6. 4. 2018 Velké úspěchy našich muzikantů na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce

přidáno: 28. 5. 2018 10:00, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 10:00 ]


10. ročník celostátní přehlídky Mládí Bohuslava Martinů v Poličče - 2. - 4. květen 2018. 
Naši studenti získali tato ocenění:

Zpěv:
Kategorie 17-18 let:

Vendula Brulíková, 2. ročník, ze třídy MgA. H. Medkové
Zlaté pásmo
Cena za interpretaci skladby B. Martinů
Cena za interpretaci skladby W. A. Mozarta
Cena Nadace Bohuslava Martinů

účast na koncertě vítězů 4. 5. 2019 v Tylově domě

Anna Zedníčková, 2. ročník, ze třídy MgA. H. Medkové
Bronzové pásmo

Jana Dvořáková, 3. ročník, ze třídy MgA. R. Rubešové
Bronzové pásmo

Klavírní spolupráce Vlasta Přidalová

Hra na flétnu:
Kategorie 15-16 let:
Kristýna Klokočníková, 1. ročník, ze třídy Mgr. S. Mechové, Mgr. J. Höniga
Zlaté pásmo
Cena za muzikální výkon
Cena za interpretaci skladby

Klavírní spolupráce Mgr. Pavlína Klokočníková

Kategorie 15-16 let:
Silvie Mechová, 3. ročník, ze třídy Mgr. S. Mechové, Mgr. J. Höniga
Zlaté pásmo
Klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková

Kategorie do 21 let:
Giulia Cataniová, 5. ročník, Mgr. J. Höniga, Mgr. S. Mechové
Bronzové pásmo
Klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková

Cenu za klavírní spolupráci obdržela MgA. Andrea Mňuková.
Cenu pro vynikajícího pedagoga obdržela Mgr. Silvie Mechová
Cenu pro vynikajícího pedagoga obdržel Mgr. Jaromír Hönig

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:00
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:01
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:01
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:01
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:01
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:01
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:01
Ċ
Alois Mech,
28. 5. 2018 10:01