Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2018 - 2019

17. 3. 2019 Recenze profilového koncertu smyčcového oddělení

přidáno: 17. 3. 2019 11:47, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 17. 3. 2019 11:50 ]


https://www.zonerama.com/KonzervatorPardubice/Album/5166852

   Ve středu 13. března tohoto roku se konal v Malém sále Konzervatoře Pardubice v prostorách Domu hudby slavnostní profilový koncert studentů smyčcového oddělení školy při příležitosti čtyřicátého výročí jejího založení. V programu večerního hudebního soirée zazněly instrumentální trvalky smyčcového repertoárového nebe z pera Antonína Dvořáka, Felixe Mendelssohna – Bartholdyho, Petra Iljiče Čajkovského, Jana Geissela, Giovanni Bottesiniho a Reingolda Morisoviče Gliera.
   Za dobu svého čtyřicetiletého trvání přinesla Konzervatoř Pardubice ve své profesionální hudební činnosti již celou řadu významných podnětů, které našly svůj bezesporu kladný ohlas nejenom v mateřském východočeském regionu, v němž je pardubická konzervatoř bezpochyby nejvyšší a nejdůležitější odbornou výchovně vzdělávací hudební institucí, ale i v celé České republice, v níž má její profesionální jméno zcela nezpochybnitelný a originální punc.
   Na konto školy a jejích pedagogů i studentů lze z dnešního pohledu, v rámci jeho logického časového postupu, připsat velikou kolekci úspěšných hudebně interpretačních, soutěžních, pedagogických a osvětových projektů, prezentovaných jak na půdě konzervatoře či v prostorách městských kulturních institucí, tak i ve velkých operních a koncertních domech celé České republiky a Slovenska, potažmo i ve vzdálenějších uměleckých centrech Evropy, včetně zámoří.
   Rozvinutá čtyřicetiletá spolupráce nejenom s východočeskými základními uměleckými školami, ale i s hudebními ústavy tohoto typu v celé naší republice, přináší každým rokem zvyšující se počet uchazečů k talentovým zkouškám ve všech instrumentálních oborech i v oboru sólového zpěvu. A tato skutečnost je jistě i přesvědčivým důkazem toho, že právě i v oblasti pedagogicko – osvětové dala pardubická konzervatoř svému nejširšímu hudebnímu okolí vždy nové, neotřelé, inspirující a zdravé tvůrčí podněty.
   Zvláště dnes, v pohnuté a hektické době, která na nás valí lavinu těch nejrůznějších, mnohdy i kontroverzních informací, by mělo být zcela zřejmé, že i hudba, a především pak kvalitní hudební tvorba a její smysluplná interpretace, jsou zřejmě těmi nejvýznamnějšími estetickými a etickými kvalitami, které by měly napomoci, obecně vzato, ve směrování naší nejenom hudební mládeže při jejím mnohdy nelehkém hledání pozitivních a stálých životních hodnot a jistot.
   Umělecká aktivita pedagogů a studentů smyčcového oddělení, obnášejícího čtyři významné nástrojové sekce, a to obor hra na housle, hra na violu, hra na violoncello a hra na kontrabas, se zdárně rozvíjela od samého počátku existence ústavu. V zahajovacím školním roce 1978/1979 stanul v čele oddělení jeden z nejpovolanějších, všemi uznávaný umělec Ivan Štraus, houslista a komorní hráč velkého formátu a erudovaný metodolog, který byl velkou inspirací nejenom kolektivu pedagogů smyčcového oddělení, ale i pro ostatní členy učitelského sboru. Ve svém uměleckém postu na smyčcovém oddělení setrval až do roku 1990, kdy převzal vedení oddělení houslista a muzikolog Vladimír Kulík a mnohdy nelehké úkoly vedoucího zastával až do roku 2016, kdy s nástupem nového školního roku se ujal vedoucího postu výtečný kontrabasista a znamenitý pedagog František Machač, který si velmi brzy získal zasloužený respekt i důvěru nejenom členů a studentů oddělení, ale i ostatních kolegů na pardubické konzervatoři.
   V úvodu středečního koncertu v podání kontrabasistky Bernadety Jankové (absolventky ze tříd Mgr. art. Františka Machače a prof. Radka Pokorného) a za klavírní spolupráce Mgr. Jany Turkové zazněla díla Jana Geissela (druhá věta z kontrabasového koncertu A dur, op. 32) a Giovanni Bottesiniho (nástrojově brilantní Nel cor piu). Obě virtuózní skladby přednesla nadaná protagonistka se smysluplným stylovým uchopením a nanesenými barevnými gradacemi včetně frázovací elegance s nehledanou, přirozenou brilancí.
   Houslistka Pavla Kratěnová (absolventka ze třídy MgA. Libora Ježka) za klavírní spolupráce MgA. Markéty Výborné přinesla středečnímu auditoriu první větu z proslulého Mendelssohnova Koncertu e moll, op. 64, a to s nezpochybnitelným vnitřním pochopením skladatelova neoklasicky laděného romantického slohu, který akcentovala jak v brilantní hmatníkové technice, tak i v citlivě nanesené kantiléně.
   Violoncellista Filip Rufer (student 3. ročníku ze tříd Mgr. Josefa Krečmera a MgA. Jana Zemena) zaujal publikum Malého sálu konzervatoře (za klavírní spolupráce BcA. Kateřiny Ochmanové) svým velmi osobitým a citlivě modelovaným pojetím Variací na rokokové téma Petra Iljiče Čajkovského, op. 33. Jeho sugestivní interpretační styl se vyznačoval velkým smyslem jak pro ruskou nostalgickou melodiku, tak i pro virtuózně komponované pasáže, v nichž byl Rufer zcela přesvědčivý a naprosto spontánní.
   Houslistka Terezie Štanclová (studentka 5. ročníku ze třídy Mgr. Jiřího Kuchválka) předala středečnímu koncertnímu obecenstvu (za klavírní spolupráce MgA. Markéty Výborné) Dvořákův kompoziční odkaz v jeho Romanci f moll, op. 11, znamenitě hudebně pochopený nejenom z hlediska přirozeného frázování a kontrastního tempového odstínění, ale především ve smyslu typicky dvořákovského stylového projevu.
   Nesporným vyvrcholením jistě velmi úspěšného večera smyčců se stalo závěrečné vystoupení kontrabasisty Ondřeje Sejkory (absolventa ze tříd Mgr. art. Františka Machače a prof. Radka Pokorného) v Koncertní fantazii Jana Geissela a Intermezzu a Tarantelle Reingolda Morisoviče Gliera (za klavírní spolupráce Mgr. Jany Turkové). Zde je nutno poznamenat, že obě uvedené kompozice patří k těm výrazově a především technicky nejobtížnějším ve světě vrcholného kontrabasového repertoáru a Ondřej Sejkora je dokázal odvést nejenom s naprostou hmatníkovou a smykovou jistotou, ale i s dokonalým přednesovým vcítěním se do specifického virtuózního dobového stylu, umocněným obdivuhodným nadhledem v těch nejobávanějších místech hmatových a smykových eskapád.
   Přejme tedy pedagogům smyčcového oddělení v jejich jasné cílevědomosti a příkladné činorodosti mnoho dalších úspěšných pracovních let a jejich studentům trvalou píli a zdravý optimismus do budoucích uměleckých sezon. Zcela jistě lze směle konstatovat, že Konzervatoř Pardubice a její smyčcové oddělení za dobu svého čtyřicetiletého trvání prokázaly v celém svém tvůrčím směřování smysluplnost své umělecké existence a pedagogické výsledky, zrcadlící se v interpretačních úspěších, stvrzují jejich kulturní význam, který překračuje nejenom hranice České republiky, ale je vnímán se vstřícným uznáním a profesním respektem i v daleké cizině.
   Popřejme tedy Konzervatoři Pardubice i jejímu smyčcovému oddělení do jejich dalšího čtyřicetiletí hodně tvůrčích sil, plnou náruč inspirujících nápadů, dobrý vítr do jejich hudebních plachet, stálý umělecký zdar a ono již bezpochyby v muzikantském světě nepominutelné a kumštýřské – ZLOMTE VAZ!

Pardubice, 13. 3. 2019                                                                             Vladimír Kulík

více fotografií:

17. 3. 2019 První cena z Anglie pro našeho varhaníka Ondřeje Smolíka

přidáno: 17. 3. 2019 6:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 17. 3. 2019 6:57 ]Na mezinárodní varhanní soutěži v anglickém Maidstonu, kterou pořádala 16. března 2019 Kent County Organists’ Association získal student 2. ročníku Ondřej Smolík (ze třídy Josefa Rafaji) 1. cenu v nejvyšší kategorii /advanced / a s finanční odměnou i pozvání na dva samostatné recitály v letních měsících z nichž jeden se uskuteční v katedrále v Rochester Cathedral a v St. George, Hanover Square.  
Náš student si tuto soutěž sám našel a navíc se dokázal vyrovnat se skutečností, že si musel sám rejstřikovat /pomocí pistonů/, což byla podmínka (informace od prof. Rafaji).  


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícímu i jeho  pedagogovi za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

12. 3. 2019 Úspěch našich klavíristek na „Beethovence“

přidáno: 12. 3. 2019 1:50, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 12. 3. 2019 1:53 ]Ve dnech 8. - 10. března 2019 proběhl 4. ročník  celostátní klavírní soutěže Beethovenovy 
Teplice, kde v 5. kategorii získaly  

Čestná uznání  
Markéta Vepřeková, 2. ročník, ze třídy Mgr. Jany Turkové,  
Martina Plocková, 2. ročník, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové  
Eunika Pechánková , 2. ročník, ze třídy Mgr. Jany Turkové  

Všem, (i dalším zúčastněným) gratuluji, a děkuji za pěknou reprezentaci naší školy.  

Srdečně zdravím!  

Jana Turková  


Ředitelství Konzervatoře Pardubice se připojuje a blahopřeje soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

10. 3. 2019 Další dvě velké akce ke 40 letům konzervatoře

přidáno: 10. 3. 2019 5:34, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 3. 2019 5:36 ]


Ve středu 13. března 2019 se uskuteční v Malém sále Domu hudby Profilový koncert smyčcového oddělení Konzervatoře Pardubice (viz plakát). Na koncertě se představí ti nejlepší ze současných studentů oddělení.

V neděli 24. a pondělí 25. března 2019 budeme svědky nového operního počinu pěveckého oddělení „Figaro aneb svatba Lazebníka sevillského“ (viz plakát). Obsazení, hudební nastudování a režijní vedení slibuje velmi kvalitní zážitek.


  

1. 3 2019 Recenze Jarního koncertu SOKP (fotky, video)

přidáno: 10. 3. 2019 5:13, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 3. 2019 5:16 ]


Ve čtvrtek 28. února tohoto roku se konal v Sukově síni pardubického Domu hudby Jarní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a jeho sólistů pod taktovkou Tomáše Židka a Lenky Barvínkové (absolventky oboru dirigování ze třídy Tomáše Židka). Tento symfonický koncert byl první velkou interpretační akcí v rámci jarní umělecké sezóny pardubické konzervatoře, v níž bude realizována celá série zbrusu nových hudebních pořadů, připravených k důstojným oslavám čtyřicetiletého výročí založení školy.

V úvodu první poloviny koncertu zaznělo pod taktovkou šéfa konzervatorních symfoniků Tomáše Židka jedno z nejslavnějších koncertantních děl Johanna Sebastiana Bacha – jeho Koncert c moll pro dva klavíry a smyčce (BWV 1062), známý také ve verzi pro dvoje housle a smyčcový orchestr v tónině d moll. Bachův kompoziční koncertantní sloh, odrážející se jak v hlasech obou sólových klavírních partů, tak i v partiturní struktuře čtyř smyčcových sekcí, zcela přirozeně vyplynul v rámci přesvědčivého nástrojového frázování obou sólistek – Jany Turkové a Kateřiny Ochmanové (pedagožek klavírního oddělení pardubické konzervatoře) i orchestru v plynule
celistvých a srozumitelných melodických liniích i v pasážové technice a dynamickém pojetí adekvátních hudebních ploch v rámci jednotlivých tematických celků. Invenčně stylizované sólové klavírní party, zasazené do harmonicky barevné bachovské partitury, byly ve třech svých větách předány pardubické hudební veřejnosti ve zcela ukázkovém provedení, přičemž všechny tři části klavírního Dvojkoncertu byly vůči sobě interpretačně velmi vkusně vykontrastovány jak z hlediska jednotlivých temp, dynamiky i agogiky, tak především ve smyslu Bachovy osobité kompoziční polyfonní struktury, která se zde rozvinula se samozřejmostí sobě vlastní jak ve výrazném detailu, tak i ve smysluplném celku.

Jarní koncert konzervatorních symfoniků a jejich sólistů opět pod vedením Tomáše Židka pokračoval uvedením dvou geniálních árií Wolfganga Amadea Mozarta z jeho světově proslulé buffy Figarova svatba. Sopranistka Kateřina Šturmová (absolventka ze třídy Hany Medkové) ve svém vynikajícím pěveckém výkonu ve dvou áriích Cherubína („Voi che sapete…“ a „Non so piú cosa son, cosa faccio…“) prokázala velký smysl pro detail i celek z hlediska specifického frázování v rámci stavby mozartovské koloratury, zkomponované ve výsostném skladatelově operním slohu vrcholného vídeňského klasicismu. Pečlivě kultivovaný hlasový projev se
smysluplnými drobnými agogickými změnami v kontextu dvou áriových celků včetně výrazné hlasové kulminace ve vrchních i spodních melodických vrcholech jistě přesvědčil pardubické auditorium o zpěvaččině výrazném interpretačním talentu.

Kontrabasistka Bernadeta Janková (absolventka ze tříd Františka Machače a Radka Pokorného) přednesla ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice (rovněž pod taktovkou Tomáše Židka) třívětý Koncert D dur pro violone a orchestr Jana Křtitele Vaňhala. Sólistka prokázala nevšední nadhled nad zralou Vaňhalovou koncertantní kompozicí, který se promítal především v obdivuhodné interpretační eleganci jak v rámci úseků jednotlivých melodických kantilén, tak i v artikulovaném zvuku velmi obtížných technických pasáží. Nezpochybnitelný smysl pro typické klasicistní frázování ve stylové stavbě adekvátních skladebných partií (včetně příznačného dynamického i agogického odstínění) navíc umocnila i vzácná symbióza přednesu sólového partu s interpretací orchestrální. Stylová kadence v závěru první věty Vaňhalova koncertu spolu
s brilantní hmatníkovou technikou, realizovanou zejména v první a třetí větě díla, pak přispěly k celkovému přesvědčivému vyjádření slohového charakteru skladby, jejíž přednesové ztvárnění v sólistčině provedení přesvědčilo publikum pardubické Sukovy síně o výrazném talentu mladé umělkyně.

Druhou polovinu jarního koncertu Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a jeho sólistů otevřela symfonická báseň Antonína Dvořáka Polednice (op. 108), mistrem zkomponovaná dle stejnojmenné básně Karla Jaromíra Erbena z jeho proslulého cyklu Kytice. Orchestr, tentokrát pod dirigentským vedením Lenky Barvínkové, prokázal ve svém příkladném interpretačním zaujetí jak v dechových, tak i smyčcových nástrojích velký smysl pro barevný dvořákovský kolorit, pro jadrnou skladatelovu rytmizaci v rámci proměnlivého tempa i pro dramatismus a lyrismus jedné z vrcholných Dvořákových kompozic, předznamenávajících zlom v hudební tvorbě Evropy přelomu devatenáctého a dvacátého století. Na čtvrtečním konzervatorním koncertu vycházely ve skladatelově symfonické básni orchestrálním hráčům velmi dobře nejenom impresívní pastelové pasáže, Dvořákem věnované interpretační sféře dechových i smyčcových nástrojů (zejména při hudební charakterizaci Polednice samé), ale i detaily přesvědčivého frázování i tempové agogiky v dramaticky drsných zvukových plochách, kontrastně rozvrstvených v myšlenkově jednolitém celku. Vedle intonačně i rytmicky jistých trombonů a tuby (včetně lesních rohů a trubek) lze vyzvednout i zvuk dechových nástrojů dřevěných (zejména basklarinetu a prvního klarinetu). Avšak velmi zdatně si počínaly, zejména v pasážových figuracích, i skupiny prvních a druhých houslí spolu se sekcemi viol, violoncell a kontrabasů ve spolupráci s flétnami, hoboji, klarinety a fagoty. Rytmizaci skladby (mnohde i v její birytmice) nenásilně zaštiťovaly bicí nástroje, a to především tympány, velký buben, činely a triangl. Celkový dojem z Dvořákovy Polednice ve smyslu zvukové oslnivosti i dramatické přesvědčivosti byl pro návštěvníka čtvrtečního koncertu jistě velice silný, čehož důkazem se stal i upřímný ohlas obecenstva, vyřčený jeho vřelým aplausem. 

Sopranistka Lucie Bildová (absolventka ze třídy Martiny Forštové) se na čtvrtečním koncertu v Sukově síni pardubického Domu hudby představila ve spolupráci s orchestrem pardubických
konzervatoristů pod taktovkou Tomáše Židka ve třech slavných áriích z pera Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Giaccomo Pucciniho. Ve Smetanových Dvou ukolébavkách z jeho Hubičky prokázala sólistka osobitý smysl pro sytý, avšak i výrazně modelovaný lyrický tón s patřičnými dynamickými i agogickými změnami. Tatáž interpretační výpověď, tentokrát v písni „Když mne stará matka…“ z Dvořákova cyklu Cigánské melodie, navíc přesvědčivě násobena lyrickými i dramatickými vrcholy, se nesla koncertním sálem v rámci nezpochybnitelného zpěvaččina hlasového fondu, který zcela přesvědčivě podtrhl skladatelův stylový romantický záměr. Sólistčin pozitivní smysl pro podchycení pozdně romantického, veristicky impresívně – exotického slohu v árii Liu z Pucciniho opery Turandot, se ukázal nejenom jako zcela legitimní, ale i vrcholně tvůrčí zejména v pohledu na nepopiratelnou pěveckou perspektivu mladé umělkyně.

Závěrečný hudební opus druhé poloviny večera patřil slavnému anglickému klasikovi hudby dvacátého století a věhlasnému klavíristovi Benjaminu Brittenovi, jehož Hudební podvečery – suita na Rossiniho témata (op. 9) - zazněly tentokrát pod taktovkou Lenky Barvínkové, a to skvěle po všech interpretačních stránkách. V první části Brittenovy kompozice – Pochodu – byly skladatelem geniálním způsobem zhuštěny klíčové rysy Rossiniho operního jazyka - zejména jeho proslulých předeher. V Pochodu se virtuózně projevily (spolu s xylofonem) jak vrchní smyčcové nástroje (housle a violy), tak i dechové nástroje dřevěné (piccola, flétny,
hoboje a klarinety). Ve druhé suitové části s názvem Canzonetta vynikla melodická témata klarinetů a první flétny na podloží smyčcových nástrojů a posléze - v opačném gardu – na podkladě dechů se rozvinula zvukově lesklá melodická témata vrchních smyčců. Třídobá Tirolese – třetí část Brittenovy orchestrální suity – byla vyjádřena pardubickými konzervatorními symfoniky ve stylu zcela přesvědčivého, zemitého venkovského dupáku, který vyzněl velmi sugestivně ve zvukových mantinelech první a třetí úderné doby bicích nástrojů v kombinaci s kontrastními girlandami virtuózních pasáží ve vrchních smyčcích i deších. Bolero – čtvrtá část skladatelovy neoklasicky laděné orchestrální feérie – bylo ve své podmanivé  melodice podepřeno vkusným zvukem kastanět ve spolupráci s jednotlivými sólovými nástupy dřev i smyčců, zatímco v závěrečné páté části – Tarantelle se postupně vystřídaly v sólovém prosazení jak žestě a dřeva, tak i bicí nástroje – vždy na podloží spodních smyčců za úspěšné spolupráce prvních a druhých houslí a posléze celého velkého symfonického aparátu.

 Brittenova orchestrální suita byla velmi dobře zvolenou finálovkou čtvrtečního večera a my všichni se jistě těšíme na další koncertní setkání se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice a s jeho sólisty a dirigenty.

Pardubice, 28. 2. 2018                                                                                   Vladimír Kulík24. 2. 2019 Čtyřicetiletá Konzervatoř Pardubice pokračuje v hudebních oslavách

přidáno: 10. 3. 2019 4:54, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 17. 3. 2019 6:58 ]28. února 2019 pokračují oslavy 40. výročí naší školy v Sukově síni Domu hudby Jarním koncertem Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice. Jako sólisté se představí Bernadeta Janková na kontrabas, pěvkyně Lucia Bildová s Kateřinou Šturmovou a klavíristky Jana Turková s Kateřinou Ochmanovou. Symfonický orchestr povedou dirigenti Lenka Barvínková, Tomáš Židek.  

Po překrásném zážitku z vážné hudby naše škola změní styl a uspořádá 5. března 2019 v Sukově síni Domu hudby swingový koncert konzervatorní kapely Banda di Feste pod názvem WORKSHOP (aneb není vše jak vidíte)


23. 2. 2019 Trio BAJAJA úspěšně účinkovalo na Valentýnském koncertě VUS

přidáno: 10. 3. 2019 4:53, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 3. 2019 4:53 ]14. 2. 2019 se ve foyer před malými sály konal Valentýnský koncert Vysokoškolského uměckého souboru Pardubice pod vedením dirigenta Tomáše Židka. Celý koncert se nesl tématicky v duchu svátku zamilovaných a byl velmi emotivní. Krásné sborové a sólové pěvecké výkony doplnilo vystoupením tzv. „BAJAJA“ tria konzervatoře Pardubice ve složení 
Veronika Slavíková – housle
 (4. ročník ze třídy MgA. Ivy Svobodové Kramperové), Ester Tomášková – akordeon (4. ročník, ze třídy Antonína Dvořáka) a Jan Čonka – kytara (ze třídy Anny Hronové), provedením suity Václava Trojana „Princ Bajaja“. Komorní soubor pracuje ve třídě profesora Konzervatoře Pardubice Antonína Dvořáka.    

více fotografií na

(autorka foto Iva Kunzelová)        

20. 2. 2019 Úspěch naší cellistky na soutěži The Golden Keys

přidáno: 10. 3. 2019 4:28, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 3. 2019 4:29 ]27. ledna 2019 se konal v Praze první ročník mezinárodní soutěže mladých talentů The Golden Keys. 
Ve hře na violoncello získala 
Vladimíra Pithartová (4. roč., ze třídy Mgr. Josefa Krečmera a MgA. Jana Zemena)
ocenění 
VERY GOOD a bronzovou medaili.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje soutěžícím i jejím pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

19. 2. 2019 Nové CD k 40. výročí Konzervatoře Pardubice

přidáno: 18. 2. 2019 23:37, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 8. 3. 2019 1:44 ]


https://www.zonerama.com/KonzervatorPardubice/Album/5100017

   Konzervatoř Pardubice slaví v letošním školním roce 40. výročí své existence. Oslavy vyvrcholí společným koncertem Komorní filharmonie Pardubice a Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice 4. dubna 2019 v Sukově síni Domu hudby.  Na koncertě proběhne také křest nového CD, které škola připravuje k této slavnostní příležitosti k vydání. Práce v nahrávacím studiu konzervatoře, které jsou časově i hudebně náročné, se pod uměleckým a režijním vedením prof. Antonína Dvořáka a díky jeho střihačskému umění, blíží do finále. 

   Symfonický orchestr konzervatoře Pardubice pod dirigentským vedením Tomáše Židka svůj snímek (Antonín Dvořák: Suita A dur op. 98 b, hudební režie Jan Svejkovský, zvuková režie Antonin Dvořák) natočil již v minulém roce.  Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice byl ustaven brzy po vzniku školy. Orchestr se výborně zhostil řady vlastních projektů, např. nastudování kompletního Smetanova cyklu „Má vlast“, opery Hubička, Blodkovy opery V studni, Dvořákovy Novosvětské symfonie a dalších děl, a několikrát se také s úspěchem zúčastnil rozhlasové soutěže Concerto Bohemia, v níž se v roce 2014 stal absolutním vítězem.

   V tomto školním roce probíhá nahrávání sólistů (nejlepších studentů školy) a také některých komorních těles, která zaznamenala vynikající výsledky v národních či mezinárodních soutěžích. 

   Fotografie zachycují práci v nahrávacím studiu komorního tria „Bajaja“ ve složení
Veronika Slavíková – housle
(4. ročník ze třídy MgA. Ivy Svobodové Kramperové), Ester Tomášková – akordeon (4. ročník, ze třídy Antonína Dvořáka) a Jan Čonka – kytara (ze třídy Anny Hronové), při natáčení suity Václava Trojana „Princ Bajaja“,  kterou studenti přednesli na 27. ročníku mezinárodní soutěže „Intertalent 2018“ a získali vynikající 2. cenu. Komorní soubor pracuje ve třídě jednoho ze zakládajících členů pedagogického sboru Konzervatoře Pardubice Antonína Dvořáka, který na Konzervatoři Pardubice zastával do nedávna funkci statutárního zástupce ředitele.            

   Ondřej Sejkora (ze třídy Mgr. art Františka Machače a Radka Pokorného) se představí v Divertissementu op. 30 Františka Simandla společně s klavíristkou Janou Turkovou. V současné době studuje hru na kontrabas v 6. ročníku Konzervatoře Pardubice. Vyhrál několik mezinárodních kontrabasových soutěží. Dokonce se zúčastnil i soutěže v Severním Texasu v USA, kam byl vybrán mezi 17 nejlepších kontrabasistů světa. Jako sólista vystupoval např. s Filharmonií Hradec Králové, Barocco sempre giovane nebo Janáčkovou filharmonií Ostrava. 

   Tenorista Petr Nekoranec studoval na Konzervatoři Pardubice v letech 2011-2016 obor klasický zpěv ve třídě Mgr. Jarmily Chaloupkové a již v prvních letech studia se stal laureátem mezinárodních soutěží. V roce 2012 získal titul absolutního vítěze na Pěvecké soutěži v Olomouci a 1. cenu v kategorii Píseň a 2. cenu v kategorii Junior na MPSAD v Karlových Varech. V roce 2013 získal druhou cenu v kategorii Junior a celou řadu dalších cen včetně ceny Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V letech 2014–2016 byl členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, kde vytvořil řadu rolí. V letech 2016-2018 byl jako první Čech frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře. Roku 2018 se stal sólistou Stuttgartské opery. Na CD uslyšíte Respighiho „Pioveu“ a Händelovu árie Samsona z Oratoria Samson „O lost of sight of the I most complain“ (klavírní spolupráce - Eva Kulichová)

   Matyáš Novák, klavírista, v současné době je žákem ve třídě MgA. Jitky Fowler Fraňkové Ph.D., profesorky Konzervatoře Pardubice, a studentem klavírní akademie Incontri col Maestro v italské Imole ve třídě prof. Borise Petrushanského. Je vítězem mnoha mezinárodních soutěží nejen v ČR, ale i v zahraničí (mj. je absolutním vítězem Soutěžní přehlídky konzervatoří a  hudebních gymnázií ČR 2016, absolutním vítězem Concertina Praga 2015 v kategorii Duo, k jeho nejčerstvějším úspěchům patří 2. cena na Mezinárodní soutěži E. Griega 2018 v Bergenu). Jako sólista se představil v řadě evropských zemí, ale i Číně a USA, v roce 2017 debutoval ve slavné Carnegie Hall. Na CD si vybral tuto svoji nahrávku: Ferenc Liszt - Léta putování (První rok „Švýcarsko“).  

   CD uzavírá skladba Henriho Tomasiho „Concert Champetre“ v podání Dechového tria Konzervatoře Pardubice (viz. fotografie z natáčení). Je sestaveno z nejlepších současných studentů dechového oddělení školy, což potvrzují mj. i jejich výsledky v národních i mezinárodních soutěžích a pracuje dva roky. Uměleckou vedoucí tohoto tria je pedagožka Konzervatoře Pardubice a mj. sólohobojistka Filharmonie Hradec Králové MgA. Markéta Postlerová a hrají ve složení Silvie Mechová – flétna (4. ročník, ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga a Mgr. Silvie Mechové), Marek Pavíček – klarinet (5. ročník, ze třídy MgA. Zdeňka Seidla) a Filip Růžička – fagot (4. ročník,  ze třídy MgA. Filipa Krytináře).


z podkladů MgA. Tomáše Židka PhD. a prof. Antonína Dvořáka
zpracoval Mgr. Alois Mech

více fotografií

27. 1. 2019 Úspěch našich pěvkyň na soutěži Allegro 2019 - Praha

přidáno: 27. 1. 2019 12:50, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 3. 2019 4:18 ]Pěvecká soutěž Allegro Praha, 26. a 27. ledna 2019. Připravovaly se na ni 3 studentky z naší školy a všechny získaly ocenění. 

Kategorie 6A: 
Anna Zedníčková 
3. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové, klavírní spolupráce MgA. Petr Hostinský 
2. cena 

Kategorie 7A: 
Eliška Tomeňuková 
3. roč. ze třídy MgA. Radky Rubešové, klavírní spolupráce MgA. Petr Hostinský 
2. cena  

Kategorie 8A:
Lucia Bildová
6. ročník kombinovaného studia ze třídy Bc. Martiny Forštové
2. cena 


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 34