Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2018 - 2019

30. 5. 2019 Klavíristky opět úspěšné v Kamenici nad Lipou

přidáno: 21. 10. 2019 7:09, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 21. 10. 2019 7:10 ]

Ve dnech 24. - 26.5. 2019 se v Kamenici nad Lipou konal 10. ročník Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže, kde studentky ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové získaly  ve 3. kategorii následující ocenění :
Martina Plocková ( 2. ročník) - 3. cena
Monika Šnorbertová ( 3. ročník) - Čestné uznání


Na jubilejním 10. ročníku Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže získaly vedoucí klavírního oddělení Mgr. Jana Turková a Mgr. Pavlína Klokočníková Ocenění Ústavu pro propagaci díla a odkazu V. Nováka za přípravu žáků a studentů na MNKS. K 70. výročí úmrtí V. Nováka a 10. výročí MNKS byl vydán sborník Vítězslav Novák - Rozhovory u klavíru, kam byl zařazen rozhovor  s P. Klokočníkovou , která  v letech 2012 - 2019 na tuto soutěž připravila 14 soutěžních výkonů do 3 věkových kategorií. Sborník je sestaven z rozhovorů s porotci soutěže, pedagogy, vítězi a výkonnými umělci zabývajícími se dílem V. Nováka. 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejich paní profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     
Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

10. 7. 2019 Úspěšní kytaristé v Kutné Hoře

přidáno: 23. 9. 2019 6:49, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 23. 9. 2019 6:49 ]Ve dnech 2. – 6. července 2019 se v Kutné Hoře konal jubilejní 20. ročník Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2019. V obrovské konkurenci (celé soutěže se zúčastnilo celkem 61 soutěžících z 23 států celého světa) získali naši studenti následující významná ocenění:  

v kategorii do 20 let získal  
Jan Čonka (5. ročník, ze třídy Anny Hronové)  
2. místo a cenu pro nejlepšího českého účastníka
ve stejné kategorii zabodovali i Jiří Pipek (2. ročník, třída Petra Saidla), který se umístil na 6. místě a Denisa Čajanová (2. ročník, třída Petra Saidla) skončila těsně před branami finále. Skvělého výsledku dosáhla i naše bývalá absolventka ze třídy Petra Saidla a nyní posluchačka AMU v Praze Milena Šolcová, která ve věkově neomezené kategorii získala 4. místo.
Anna Hronová - kytarové oddělení

9. 6. 2019 Nad závěrečným orchestrálním absolventským koncertem Konzervatoře Pardubice

přidáno: 23. 9. 2019 6:43, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 23. 9. 2019 6:51 ]V pondělí 3. června 2019 se uskutečnil v Sukově síni pardubického Domu hudby závěrečný absolventský koncert letošní sezóny. Byl věnován čtyřem znamenitým odchovancům pardubického profesionálního hudebního učiliště – violistce Pavlíně Malíkové, pěvkyni Veronice Kaiserové, kontrabasistovi Ondřeji Sejkorovi a klavíristovi Matyáši Novákovi, kteří ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice pod citlivou taktovkou Mgr. Jaroslava Brycha prezentovali klíčové opusy předních našich i zahraničních autorů.

V úvodu středečního večera přednesla Pavlína Malíková (absolventka ze třídy MgA. Jakuba Čepického) první větu (Allegro) z Koncertu F dur pro violu a orchestr předního reprezentanta severoněmecké klasicistní školy Jiřího Antonína Bendy, který proslul i jako první tvůrce hudebního melodramu vůbec. Malíková pojala Bendovu skladbu ve svěžím tempu, pregnantním rytmu a v poučeném stylu, což jistě přispělo ke zřetelnému koncertnímu úspěchu budoucí absolventky.

V dramaturgii vystoupení Veroniky Kaiserové (absolventky ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) byl položen důraz jak na českou operní klasiku (B. Smetana – árie Karolíny z opery Dvě vdovy), tak na vrcholné výstupy z děl Mozartových (duettino z opery Figarova svatba za spoluúčinkování Marie Novotné, rovněž studentky Mgr. Jarmily Chaloupkové), Rossiniho (árie Rosiny z opery Lazebník sevillský) a Delibese (árie z opery Les filles de Cadix). Kaiserová se zde ukázala v tom nejlepším interpretačním světle díky svému jasnému a slohově přesvědčivému sopránu a pěvecké jistotě, se kterou přesvědčivě zvládla i ta nejobtížnější místa zvoleného operního repertoáru.

Renomovaný kontrabasista Ondřej Sejkora (absolvent ze třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného) si vybral pro své závěrečné koncertní vystoupení na půdě Sukovy síně Gran concerto fis moll pro kontrabas a orchestr (I. Allegro moderato, II. Andante, III. Finale. Allegro noc fuocco) Giovanniho Bottesiniho, jednoho z velkých romantických sólistů a hudebních tvůrců devatenáctého století. Sejkora dal svou brilantní hmatníkovou i smyčcovou techniku a vřelý vibratový tón plně do služeb Bottesiniho koncertantního díla a výsledek byl i tentokrát zcela jedinečný. Ušlechtilý zvuk Sejkorova kontrabasu se spontánně rozezněl sálem a nikde nepřekryt orchestrálními nástroji posléze dovršil svou bezesporu uchvacující virtuózní sólovou výpověď.

Středeční absolventský orchestrální koncert byl bezpochyby završen strhujícím interpretačním projevem skvělého pianisty Matyáše Nováka (absolventa ze třídy MgA. Jitky Fowler Fraňkové Ph.D.), laureáta celé řady prestižních evropských i světových klavírních soutěží a nositele těch nejvyšších hudebních vyznamenání, který tentokrát zvolil (po dřívějších úchvatných kreacích například v Schumannově, Griegově či Čajkovského klavírním koncertu v Sukově síni Konzervatoře Pardubice) Dvořákovo koncertantní dílo, završující skladatelovu významnou tzv. moravskou periodu. Autorův třiatřicátý opus – Koncert g moll pro klavír a orchestr je zralým dokladem růstu a zrání Dvořákova kompozičního myšlení a jeho specifické slohové znaky tkví především jednak ve využití moravské modality včetně lydických a mixolydických příměsí v originálním dvořákovském melosu i v adekvátním harmonickém podloží, jednak v nastínění osobité metrorytmiky (náznaku moravského odzemku a birytmických úseků), rozprostírající se v celé vysoce originální skladebné struktuře díla. Novák hrál originální dvořákovskou verzi skladby, která je o to obtížnější, že její melodické či akordické vrcholy nejsou vůči hutnému orchestrálnímu podloží zvukově podepřeny průrazným oktávovým zdvojením nebo akordickými výplněmi, jak je zcela zřejmé z pozdějšího zápisu verze Kurzovy. Přesto zvukovost i barevnost Novákova koncertního klavíru (hrál na Stenwaye) byly natolik působivé a vpravdě udivující, že dnes již nelze  pochybovat o legitimitě sólistova rozhodnutí a s ním spojeného i následného vrcholného pojetí Dvořákova originálu. Vřelý obdiv získal Novák nejenom v technických pasážích koncertu, paradoxně - vzhledem ke skladatelově někde až nenástrojové stylizaci - provedených s brilantní lehkostí a pohybovou samozřejmostí, ale i v částech melodických, zaštítěných vždy stylovým frázováním, přirozeně rozvinutou dynamikou a téměř nenapodobitelnými, jemnými agogickými nuancemi. Matyáš Novák byl ve svém Dvořákovi prostě skvělý a lze říci, že jeho interpretační vklad dal punc jednomu z nejlepších sólistických vystoupení v průběhu konzervatorního čtyřicetiletí. Orchestr Komorní filharmonie Pardubice reagoval na sólistovo gesto pružně a jeho spolupráce jak v Novákově Dvořákovi, tak i v předchozích koncertantních kreacích byl zcela příkladný. I jemu, v čele s dirigentem Jaroslavem Brychem, patří velký dík a jak bylo zřejmé i v auditoriu Sukovy síně – dlouhotrvající potlesk vestoje.

Pardubice, 4. června 2019                                                                              Vladimír Kulík

23. 5. 2019 Napsali o nás - Figarova svatba

přidáno: 23. 9. 2019 6:38, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 23. 9. 2019 6:38 ]


22. 5. 2019 Kytaristé plují na vítězné vlně

přidáno: 22. 5. 2019 1:54, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2019 1:55 ]Ve dnech 14. - 17. května 2019 se v Dolném Kubíně na Slovensku konal 22. ročník Hudebního festivalu Ivana Ballu. V rámci festivalu probíhala také mezinárodní kytarová soutěž Mladí gitaristi 2019.  
Náš student Jan Čonka (5. ročník, ze třídy Anny Hronové) získal ve věkově neomezené 6. kategorii 1. místo a titul laureáta soutěže.  
Součástí 1.ceny je také pozvání na laureátský koncert v rámci 11. Mezinárodního kytarové festivalu v Banské Štiavnici, který se bude konat ve dnech 6.- 8. června 2019. 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícímu i jeho profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.      

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

20. 5. 2019 Další cenné kovy z mezinárodní soutěže pro naše akordeonisty

přidáno: 20. 5. 2019 7:10, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 20. 5. 2019 7:11 ]Ve dnech 16. 5. a 17. 5. 2019 se konala na Slovensku (Nové Zámky) Mezinárodní akordeonová soutěžní přehlídka uměleckých škol a mistrovské kurzy ve hře na akordeon. Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže organizovalo Združenie akordeonistov Slovenska s cílem spojovat a podporovat interprety hry na akordeon od žáků Základních uměleckých škol až po studenty vysokých uměleckých škol a akademií. 
V kategorii 8A (studenti konzervatoří 1. – 3. ročník) soutěžili z Konzervatoře Pardubice studenti Martin Klimeš – 2. ročník kombinované formy vzdělávání a Sabina Stehlíková – 3. ročník denní formy vzdělávání – třída Antonína Dvořáka. V kategorii 8B (studenti konzervatoří 4. - 6. ročník) soutěžil Václav Bílek – 4. ročník denní formy vzdělávání – třída Mgr. Jakuba Jedlinského. Všichni podali velmi dobré a soustředěné výkony a v konkurenci, která je vždy v této přehlídce velmi početná a na vysoké interpretační úrovni, získali tato ocenění.

Martin Klimeš - 2. cena (pouze o 0,5 bodu za 1. cenou)
Sabina Stehlíková - Čestné uznání
Václav Bílek -         Čestné uznání

Student Martin Klimeš se po svém soutěžním výkonu aktivně zúčastnil mistrovských kurzů a to ve třídě Prof.  Borut  Zagorantskeho, který vyučuje na Hudební akademii v Ljubljani a na Hudební akademii v Pule.

Antonín Dvořák
tajemník oddělení akordeonu a kytary
Ředitelství Konzervatoře Pardubice se připojuje ke gratulaci a blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

14. 5. 2019 Žesťaři zabojovali v Brně

přidáno: 14. 5. 2019 11:16, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 14. 5. 2019 11:16 ]

Na mezinárodní soutěži žesťových nástrojů Žestě Brno 2019, která se konala od 9. do 12. května 2019, získali naši studenti tato ocenění: 

Marie Mechová (1. ročník, lesní roh) 
3. cena (v 1. kategorii) 
ze třídy MgA. Jany Kuchárikové, klavírní spolupráce PaedDr. Marie Wiesnerová 

David Derner (3. ročník, trombon) 
Čestné uznání (v 2. kategorii) 
ze třídy MgA. Filipa Hájka a Mgr. Aloise Mecha, klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková 

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

14. 5. 2019 Ohlédnutí za krásnou akcí klávesového oddělení

přidáno: 14. 5. 2019 11:07, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 14. 5. 2019 11:07 ]

Dne 6. května 2019 vystoupila na koncertě na naší škole Prof. Giedré Lukšaité Mrázková. Na cembalo zahrála Preludia a fugy z II. dílu Temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha.  

7. května 2019 byla naší lektorkou na kurzech, spojených s přednáškou na téma: J. S. Bach- interpretace. Na kurzech vystoupili tito studenti: A. Kazdová(4. ročník), K. Klokočníková(2. r.),P. Šafková (1. r.), B. Sacherová (3. r.), B. Hamáčková (5. r.), Š. Novotná (3. r.), E. Pechánková (2. r.), V. Holata (1. r.).  

Na naši akci přijeli učitelé ze Základních uměleckých škol z Pardubického a Královehradeckého kraje. 

Mgr. Jana Turková (vedoucí klávesového oddělení)


Foto Jana Mimrová

6. 5. 2019 Úspěšná pěvkyně Ludmila Pergelová na mezinárodní Duškově soutěži v Praze

přidáno: 8. 5. 2019 15:12, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 8. 5. 2019 15:14 ]Na 39. ročníku Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu (14. ročník mezinárodní), která se konala 4. května 2019 v Praze, získala naše pěvkyně  
Ludmila Pergelová  
(3. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové) v kategorii A1 (15 - 20let)  
2. cenu   
Klavírní spolupráce Vlasta Přidalová.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžící i jejím  pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 4. 2019 Mládí a Bohuslav Martinů - naše klavíristky úspěšné na soutěži v Poličce

přidáno: 8. 5. 2019 15:04, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 21. 10. 2019 7:15 ]Ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhla v Poličce celostátní soutěžní přehlídka 
Mládí a Bohuslav Martinů. Naše klavíristky získaly tato ocenění:  

Magda Velešovská z 1. ročníku (ze třídy J. Fowler - Fraňkové PhD.)  
Stříbrné pásmo 

Martina Plocková ze 2. ročníku (ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)  
Stříbrné pásmo 

Eunika Gabriela Pechánková ze 2. ročníku (ze třídy Mgr. J. Turkové)  
Stříbrné pásmo 

Monika Šnorbertová ze 2. ročníku (hlavní obor varhany, soutěžila za obor klavír, ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)
Stříbrné pásmo

Markéta Vepřeková ze 2. ročníku (ze třídy Mgr. J. Turkové) 
Čestné uznání 

Všem oceněným i jejich pedagogům gratuluji a děkuji za reprezentaci našeho oddělení.

Mgr. Jana Turková (vedoucí klávesového oddělení)Ředitelství Konzervatoře Pardubice se připojuje ke gratulaci a blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 49