Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2018 - 2019

13. 10. 2018 Den otevřených dveří

přidáno: 18. 9. 2018 6:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 18. 9. 2018 6:57 ]

Vedení školy a pedagogický sbor Vás tímto srdečně zvou na
„Den otevřených dveří – konzultační den“ Konzervatoře Pardubice

Sobota 13. října 2018 
Dům hudby Pardubice, Sukova třída 1260

9:00 – zahájení, informace o studiu a přijímacím řízení, praktická ukázka talentové zkoušky ze všeobecné hudebnosti, prohlídka školy

10:00 – individuální konzultace na třídách s pedagogy jednotlivých oddělení

Na konzultační den jsou zváni nejen zájemci, kteří zamýšlí konat talentovou zkoušku v tomto školním roce, ale mohou se zúčastnit i mladší adepti a také rodiče a pedagogové…
Nástroje a notový materiál vezměte s sebou.

Těšíme se na vás!
Další informace také: http://www.konzervatorpardubice.eu/

MgA. Tomáš Židek Ph.D., zástupce ředitele

10. 9. 2018 Famózní úspěch klavíristy Matyáše Nováka na světové soutěži v norském Bergenu

přidáno: 10. 9. 2018 11:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 9. 2018 11:45 ]Náš klavírista Matyáš Novák (6. ročník, ze třídy MgA. Jitky Fowler Fraňkové Ph. D.) dosáhl mimořádného úspěchu na Mezinárodní klavírní soutěži Edvarda Griega v Bergenu - Norsko.  

Dvacetiletý český klavírista MATYÁŠ NOVÁK dosáhnul mimořádného soutěžního úspěchu. 
Na 16. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Edvarda Griega v norském Bergenu získal ve finálovém kole 
2. CENU a ocenění STEINWAY PRIZE. Součástí ceny je mimo finančního ohodnocení vystoupení na Roros Winter Chamber Music Festival 2019 a sólový recitál v německém Kielu v roce 2019 (Steinway Prize). 
Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje Matyášovi i jeho paní profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

Finálové kolo se uskutečnilo v neděli 9. 9. 2018 od 18:00 hodin v Grieghallen v Bergenu. Soutěžící ve finálovém kole doprovodila Bergenská filharmonie pod taktovkou britského dirigenta Edwarda Gardnera a bylo přenášeno živě na internetu.

Matyáš Novák si pro své finálové vystoupení připravil Koncert a moll pro klavír a orchestr Roberta Schumanna a finálové klání zahajoval. Ve společnosti dalších dvou finalistů byl Matyáš věkem nejmladší (vítězi z Japonska je 25 a držiteli 3. ceny z Ruska 28).

Průběh soutěže určené klavíristům do 35ti let:
http://griegcompetition.com/news/results-2018

Ze 133 přihlášených vybrala porota na základě nahrávek 30 soutěžících: 1. kolo (30 minut) - 30 soutěžících, 2. kolo (30 minut) - 12 soutěžících, Semifinále (50 minut) - 6 soutěžících, Finále (2 připravené koncerty, z toho 1 Griegův - hraje se jeden) - 3 soutěžící.

http://griegcompetition.com/news/results-2018

5. 9. 2018 Aktualizované rozvrhy hodin - školní rok 2018 - 2019

přidáno: 30. 8. 2018 5:59, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 5. 9. 2018 5:32 ]

Odkaz ke stažení rozvrhů hodin pro školní rok 2018/2019.  3. 9. 2018 Upozornění - výdej obědů až od 10. 9. - Jídelna ZŠ Bratranců Veverkových

přidáno: 28. 8. 2018 8:23, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 8. 2018 8:27 ]

Dostala se nám do rukou tato informace.   

Upozornění   
Ředitel školy (ZŠ BrVe) vyhlašuje se souhlasem zřizovatele (Magistrátu města Pardubice) ředitelské volno, čímž dochází ke změně termínu v začátku školního roku na 10. 9. 2018. Tento den je první výdejní den obědů. Důvodem ŘV je zpoždění prací při rekonstrukci školy.  

Přihlášky ke stravování a informace dostanou noví strávníci u účetní Konzervatoře Pardubice, paní Radmily Sekyrové (č. 409).  
Čipy ke vstupu do ZŠ a k výdeji stravy si noví strávníci vyzvednou v kanceláři vedoucí ŠJ v úředních hodinách:
každý den 9:30 - 10:00, 14:00 - 14:30 hodin

Mgr. Alois Mech - ZŘ 

3. 9. 2018 ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

přidáno: 28. 8. 2018 8:01, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 8. 2018 8:02 ]

3. 9. 2018 
9:00 hodin  Zahájení školního roku - Sukova síň  
10:00 hodin  Informační schůzka - všechny ročníky denního studia 
            1. roč. Mgr. Jakub Jedlinský - Komorní sál 
            2. roč. Zuzana Jičínská - č. 8  
            3. roč. PhDr. Marie Dvořáková - č. 2 
            4. roč. Mgr. Gabriela Těšitelová - č. 6 
            5. roč. Mgr. Taťána Hnízdilová - č. 4 
            6. roč. Mgr. Jolana Saidlová - č. 3 
10:30 hodin Domluva individuálních rozvrhů
11:00 hodin Porada ročníkových učitelů – uč. č. 401

4. 9. 2018
9:00 hodin Třídnické hodiny – učebny stejné jako 3. 9. 2018
11:00 hodin Informační schůzka 1. ročníku s pedagogem výuky sborového zpěvu – Komorní sál
        Výuka v individuálních vyuč. předmětech 

5. 9. 2018 Výuka ve všech vyučovacích předmětech

7. 9. 2018
9:00 hodin     Zahájení výuky kombinované formy studia - 1.K, 2.K, 4.K, 6.K (Komorní sál)

10. 9. 2018
9:00 hodin     Zahájení výuky kombinované formy studia -  3.K (Komorní sál)

Antonín Dvořák v.r.
statutární zástupce ředitele

1-5 of 5