9. 4. 2018 Pro Bohemia - Ostrava 2018 - velká naše účast - velké úspěchy

přidáno: 9. 4. 2018 7:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 5. 2018 1:33 ]


16. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2018 v oborech hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové), hra na klavír, hra na varhany a zpěv, která proběhla ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, přinesla naší škole mnoho úspěchů:


obor zpěv
3. kategorie:
 
Ludmila Pergelová, 1. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové
1. cena + titul Laureát
Absolutní vítěz oboru + účast na koncertu v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v Ostravě 12. 6. 2018 
Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení skladby autora
Ocenění poroty za nejlepší interpretaci skladby Leoše Janáčka

Vendula Brulíková, 2. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové
Čestné uznání
klavírní spolupráce: Vlasta Přidalová

obor hra na varhany
3. kategorie

Ondřej Smolík, 1. ročník, ze třídy Josefa Rafaji
2. cena

Anna Ester Petříková, 3K. ročník, ze třídy Josefa Rafaji
3. cena

obor hra na klavír
3. kategorie

Eunika Gabriela Pechánková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Jany Turkové
Čestné uznání I. stupně

Martina Plocková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Čestné uznání I. stupně

Katharina Heyda, 3. ročník, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Čestné uznání

Markéta Vepřeková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Marie Wiesnerové PaeDr., Mgr. Jany Turkové
Čestné uznání

obor hra na flétnu
2. kategorie

Kristýna Klokočníková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Silvie Mechové, Mgr. Jaromíra Höniga
2. cena
klavírní spolupráce Mgr. Pavlína Klokočníková

obor hra na trubku
3. kategorie

Jaroslav Suchánek, 3. ročník, ze třídy MgA. Martina Maroula
3. cena
klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková

obor hra na trombon
4. kategorie

Tomáš Pavíček, 4. ročník, ze třídy Mgr. Aloise Mecha, MgA. Filipa Hájka
Čestné uznání


Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje všem soutěžícím a jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

Ċ
Alois Mech,
22. 5. 2018 1:33
Ċ
Alois Mech,
22. 5. 2018 1:33
Ċ
Alois Mech,
22. 5. 2018 1:33
Ċ
Alois Mech,
22. 5. 2018 1:34
Ċ
Alois Mech,
22. 5. 2018 1:34