletý český klavírista MATYÁŠ NOVÁK dosáhnul mimořádného soutěžního úspěchu. 
Na 16. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Edvarda Griega v norském Bergenu získal ve finálovém kole 
2. CENU a ocenění STEINWAY PRIZE. Součástí ceny je mimo finančního ohodnocení vystoupení na Roros Winter Chamber Music Festival 2019 a sólový recitál v německém Kielu v roce 2019 (Steinway Prize). 
Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje Matyášovi i jeho paní profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

Finálové kolo se uskutečnilo v neděli 9. 9. 2018 od 18:00 hodin v Grieghallen v Bergenu. Soutěžící ve finálovém kole doprovodila Bergenská filharmonie pod taktovkou britského dirigenta Edwarda Gardnera a bylo přenášeno živě na internetu.

Matyáš Novák si pro své finálové vystoupení připravil Koncert a moll pro klavír a orchestr Roberta Schumanna a finálové klání zahajoval. Ve společnosti dalších dvou finalistů byl Matyáš věkem nejmladší (vítězi z Japonska je 25 a držiteli 3. ceny z Ruska 28).

Průběh soutěže určené klavíristům do 35ti let:
http://griegcompetition.com/news/results-2018

Ze 133 přihlášených vybrala porota na základě nahrávek 30 soutěžících: 1. kolo (30 minut) - 30 soutěžících, 2. kolo (30 minut) - 12 soutěžících, Semifinále (50 minut) - 6 soutěžících, Finále (2 připravené koncerty, z toho 1 Griegův - hraje se jeden) - 3 soutěžící.

http://griegcompetition.com/news/results-2018

1-10 of 13